Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35
Bina Bilgisi-I 44444444444444444444444444444444444
Mimari Çizim ve Anlatım Teknikleri 33333333333333333333333333333333333
Mimari Proje-I 23322332254322342332433234223332233
İngilizce-I 21121211113112132312123232315122112
Türk Dili I 11111111111110001111111111111101010
Bina Bilgisi-II 44444444444444444444444444444444444
Mimari Proje-II 23322332254322342332433234223332233
Yapı Statiği 33333333333333333333333333333333333
İngilizce-II 11111111111110001111111551115501010
Türk Dili II 11111111111110001111111111111101010
Mimari Proje-III 23322332254322342332433234223332233
Mukavemet 33333333333333333333333333333333333
Bilgisayar Destekli Tasarım-I - Caad-I 43342433342324343322445354535231432
Yapı Malzemeleri-I13212132232335223243232423232341314
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 12122223332330001223332421222102020
Bilgisayar Destekli Tasarım-II - Caad-II 43423243342344334324132353234232443
Yapı Malzemeleri-II13212132232335223243232423232341314
İç Mimarlığa Giriş32124311322454324413223425345341314
Yapı Bilgisi-I44444444444444444444444444444444444
Yapı Bilgisi-II44444444444444444444444444444444444
İç Mimarlık projesi-I33333333333333333333333333333333333
Mimari Tasarım Kuramları33333333333333333333333333333333333
İç Mimarlık Projesi-II33333333333333333333333333333333333
Mobilya Tasarımı-I55555511555112431115111155555121214
İç Mimarlık Projesi-III33333333333333333333333333333333333
Mobilya Tasarımı-II66666600555112431115111155555121214
İç Mimarlık Projesi-IV33333333333333333333333333333333333
İç Mimarlıkta Maliyet Planlaması33333333333333333333333333333333333
Bitirme Projesi43445433435344532433445114354531453
Meslek Pratiği ve Etik 21233124135353231213121132213321253
Matematik-I 44444444444444444444444444444444444
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri11111111111110001111111141113202030
Matematik-II 44444444444444444444444444444444444
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111111111110001111111111111101010
Temel Tasarım-I33223342342332343433433545345543435
Temel Tasarım-II32232323542233242332115243334241423
Sanat ve Mimarlık Tarihi-I34554411413112321232131231452122424
Sanat ve Mimarlık Tarihi-II34554411413112321232131231452122424
Fiziksel Çevre Kontrolü-I44444444444444444444444444444444444
Rölöve ve Restorasyon-I33333333333333333333333333333333333
Fiziksel Çevre Kontrolü-II44444444444444444444444444444444444
Rölöve ve Restorasyon-II33333333333333333333333333333333333
3D Modelleme ve Animasyon33333333333333333333333333333333333
Malzeme Seçimi13212132232335223243232423232341314
Modlaj33333333333333333333333333333333333
Yaşlı ve Engelliler İçin Tasarım İlkeleri43342343543432433444344231323532432
Serbest El Düşünme İfade Teknikleri11122132434123242332234354431533232
Enerji Etkin Bina Tasarımı33333333333333333333333333333333333
Türk Evi33333333333333333333333333333333333
İç Mekan Analizi33333333333333333333333333333333333
Mobilya Tarihi55555511555112431115111155555121214
İç Mekan Ofis Tasarımı11515555515554235515115111111141415
Çağdaş Strüktür Sistemleri33333333333333333333333333333333333
Turizm Yapıları33333333333333333333333333333333333
Aydınlatma44444444444444444444444444444444444
Mimarlıkta Ekoloji ve Sürdürülebilir Tasarım33333333333333333333333333333333333
Pazarlama / İş Hukuku33333333333333333333333333333333333
Sahne Tasarımı00000000000000000000000000000000011
Koruma ve İşlevlendirme33333333333333333333333333333333333
