Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Akışkanlar Mekaniği5141131111120%36.36
Termodinamik4431133111123%41.82
Gıda Kimyası-II5511141111122%40.00
Mühendislik Temel İşlemleri I3333333333333%60.00
Mühendislik Temel İşlemleri II3333333333333%60.00
Tahıl İşleme Teknolojisi4344554423543%78.18
Proses Kontrol5554355324546%83.64
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon3333333333333%60.00
Bitirme Çalışması3333333333333%60.00
Türk Dili I 1111122332320%36.36
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221418%32.73
Türk Dili II 1111122332320%36.36
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri3333333333333%60.00
Gıda Analizleri4555531342441%74.55
Yağ Teknolojisi2434455443543%78.18
Et Teknolojisi4344554423442%76.36
Meyve Sebze Teknolojisi4344554423543%78.18
Süt Teknolojisi4344554423543%78.18
Gıda Mikrobiyolojisi2354555432341%74.55
Kalite Yönetim Sistemleri1132144354331%56.36
Mesleki İngilizce1112225332325%45.45
Enstrumental Analiz5545542321238%69.09
Gıda ve Beslenme3123535553439%70.91
Gıda Ambalajlama1245241533333%60.00
Malzeme Bilgisi3333333333333%60.00
Teknik Resim3333333333333%60.00
Gıda Makine ve Ekipmanları5454333455445%81.82
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği2243545354542%76.36
Fermentasyon Teknolojisi1335521555338%69.09
Özel Gıdalar2253533543338%69.09
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon1534434343337%67.27
Fizibilite Tekniği3333333333333%60.00
Gıda Kodeksi ve Standartları3333333333333%60.00
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler2343454554544%80.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Fizik-II Laboratuvarı5151145541133%60.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Fizik-I Laboratuvarı5114554511133%60.00
Fizik I5114554511133%60.00
Matematik-I5322322121124%43.64
Genel Kimya5433444223337%67.27
Fizik II5114554511133%60.00
Matematik-II5322322121124%43.64
Gıda Katkı Maddeleri1445425552239%70.91
Su Ürünleri Teknolojisi3335435553544%80.00
Gıda Toksikolojisi2244355542541%74.55
Enzim Bilimi ve Teknolojisi4232352321128%50.91
Organik Kimya2254344332234%61.82
Helal ve Koşer Gıdalar3333333333333%60.00
Gıda Biyoteknolojisi4345544443242%76.36
Gıda Muhafaza Teknikleri3353434433237%67.27
Ürün Geliştirme3333333333333%60.00
Fonksiyonel Gıdalar5223555552241%74.55
Kimya Laboratuvarı3333333333333%60.00
Gıda Mühendisliğine Giriş5234222554438%69.09
Uygulamalı Bilgisayar Programlama3333333333333%60.00
Diferansiyel Denklemler5511111111119%34.55
Enerji ve Kütle Denkliği5141131111120%36.36
Gıda Kimyası-I5511141111122%40.00
Analitik Kimya3531544111129%52.73
İstatistik3333333333333%60.00
Gıda Mühendisliğinde Etik3333333333333%60.00
Genel Mikrobiyoloji2352555441541%74.55
İleri İngilizce I1122123332323%41.82
İleri İngilizce II1122123332323%41.82
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1111122221418%32.73

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Akışkanlar MekaniğiÇAÇAAOAAAAA
TermodinamikÇÇOAAOOAAAA
Gıda Kimyası-IIÇÇAAAÇAAAAA
Mühendislik Temel İşlemleri IOOOOOOOOOOO
Mühendislik Temel İşlemleri IIOOOOOOOOOOO
Tahıl İşleme TeknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Proses KontrolÇÇÇÇOÇÇOOÇÇ
Gıda Hijyeni ve SanitasyonOOOOOOOOOOO
Bitirme ÇalışmasıOOOOOOOOOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOOO
Gıda AnalizleriÇÇÇÇÇOAOÇOÇ
Yağ TeknolojisiOÇOÇÇÇÇÇÇOÇ
