Ölçme ve Değerlendirme


Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal bitirme süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Bilgisayar Mühendisliği Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"