Çevre Tasarımı ve Öğeler32425511221142321322224535344232425
Isı - Nem33333333333333333333333333333333333
Mimarlık ve Görsel Algı33333333333333333333333333333333333
Mekanda Renk24323323232333322433423234323333322
Mimarlıkta Grafik Tasarım43423243342344334324132353234232443
Yapı Akustiği33333333333333333333333333333333333
Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı11122243323341131441110324112224222
Yapılarda Yangın Korunumu33333333333333333333333333333333333
Mimari Fotoğraf33333333333333333333333333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111111111111111
Mağaza Tasarımı00000000000000000000000000000000000
Suluboya Tekniği00000000000000000000000000000000000
Mimari Proje-II 23322332254322342332433234223332233
Mimari Proje-I 23322332254322342332433234223332233
Mimari Proje-III 23322332254322342332433234223332233
İç Mimarlık Projesi-II33333333333333333333333333333333333
Bitirme Projesi43445433435344532433445114354531453
İç Mimarlık projesi-I33333333333333333333333333333333333
İç Mimarlık Projesi-III33333333333333333333333333333333333
İç Mimarlık Projesi-IV33333333333333333333333333333333333
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35
Bina Bilgisi-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Mimari Çizim ve Anlatım Teknikleri OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimari Proje-I OOOOOOOOOÇÇOOOOÇOOOOÇOOOOÇOOOOOOOOO
İngilizce-I OAAOAOAAAAOAAOAOOOAOAOOOOOOAÇAOOAAO
Türk Dili I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bina Bilgisi-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Mimari Proje-II OOOOOOOOOÇÇOOOOÇOOOOÇOOOOÇOOOOOOOOO
Yapı Statiği OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İngilizce-II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇÇAAAÇÇAAAAA
Türk Dili II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mimari Proje-III OOOOOOOOOÇÇOOOOÇOOOOÇOOOOÇOOOOOOOOO
Mukavemet OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bilgisayar Destekli Tasarım-I - Caad-I ÇOOÇOÇOOOÇOOOÇOÇOOOOÇÇÇOÇÇÇOÇOOAÇOO
Yapı Malzemeleri-IAOOAOAOOOOOOOÇOOOOÇOOOOÇOOOOOOÇAOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AOAOOOOOOOOOOAAAAOOOOOOÇOAOOOAAOAOA
Bilgisayar Destekli Tasarım-II - Caad-II ÇOÇOOOÇOOÇOOÇÇOOÇOOÇAOOOÇOOOÇOOOÇÇO
Yapı Malzemeleri-IIAOOAOAOOOOOOOÇOOOOÇOOOOÇOOOOOOÇAOAÇ
İç Mimarlığa GirişOOAOÇOAAOOOÇÇÇOOÇÇAOOOOÇOÇOÇÇOÇAOAÇ
Yapı Bilgisi-IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Yapı Bilgisi-IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İç Mimarlık projesi-IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimari Tasarım KuramlarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mobilya Tasarımı-IÇÇÇÇÇÇAAÇÇÇAAOÇOAAAÇAAAAÇÇÇÇÇAOAOAÇ
İç Mimarlık Projesi-IIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mobilya Tasarımı-IIÇÇÇÇÇÇAAÇÇÇAAOÇOAAAÇAAAAÇÇÇÇÇAOAOAÇ
İç Mimarlık Projesi-IVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlıkta Maliyet PlanlamasıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bitirme ProjesiÇOÇÇÇÇOOÇOÇOÇÇÇOOÇOOÇÇÇAAÇOÇÇÇOAÇÇO
Meslek Pratiği ve Etik OAOOOAOÇAOÇOÇOOOAOAOAOAAOOOAOOOAOÇO
Matematik-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇAAAOOAOAOA
Matematik-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Temel Tasarım-IOOOOOOÇOOÇOOOOOÇOÇOOÇOOÇÇÇOÇÇÇÇOÇOÇ
Temel Tasarım-IIOOOOOOOOÇÇOOOOOÇOOOOAAÇOÇOOOÇOÇAÇOO
Sanat ve Mimarlık Tarihi-IOÇÇÇÇÇAAÇAOAAOOOAOOOAOAOOAÇÇOAOOÇOÇ
Sanat ve Mimarlık Tarihi-IIOÇÇÇÇÇAAÇAOAAOOOAOOOAOAOOAÇÇOAOOÇOÇ
