Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Akışkanlar Mekaniği51411311111
Termodinamik44311331111
Gıda Kimyası-II55111411111
Tahıl İşleme Teknolojisi24344554435
Mühendislik Temel İşlemleri I33333333333
Mühendislik Temel İşlemleri II33333333333
Et Teknolojisi24434455434
Proses Kontrol55543553245
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon33333333333
Bitirme Çalışması33333333333
Türk Dili I 11111223323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222214
Türk Dili II 11111223323
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri33333333333
Gıda Analizleri45555313424
Yağ Teknolojisi24344554435
Meyve Sebze Teknolojisi43445544235
Süt Teknolojisi43445544235
Gıda Mikrobiyolojisi23545554323
Kalite Yönetim Sistemleri11321443543
Mesleki İngilizce31112225323
Enstrumental Analiz55455423212
Gıda ve Beslenme31235355534
Gıda Ambalajlama12452415333
Malzeme Bilgisi33333333333
Teknik Resim33333333333
Fizik II51511455411
Gıda Makine ve Ekipmanları54543334554
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği22435453545
Fermentasyon Teknolojisi13355215553
Özel Gıdalar22535335433
Kimya Laboratuvarı33333333333
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon15344343433
Fizibilite Tekniği33333333333
Gıda Kodeksi ve Standartları33333333333
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler23434545545
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Fizik-I Laboratuvarı51145545111
Fizik I51145545111
Matematik-I53223221211
Genel Kimya54334442233
Fizik-II Laboratuvarı51145545111
Matematik-II53223221211
Gıda Katkı Maddeleri14454255522
Gıda Toksikolojisi22443555425
Enzim Bilimi ve Teknolojisi42323523211
Su Ürünleri Teknolojisi33543555335
Helal ve Koşer Gıdalar33333333333
Gıda Biyoteknolojisi43455444432
Gıda Muhafaza Teknikleri33534344332
Ürün Geliştirme33333333333
Fonksiyonel Gıdalar52235555522
Organik Kimya54344332222
Gıda Mühendisliğine Giriş52342225544
Uygulamalı Bilgisayar Programlama33333333333
Diferansiyel Denklemler55111111111
Enerji ve Kütle Denkliği51411311111
Gıda Kimyası-I55111411111
Analitik Kimya35315441111
İstatistik33333333333
Gıda Mühendisliğinde Etik33333333333
Genel Mikrobiyoloji23525554415
İleri İngilizce I11221233323
İleri İngilizce II11221233323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II11111222214

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Akışkanlar MekaniğiÇAÇAAOAAAAA
TermodinamikÇÇOAAOOAAAA
Gıda Kimyası-IIÇÇAAAÇAAAAA
Tahıl İşleme TeknolojisiOÇOÇÇÇÇÇÇOÇ
Mühendislik Temel İşlemleri IOOOOOOOOOOO
Mühendislik Temel İşlemleri IIOOOOOOOOOOO
Et TeknolojisiOÇÇOÇÇÇÇÇOÇ
Proses KontrolÇÇÇÇOÇÇOOÇÇ
Gıda Hijyeni ve SanitasyonOOOOOOOOOOO
Bitirme ÇalışmasıOOOOOOOOOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOOO
Gıda AnalizleriÇÇÇÇÇOAOÇOÇ
Yağ TeknolojisiOÇOÇÇÇÇÇÇOÇ
Meyve Sebze TeknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Süt TeknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Gıda MikrobiyolojisiOOÇÇÇÇÇÇOOO
Kalite Yönetim SistemleriAAOOAÇÇOÇÇO
Mesleki İngilizceOAAAOOOÇOOO
Enstrumental AnalizÇÇÇÇÇÇOOOAO
