Ölçme ve Değerlendirme


Binalarda ve çevrede, mekân düzenlemesini estetik ve mimari bilgi ile bütünleştirecek ve kullanıcı isteklerine uygun çözümler sağlayacak nitelikli iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretim Programı öğrencilere iç mekân tasarımını etkileyen sosyal, kültürel psikolojik, çevresel, teknik ve ekonomik olguları ve bu olguların ilişkilerini kavrama becerilerini kazandıracak teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. Dört yıllık eğitim teorik derslerin yanı sıra çizim ve uygulama çalışmaları, projeler, seminerler ve bilgisayar çalışmaları ile sürdürülür. Tüm beceriler günün koşullarına uygun çağdaş, sanat yönü güçlü, mimari parametreleri doğru mekânların yaratılabilmesi için kazandırılır.
Bölüm Olanakları:
• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkânı
Kariyer Olanakları
Tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar ile malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalar çalışma alanlarıdır. İç Mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütebilirler.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"