Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Akışkanlar Mekaniği5141131111120%36.36
Analitik Kimya4353154111129%52.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221418%32.73
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri3333333333333%60.00
Bitirme Çalışması3333333333333%60.00
Diferansiyel Denklemler5511111111119%34.55
Enerji ve Kütle Denkliği5141131111120%36.36
Enstrumental Analiz5545542321238%69.09
Enzim Bilimi ve Teknolojisi4232352321128%50.91
Et Teknolojisi4344554423442%76.36
Fermentasyon Teknolojisi1335521555338%69.09
Fizibilite Tekniği3333333333333%60.00
Fizik I5114554511133%60.00
Fizik II5114554511133%60.00
Fizik-I Laboratuvarı5114554511133%60.00
Fizik-II Laboratuvarı5114554511133%60.00
Fonksiyonel Gıdalar5223555552241%74.55
Genel Kimya5433444223337%67.27
Genel Mikrobiyoloji2352555441541%74.55
Gıda Ambalajlama1245241533333%60.00
Gıda Analizleri4555531342441%74.55
Gıda Biyoteknolojisi4345544443242%76.36
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler2343454554544%80.00
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon3333333333333%60.00
Gıda Katkı Maddeleri1445425552239%70.91
Gıda Kimyası-I5511141111122%40.00
Gıda Kimyası-II5511141111122%40.00
Gıda Kodeksi ve Standartları3333333333333%60.00
Gıda Makine ve Ekipmanları5454333455445%81.82
Gıda Mikrobiyolojisi2354555432341%74.55
Gıda Muhafaza Teknikleri3353434433237%67.27
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği2243545354542%76.36
Gıda Mühendisliğinde Etik3333333333333%60.00
Gıda Mühendisliğine Giriş5234222554438%69.09
Gıda Toksikolojisi2244355542541%74.55
Gıda ve Beslenme3123535553439%70.91
Helal ve Koşer Gıdalar3333333333333%60.00
İleri İngilizce I1122123332323%41.82
İleri İngilizce II1122123332323%41.82
İstatistik3333333333333%60.00
Kalite Yönetim Sistemleri1132144354331%56.36
Kimya Laboratuvarı3333333333333%60.00
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon1534434343337%67.27
Malzeme Bilgisi3333333333333%60.00
Matematik-I5322322121124%43.64
Matematik-II5322322121124%43.64
Mesleki İngilizce1112225332325%45.45
Meyve Sebze Teknolojisi4344554423543%78.18
Mühendislik Temel İşlemleri I3333333333333%60.00
Mühendislik Temel İşlemleri II3333333333333%60.00
Organik Kimya5434433222234%61.82
Özel Gıdalar3225353543338%69.09
Proses Kontrol5554355324546%83.64
Su Ürünleri Teknolojisi5335435533544%80.00
Süt Teknolojisi4344554423543%78.18
Tahıl İşleme Teknolojisi4344554423543%78.18
Teknik Resim3333333333333%60.00
Termodinamik4431133111123%41.82
Türk Dili I 1111122332320%36.36
Türk Dili II 1111122332320%36.36
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Ürün Geliştirme3333333333333%60.00
Uygulamalı Bilgisayar Programlama3333333333333%60.00
Yağ Teknolojisi4344554423543%78.18
İlişkili Ders Sayısı / 707070707070707070707070--
İlişki Ağırlığı213182198197215229211216188160197--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Akışkanlar MekaniğiÇYÇAYÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇA
Analitik KimyaYOÇYOÇAÇYYÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOOO
Bitirme ÇalışmasıOOOOOOOOOOO
Diferansiyel DenklemlerÇYÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Enerji ve Kütle DenkliğiÇYÇAYÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇA
Enstrumental AnalizÇYÇYYÇYÇYYAZOAZÇAAZ
Enzim Bilimi ve TeknolojisiYAZOAZOÇYAZOAZÇAÇA
Et TeknolojisiYOYYÇYÇYYYAZOY
Fermentasyon TeknolojisiÇAOOÇYÇYAZÇAÇYÇYÇYO
Fizibilite TekniğiOOOOOOOOOOO
Fizik IÇYÇAÇAYÇYÇYYÇYÇAÇAÇA
Fizik IIÇYÇAÇAYÇYÇYYÇYÇAÇAÇA
Fizik-I LaboratuvarıÇYÇAÇAYÇYÇYYÇYÇAÇAÇA
Fizik-II LaboratuvarıÇYÇAÇAYÇYÇYYÇYÇAÇAÇA
Fonksiyonel GıdalarÇYAZAZOÇYÇYÇYÇYÇYAZAZ