Gıda ve BeslenmeOAOOÇOÇÇÇOÇ
Gıda AmbalajlamaAOÇÇOÇAÇOOO
Malzeme BilgisiOOOOOOOOOOO
Teknik ResimOOOOOOOOOOO
Fizik IIÇAÇAAÇÇÇÇAA
Gıda Makine ve EkipmanlarıÇÇÇÇOOOÇÇÇÇ
Gıda Mühendisliği İş GüvenliğiOOÇOÇÇÇOÇÇÇ
Fermentasyon TeknolojisiAOOÇÇOAÇÇÇO
Özel GıdalarOOÇOÇOOÇÇOO
Kimya LaboratuvarıOOOOOOOOOOO
Laboratuar Uygulamalarında AkreditasyonAÇOÇÇOÇOÇOO
Fizibilite TekniğiOOOOOOOOOOO
Gıda Kodeksi ve StandartlarıOOOOOOOOOOO
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan ÜrünlerOOÇOÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Fizik-I LaboratuvarıÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik IÇAAÇÇÇÇÇAAA
Matematik-IÇOOOOOOAOAA
Genel KimyaÇÇOOÇÇÇOOOO
Fizik-II LaboratuvarıÇAAÇÇÇÇÇAAA
Matematik-IIÇOOOOOOAOAA
Gıda Katkı MaddeleriAÇÇÇÇOÇÇÇOO
Gıda ToksikolojisiOOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Enzim Bilimi ve TeknolojisiÇOOOOÇOOOAA
Su Ürünleri TeknolojisiOOÇÇOÇÇÇOOÇ
Helal ve Koşer GıdalarOOOOOOOOOOO
Gıda BiyoteknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇÇOO
Gıda Muhafaza TeknikleriOOÇOÇOÇÇOOO
Ürün GeliştirmeOOOOOOOOOOO
Fonksiyonel GıdalarÇOOOÇÇÇÇÇOO
Organik KimyaÇÇOÇÇOOOOOO
Gıda Mühendisliğine GirişÇOOÇOOOÇÇÇÇ
Uygulamalı Bilgisayar ProgramlamaOOOOOOOOOOO
Diferansiyel DenklemlerÇÇAAAAAAAAA
Enerji ve Kütle DenkliğiÇAÇAAOAAAAA
Gıda Kimyası-IÇÇAAAÇAAAAA
Analitik KimyaOÇOAÇÇÇAAAA
İstatistikOOOOOOOOOOO
Gıda Mühendisliğinde EtikOOOOOOOOOOO
Genel MikrobiyolojiOOÇOÇÇÇÇÇAÇ
İleri İngilizce IAAOOAOOOOOO
İleri İngilizce IIAAOOAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAOOOOAÇ
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Akışkanlar Mekaniği
Termodinamik
Gıda Kimyası-II
Tahıl İşleme Teknolojisi
Mühendislik Temel İşlemleri I
Mühendislik Temel İşlemleri II
Et Teknolojisi
Proses Kontrol
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
Bitirme Çalışması
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Gıda Analizleri
Yağ Teknolojisi
Meyve Sebze Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Gıda Mikrobiyolojisi
Kalite Yönetim Sistemleri
Mesleki İngilizce
Enstrumental Analiz
Gıda ve Beslenme
Gıda Ambalajlama
Malzeme Bilgisi
Teknik Resim
Fizik II
Gıda Makine ve Ekipmanları
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği
Fermentasyon Teknolojisi
Özel Gıdalar
Kimya Laboratuvarı
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon
Fizibilite Tekniği
Gıda Kodeksi ve Standartları
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik I
Matematik-I
Genel Kimya
Fizik-II Laboratuvarı
Matematik-II
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Toksikolojisi
Enzim Bilimi ve Teknolojisi
Su Ürünleri Teknolojisi
Helal ve Koşer Gıdalar
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Muhafaza Teknikleri
Ürün Geliştirme
Fonksiyonel Gıdalar
Organik Kimya
Gıda Mühendisliğine Giriş
Uygulamalı Bilgisayar Programlama
Diferansiyel Denklemler
Enerji ve Kütle Denkliği
Gıda Kimyası-I
Analitik Kimya
İstatistik
Gıda Mühendisliğinde Etik
Genel Mikrobiyoloji
İleri İngilizce I
İleri İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"