Ölçme ve Değerlendirme


Yazılım Mühendisliği Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal bitirme süresi 8 yarıyıldan oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Yazılım Mühendisliği Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Derslerde vize ve final notlarının dışında ödev, kısa sınav, devamlılık gibi değerlendirme kriterleri de kullanılmaktadır. Ara sınav ve dönem sonu notları ile birlikte ders devamlılıkları, ödev ve projelerdeki performansları göz önüne alınarak Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olmak için gereken bilgi ve becerilere sahip olup olmadıkları değerlendirilmektedir. Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yıl içi ve final ortalamasının yanında final notunun en az belirlenen alt sınırda olması gerekmektedir. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"