Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmeleri için en az  240 AKTS  ders almaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"