Ölçme ve Değerlendirme


Seçkin eğitim ve yetkin araştırma ortamı sunan Yazılım Mühendisliği Bölümü, hem öğrencilerin teknik becerilerini geliştirebilecek hem de talep edilen güncel problemlere makul çözümler getirebilecek ufku açık mezunlar yetiştirebilme gayesiyle, çok disiplinli alanlarda tecrübeli, ulusal ve uluslararası eğitimli öğretim üyeleri kadrosuyla hizmet vermektedir. Bölümde, yazılımın analiz, tasarım ve geliştirme gibi temel aşamalarıyla birlikte, ihtiyaca binaen detayda odaklanıldığı gibi, uygun bölüm müfredatıyla kapsamlı uzmanlık alanı konularında da eğitim verilebilmektedir. Böylelikle, yetiştirilen seçkin ve uzman yazılım mühendisi yetkinliğiyle, yüksek kaliteli, güvenilir ve performanslı, kolay yönetilebilir ve güncellenebilir, bütünleştirmeye uygun yazılımların sektöre kazandırılabilmesi önceliklerdendir. Müfredatımız, en iyi yazılım mühendisliği yöntem bilimini ve gelişen teknolojiler ile onların yazılım sektöründeki uygulamalarını kapsayan bir çerçevede hazırlanmış ve her yıl günün şartlarına göre güncellenmektedir. Mezunlarımız, yazılım alanında akademik / bilimsel çalışmalarda yürütücü, araştırmacı ve danışman; hatta yazılım projelerinde, yazılım / gereksinim mühendisi, yazılım geliştiricisi, tasarımcısı ve programcısı, veri-tabanı yöneticisi, sistem çözümleyicisi ve proje yöneticisi gibi kadrolarda görev alabilirler.
Yazılım mühendisliği lisans programı, her biri 30 AKTS iş yükü olan sekiz yarıyıldan oluşan toplam 240 AKTS kredili 4 yıllık bir programdır. Eğitim dili karma olup, p Türkçe ve 0 İngilizce’ dir. Müfredatı takip edebilecek derecede her iki dili de bilmek zorunludur. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"