Genel KimyaÇYYOOYYYAZAZOO
Genel MikrobiyolojiAZOÇYAZÇYÇYÇYYYÇAÇY
Gıda AmbalajlamaÇAAZYÇYAZYÇAÇYOOO
Gıda AnalizleriYÇYÇYÇYÇYOÇAOYAZY
Gıda BiyoteknolojisiYOYÇYÇYYYYYOAZ
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan ÜrünlerAZOYOYÇYYÇYÇYYÇY
Gıda Hijyeni ve SanitasyonOOOOOOOOOOO
Gıda Katkı MaddeleriÇAYYÇYYAZÇYÇYÇYAZAZ
Gıda Kimyası-IÇYÇYÇAÇAÇAYÇAÇAÇAÇAÇA
Gıda Kimyası-IIÇYÇYÇAÇAÇAYÇAÇAÇAÇAÇA
Gıda Kodeksi ve StandartlarıOOOOOOOOOOO
Gıda Makine ve EkipmanlarıÇYYÇYYOOOYÇYÇYY
Gıda MikrobiyolojisiAZOÇYYÇYÇYÇYYOAZO
Gıda Muhafaza TeknikleriOOÇYOYOYYOOAZ
Gıda Mühendisliği İş GüvenliğiAZAZYOÇYYÇYOÇYYÇY
Gıda Mühendisliğinde EtikOOOOOOOOOOO
Gıda Mühendisliğine GirişÇYAZOYAZAZAZÇYÇYYY
Gıda ToksikolojisiAZAZYYOÇYÇYÇYYAZÇY
Gıda ve BeslenmeOÇAAZOÇYOÇYÇYÇYOY
Helal ve Koşer GıdalarOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IÇAÇAAZAZÇAAZOOOAZO
İleri İngilizce IIÇAÇAAZAZÇAAZOOOAZO
İstatistikOOOOOOOOOOO
Kalite Yönetim SistemleriÇAÇAOAZÇAYYOÇYYO
Kimya LaboratuvarıOOOOOOOOOOO
Laboratuar Uygulamalarında AkreditasyonÇAÇYOYYOYOYOO
Malzeme BilgisiOOOOOOOOOOO
Matematik-IÇYOAZAZOAZAZÇAAZÇAÇA
Matematik-IIÇYOAZAZOAZAZÇAAZÇAÇA
Mesleki İngilizceÇAÇAÇAAZAZAZÇYOOAZO
Meyve Sebze TeknolojisiYOYYÇYÇYYYAZOÇY
Mühendislik Temel İşlemleri IOOOOOOOOOOO
Mühendislik Temel İşlemleri IIOOOOOOOOOOO
Organik KimyaÇYYOYYOOAZAZAZAZ
Özel GıdalarOAZAZÇYOÇYOÇYYOO
Proses KontrolÇYÇYÇYYOÇYÇYOAZYÇY
Su Ürünleri TeknolojisiÇYOOÇYYOÇYÇYOOÇY
Süt TeknolojisiYOYYÇYÇYYYAZOÇY
Tahıl İşleme TeknolojisiYOYYÇYÇYYYAZOÇY
Teknik ResimOOOOOOOOOOO
TermodinamikYYOÇAÇAOOÇAÇAÇAÇA
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Ürün GeliştirmeOOOOOOOOOOO
Uygulamalı Bilgisayar ProgramlamaOOOOOOOOOOO
Yağ TeknolojisiYOYYÇYÇYYYAZOÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )182118171951213152418
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )676831411616116
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1929242222252127242827
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )951417691610659
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )18886201710149210
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Akışkanlar Mekaniği
Analitik Kimya
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Bitirme Çalışması
Diferansiyel Denklemler
Enerji ve Kütle Denkliği
Enstrumental Analiz
Enzim Bilimi ve Teknolojisi
Et Teknolojisi
Fermentasyon Teknolojisi
Fizibilite Tekniği
Fizik I
Fizik II
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik-II Laboratuvarı
Fonksiyonel Gıdalar
Genel Kimya
Genel Mikrobiyoloji
Gıda Ambalajlama
Gıda Analizleri
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Kimyası-I
Gıda Kimyası-II
Gıda Kodeksi ve Standartları
Gıda Makine ve Ekipmanları
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Muhafaza Teknikleri
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği
Gıda Mühendisliğinde Etik
Gıda Mühendisliğine Giriş
Gıda Toksikolojisi
Gıda ve Beslenme
Helal ve Koşer Gıdalar
İleri İngilizce I
İleri İngilizce II
İstatistik
Kalite Yönetim Sistemleri
Kimya Laboratuvarı
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon
Malzeme Bilgisi
Matematik-I
Matematik-II
Mesleki İngilizce
Meyve Sebze Teknolojisi
Mühendislik Temel İşlemleri I
Mühendislik Temel İşlemleri II
Organik Kimya
Özel Gıdalar
Proses Kontrol
Su Ürünleri Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Tahıl İşleme Teknolojisi
Teknik Resim
Termodinamik
Türk Dili I
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Ürün Geliştirme
Uygulamalı Bilgisayar Programlama
Yağ Teknolojisi
İlişkili Ders Sayısı / 707070707070707070707070
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"