Ölçme ve Değerlendirme


Gıda Mühendisliği Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal bitirme süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Gıda Mühendisliği Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün amacı öğrencilerin gıdanın işlenmesi, korunması, dağıtımı ve pazarlanması konularında modern bilim ve teknolojiyi kullanabilecek mühendislik becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için kimya, fizik, ekonomi, mühendislik mikrobiyolojisi, işletme, beslenme ve halk sağlığı gibi disiplinlerin temel prensiplerinin anlaşılması gerekmektedir. Gıda endüstrisinde, gıda üretim zincirindeki ham maddeden tüketicinin tüketebileceği son ürüne kadar olan bütün teorik ve pratik, temel veri ve yöntemler Gıda Mühendisliği kapsamındadır. Müfredatta teori ve uygulamalar arasında tam bir denge vardır. Mezunlarımız hububat, süt ürünleri, meyve ve sebze, et, tavuk ve balık ürünleri ya da fabrika ürünü gıdalar ile ilgili alanlardaki zorluklarla başa çıkabilir. Minimum maliyetle yüksek kalitede gıda üretimi, üretimden pazarlamaya kadar olan tüm basamakların kontrolü, karşılaşılan problemlerin çözümü mezunlarımızın başarıyla çalışabilecekleri alanlardan bazılarıdır.

Mezunlarımız gıda mühendisliğindeki son gelişmelerle ilgili kapsamlı bilgi ve becerinin yanında sağlam yabancı dil ve bilgisayar altyapısıyla, kendi alanlarında, hem Türkiye’de hem de yurtdışında yüksek kalitede profesyoneller olarak iş bulabileceklerdir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"