Mezuniyet Şartları


Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmeleri için en az  240 AKTS  ders almaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencinin mezuniyet aşamasına gelebilmesi için her yarıyıl almış olduğu zorunlu ve seçmeli derslerin ödev ve projeleri ile yıl içi ve dönem sonu sınavlarında başarılı olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"