Et TeknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Meyve Sebze TeknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Süt TeknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Gıda MikrobiyolojisiOOÇÇÇÇÇÇOOO
Kalite Yönetim SistemleriAAOOAÇÇOÇÇO
Mesleki İngilizceAAAOOOÇOOOO
Enstrumental AnalizÇÇÇÇÇÇOOOAO
Gıda ve BeslenmeOAOOÇOÇÇÇOÇ
Gıda AmbalajlamaAOÇÇOÇAÇOOO
Malzeme BilgisiOOOOOOOOOOO
Teknik ResimOOOOOOOOOOO
Gıda Makine ve EkipmanlarıÇÇÇÇOOOÇÇÇÇ
Gıda Mühendisliği İş GüvenliğiOOÇOÇÇÇOÇÇÇ
Fermentasyon TeknolojisiAOOÇÇOAÇÇÇO
Özel GıdalarOOÇOÇOOÇÇOO
Laboratuar Uygulamalarında AkreditasyonAÇOÇÇOÇOÇOO
Fizibilite TekniğiOOOOOOOOOOO
Gıda Kodeksi ve StandartlarıOOOOOOOOOOO
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan ÜrünlerOOÇOÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Fizik-II LaboratuvarıÇAÇAAÇÇÇÇAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Fizik-I LaboratuvarıÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik IÇAAÇÇÇÇÇAAA
Matematik-IÇOOOOOOAOAA
Genel KimyaÇÇOOÇÇÇOOOO
Fizik IIÇAAÇÇÇÇÇAAA
Matematik-IIÇOOOOOOAOAA
Gıda Katkı MaddeleriAÇÇÇÇOÇÇÇOO
Su Ürünleri TeknolojisiOOOÇÇOÇÇÇOÇ
Gıda ToksikolojisiOOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Enzim Bilimi ve TeknolojisiÇOOOOÇOOOAA
Organik KimyaOOÇÇOÇÇOOOO
Helal ve Koşer GıdalarOOOOOOOOOOO
Gıda BiyoteknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇÇOO
Gıda Muhafaza TeknikleriOOÇOÇOÇÇOOO
Ürün GeliştirmeOOOOOOOOOOO
Fonksiyonel GıdalarÇOOOÇÇÇÇÇOO
Kimya LaboratuvarıOOOOOOOOOOO
Gıda Mühendisliğine GirişÇOOÇOOOÇÇÇÇ
Uygulamalı Bilgisayar ProgramlamaOOOOOOOOOOO
Diferansiyel DenklemlerÇÇAAAAAAAAA
Enerji ve Kütle DenkliğiÇAÇAAOAAAAA
Gıda Kimyası-IÇÇAAAÇAAAAA
Analitik KimyaOÇOAÇÇÇAAAA
İstatistikOOOOOOOOOOO
Gıda Mühendisliğinde EtikOOOOOOOOOOO
Genel MikrobiyolojiOOÇOÇÇÇÇÇAÇ
İleri İngilizce IAAOOAOOOOOO
İleri İngilizce IIAAOOAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAOOOOAÇ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Akışkanlar Mekaniği
Termodinamik
Gıda Kimyası-II
Mühendislik Temel İşlemleri I
Mühendislik Temel İşlemleri II
Tahıl İşleme Teknolojisi
Proses Kontrol
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
Bitirme Çalışması
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Gıda Analizleri
Yağ Teknolojisi
Et Teknolojisi
Meyve Sebze Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Gıda Mikrobiyolojisi
Kalite Yönetim Sistemleri
Mesleki İngilizce
Enstrumental Analiz
Gıda ve Beslenme
Gıda Ambalajlama
Malzeme Bilgisi
Teknik Resim
Gıda Makine ve Ekipmanları
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği
Fermentasyon Teknolojisi
Özel Gıdalar
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon
Fizibilite Tekniği
Gıda Kodeksi ve Standartları
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Fizik-II Laboratuvarı
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik I
Matematik-I
Genel Kimya
Fizik II
Matematik-II
Gıda Katkı Maddeleri
Su Ürünleri Teknolojisi
Gıda Toksikolojisi
Enzim Bilimi ve Teknolojisi
Organik Kimya
Helal ve Koşer Gıdalar
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Muhafaza Teknikleri
Ürün Geliştirme
Fonksiyonel Gıdalar
Kimya Laboratuvarı
Gıda Mühendisliğine Giriş
Uygulamalı Bilgisayar Programlama
Diferansiyel Denklemler
Enerji ve Kütle Denkliği
Gıda Kimyası-I
Analitik Kimya
İstatistik
Gıda Mühendisliğinde Etik
Genel Mikrobiyoloji
İleri İngilizce I
İleri İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"