Ölçme ve Değerlendirme


Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne başvurulabilir. MİMARLIK bölümü ile ilgili olarak, programın ön görülen öğrenme çıktılarının elde edilmesi için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri; öğrenme çıktılarınin altında ilgili kısmında yer almakta; ders üniteleri ile ilgili kazanımlar ise ders tanımının yer aldığı kısımda yine ilgili ders çıktıları yanında yer verilmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"