Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
3D Modelleme ve Animasyon33333333333333333333333333333333333105%60.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1212222333233111122333242122211212169%39.43
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111111111111111111111111111111111135%20.00
Aydınlatma44444444444444444444444444444444444140%80.00
Bilgisayar Destekli Tasarım-I - Caad-I 43342433342324343322445354535231432114%65.14
Bilgisayar Destekli Tasarım-II - Caad-II 43423243342344334324132353234232443108%61.71
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri1111111111111111111111114111321213144%25.14
Bina Bilgisi-I 44444444444444444444444444444444444140%80.00
Bina Bilgisi-II 44444444444444444444444444444444444140%80.00
Bitirme Projesi54344543343344532433445114354531453125%71.43
Bitirme Projesi43445433435344532433445114354531453125%71.43
Çağdaş Strüktür Sistemleri33333333333333333333333333333333333105%60.00
Çevre Tasarımı ve Öğeler3242551122141423213222245353423242598%56.00
Enerji Etkin Bina Tasarımı33333333333333333333333333333333333105%60.00
Fiziksel Çevre Kontrolü-I44444444444444444444444444444444444140%80.00
Fiziksel Çevre Kontrolü-II44444444444444444444444444444444444140%80.00
İç Mekan Analizi33333333333333333333333333333333333105%60.00
İç Mekan Ofis Tasarımı11515555515554235515115111111141415103%58.86
İç Mimarlığa Giriş32124311322454324413223425345341314100%57.14
İç Mimarlık projesi-I33333333333333333333333333333333333105%60.00
İç Mimarlık projesi-I33333333333333333333333333333333333105%60.00
İç Mimarlık Projesi-II33333333333333333333333333333333333105%60.00
İç Mimarlık Projesi-II33333333333333333333333333333333333105%60.00
İç Mimarlık Projesi-III33333333333333333333333333333333333105%60.00
İç Mimarlık Projesi-III33333333333333333333333333333333333105%60.00
İç Mimarlık Projesi-IV33333333333333333333333333333333333105%60.00
İç Mimarlık Projesi-IV33333333333333333333333333333333333105%60.00
İç Mimarlıkta Maliyet Planlaması33333333333333333333333333333333333105%60.00
İngilizce-I 3221121211113112131212323231512211263%36.00
İngilizce-II 1111111111111111111111155111551111151%29.14
İş Güvenliği000000000000000000000000000000000000%0.00
Isı - Nem33333333333333333333333333333333333105%60.00
Koruma ve İşlevlendirme33333333333333333333333333333333333105%60.00
Mağaza Tasarımı000000000000000000000000000000000000%0.00
Malzeme Seçimi1321213223233522324323242323234131488%50.29
Matematik-I 44444444444444444444444444444444444140%80.00
Matematik-II 44444444444444444444444444444444444140%80.00
Mekanda Renk2432332323233332243342323432333332297%55.43
Meslek Pratiği ve Etik 2123312413535323121312113221332125382%46.86
Mimari Çizim ve Anlatım Teknikleri 33333333333333333333333333333333333105%60.00
Mimari Fotoğraf33333333333333333333333333333333333105%60.00
Mimari Proje-I 2332233225432234233243323422333223397%55.43
Mimari Proje-I 4233223322543223423324332322333223397%55.43
Mimari Proje-II 2332233225432234233243323422333223397%55.43
Mimari Proje-II 2332233225432234233243323422333223397%55.43
Mimari Proje-III 2332233225432234233243323422333223397%55.43
Mimari Proje-III 2332233225432234233243323422333223397%55.43
Mimari Tasarım Kuramları33333333333333333333333333333333333105%60.00
Mimarlık ve Görsel Algı33333333333333333333333333333333333105%60.00
Mimarlıkta Ekoloji ve Sürdürülebilir Tasarım33333333333333333333333333333333333105%60.00
Mimarlıkta Grafik Tasarım43423243342344334324132353234232443108%61.71
Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı1112224332334113144111132411222422276%43.43
Mobilya Tarihi15555551155512431115111155555121214106%60.57
Mobilya Tasarımı-I55555511555112431115111155555121214106%60.57
Mobilya Tasarımı-II6

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

3D Modelleme ve AnimasyonOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAAZÇAAZAZAZAZOOOAZOOÇAÇAÇAÇAAZAZOOOAZYAZÇAAZAZAZÇAÇAAZÇAAZÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
AydınlatmaYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Bilgisayar Destekli Tasarım-I - Caad-I YOOYAZYOOOYAZOAZYOYOOAZAZYYÇYOÇYYÇYOÇYAZOÇAYOAZ
Bilgisayar Destekli Tasarım-II - Caad-II YOYAZOAZYOOYAZOYYOOYOAZYÇAOAZOÇYOAZOYAZOAZYYO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAYÇAÇAÇAOAZÇAAZÇAOÇA
Bina Bilgisi-I YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Bina Bilgisi-II YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Bitirme ProjesiÇYYOYYÇYYOOYOOYYÇYOAZYOOYYÇYÇAÇAYOÇYYÇYOÇAYÇYO
Bitirme ProjesiYOYYÇYYOOYOÇYOYYÇYOAZYOOYYÇYÇAÇAYOÇYYÇYOÇAYÇYO
Çağdaş Strüktür SistemleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çevre Tasarımı ve ÖğelerOAZYAZÇYÇYÇAÇAAZAZÇAYÇAYAZOAZÇAOAZAZAZAZYÇYOÇYOYAZOAZYAZÇY
Enerji Etkin Bina TasarımıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Fiziksel Çevre Kontrolü-IYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Fiziksel Çevre Kontrolü-IIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
İç Mekan AnaliziOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mekan Ofis TasarımıÇAÇAÇYÇAÇYÇYÇYÇYÇYÇAÇYÇYÇYYAZOÇYÇYÇAÇYÇAÇAÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAYÇAYÇAÇY
İç Mimarlığa GirişOAZÇAAZYOÇAÇAOAZAZYÇYYOAZYYÇAOAZAZOYAZÇYOYÇYOYÇAOÇAY
İç Mimarlık projesi-IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık projesi-IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlıkta Maliyet PlanlamasıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İngilizce-I OAZAZÇAÇAAZÇAAZÇAÇAÇAÇAOÇAÇAAZÇAOÇAAZÇAAZOAZOAZOÇAÇYÇAAZAZÇAÇAAZ
İngilizce-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇAÇAÇAÇA
İş Güvenliği-----------------------------------
Isı - NemOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Koruma ve İşlevlendirmeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mağaza Tasarımı-----------------------------------
Malzeme SeçimiÇAOAZÇAAZÇAOAZAZOAZOOÇYAZAZOAZYOAZOAZYAZOAZOAZOYÇAOÇAY
Matematik-I YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Matematik-II YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Mekanda RenkAZYOAZOOAZOAZOAZOOOOAZAZYOOYAZOAZOYOAZOOOOOAZAZ
Meslek Pratiği ve Etik AZÇAAZOOÇAAZYÇAOÇYOÇYOAZOÇAAZÇAOÇAAZÇAÇAOAZAZÇAOOAZÇAAZÇYO
Mimari Çizim ve Anlatım Teknikleri OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimari FotoğrafOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimari Proje-I AZOOAZAZOOAZAZÇYYOAZAZOYAZOOAZYOOAZOYAZAZOOOAZAZOO
Mimari Proje-I YAZOOAZAZOOAZAZÇYYOAZAZOYAZOOAZYOOAZOAZAZOOOAZAZOO
Mimari Proje-II AZOOAZAZOOAZAZÇYYOAZAZOYAZOOAZYOOAZOYAZAZOOOAZAZOO
Mimari Proje-II AZOOAZAZOOAZAZÇYYOAZAZOYAZOOAZYOOAZOYAZAZOOOAZAZOO
Mimari Proje-III AZOOAZAZOOAZAZÇYYOAZAZOYAZOOAZYOOAZOYAZAZOOOAZAZOO
Mimari Proje-III AZOOAZAZOOAZAZÇYYOAZAZOYAZOOAZYOOAZOYAZAZOOOAZAZOO
Mimari Tasarım KuramlarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimarlık ve Görsel AlgıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimarlıkta Ekoloji ve Sürdürülebilir TasarımOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimarlıkta Grafik TasarımYOYAZOAZYOOYAZOYYOOYOAZYÇAOAZOÇYOAZOYAZOAZYYO
Mimarlıkta Peyzaj TasarımıÇAÇAÇAAZAZAZYOOAZOOYÇAÇAOÇAYYÇAÇAÇAÇAOAZYÇAÇAAZAZAZYAZAZAZ
Mobilya TarihiÇAÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇAÇAÇYÇYÇYÇAAZYOÇAÇAÇAÇYÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇYÇYÇYÇAAZÇAAZÇAY
Mobilya Tasarımı-IÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇAÇAÇYÇYÇYÇAÇAAZYOÇAÇAÇAÇYÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇYÇYÇYÇAAZÇAAZÇAY
Mobilya Tasarımı-II
3D Modelleme ve Animasyon
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Aydınlatma
Bilgisayar Destekli Tasarım-I - Caad-I
Bilgisayar Destekli Tasarım-II - Caad-II
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Bina Bilgisi-I
Bina Bilgisi-II
Bitirme Projesi
Bitirme Projesi
Çağdaş Strüktür Sistemleri
Çevre Tasarımı ve Öğeler
Enerji Etkin Bina Tasarımı
Fiziksel Çevre Kontrolü-I
Fiziksel Çevre Kontrolü-II
İç Mekan Analizi
İç Mekan Ofis Tasarımı
İç Mimarlığa Giriş
İç Mimarlık projesi-I
İç Mimarlık projesi-I
İç Mimarlık Projesi-II
İç Mimarlık Projesi-II
İç Mimarlık Projesi-III
İç Mimarlık Projesi-III
İç Mimarlık Projesi-IV
İç Mimarlık Projesi-IV
İç Mimarlıkta Maliyet Planlaması
İngilizce-I
İngilizce-II
İş GüvenliğiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Isı - Nem
Koruma ve İşlevlendirme
Mağaza TasarımıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Malzeme Seçimi
Matematik-I
Matematik-II
Mekanda Renk
Meslek Pratiği ve Etik
Mimari Çizim ve Anlatım Teknikleri
Mimari Fotoğraf
Mimari Proje-I
Mimari Proje-I
Mimari Proje-II
Mimari Proje-II