Fiziksel Çevre Kontrolü-IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Rölöve ve Restorasyon-IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Fiziksel Çevre Kontrolü-IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Rölöve ve Restorasyon-IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
3D Modelleme ve AnimasyonOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Malzeme SeçimiAOOAOAOOOOOOOÇOOOOÇOOOOÇOOOOOOÇAOAÇ
ModlajOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Yaşlı ve Engelliler İçin Tasarım İlkeleriÇOOÇOOÇOÇÇOÇOOÇOOÇÇÇOÇÇOOAOOOÇOOÇOO
Serbest El Düşünme İfade TeknikleriAAAOOAOOÇOÇAOOOÇOOOOOOÇOÇÇÇOAÇOOOOO
Enerji Etkin Bina TasarımıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türk EviOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mekan AnaliziOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mobilya TarihiÇÇÇÇÇÇAAÇÇÇAAOÇOAAAÇAAAAÇÇÇÇÇAOAOAÇ
İç Mekan Ofis TasarımıAAÇAÇÇÇÇÇAÇÇÇÇOOÇÇAÇAAÇAAAAAAAÇAÇAÇ
Çağdaş Strüktür SistemleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Turizm YapılarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
AydınlatmaÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Mimarlıkta Ekoloji ve Sürdürülebilir TasarımOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Pazarlama / İş HukukuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sahne TasarımıAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Koruma ve İşlevlendirmeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çevre Tasarımı ve ÖğelerOOÇOÇÇAAOOAAÇOOOAOOOOOÇÇOÇOÇÇOOOÇOÇ
Isı - NemOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimarlık ve Görsel AlgıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mekanda RenkOÇOOOOOOOOOOOOOOOÇOOÇOOOOÇOOOOOOOOO
Mimarlıkta Grafik TasarımÇOÇOOOÇOOÇOOÇÇOOÇOOÇAOOOÇOOOÇOOOÇÇO
Yapı AkustiğiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimarlıkta Peyzaj TasarımıAAAOOOÇOOOOOÇAAOAÇÇAAAAOOÇAAOOOÇOOO
Yapılarda Yangın KorunumuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mimari FotoğrafOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mağaza TasarımıAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Suluboya TekniğiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mimari Proje-II OOOOOOOOOÇÇOOOOÇOOOOÇOOOOÇOOOOOOOOO
Mimari Proje-I OOOOOOOOOÇÇOOOOÇOOOOÇOOOOÇOOOOOOOOO
Mimari Proje-III OOOOOOOOOÇÇOOOOÇOOOOÇOOOOÇOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bitirme ProjesiÇOÇÇÇÇOOÇOÇOÇÇÇOOÇOOÇÇÇAAÇOÇÇÇOAÇÇO
İç Mimarlık projesi-IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İç Mimarlık Projesi-IVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35
Bina Bilgisi-I
Mimari Çizim ve Anlatım Teknikleri
Mimari Proje-I
İngilizce-I
Türk Dili I XXXXXX
Bina Bilgisi-II
Mimari Proje-II
Yapı Statiği
İngilizce-II XXXXXX
Türk Dili II XXXXXX
Mimari Proje-III
Mukavemet
Bilgisayar Destekli Tasarım-I - Caad-I
Yapı Malzemeleri-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXX
Bilgisayar Destekli Tasarım-II - Caad-II
Yapı Malzemeleri-II
İç Mimarlığa Giriş
Yapı Bilgisi-I
Yapı Bilgisi-II
İç Mimarlık projesi-I
Mimari Tasarım Kuramları
İç Mimarlık Projesi-II
Mobilya Tasarımı-I
İç Mimarlık Projesi-III
Mobilya Tasarımı-IIXX
İç Mimarlık Projesi-IV
İç Mimarlıkta Maliyet Planlaması
Bitirme Projesi
Meslek Pratiği ve Etik
Matematik-I
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriXXXXXX
Matematik-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXX
Temel Tasarım-I
Temel Tasarım-II
Sanat ve Mimarlık Tarihi-I
Sanat ve Mimarlık Tarihi-II
Fiziksel Çevre Kontrolü-I
Rölöve ve Restorasyon-I
Fiziksel Çevre Kontrolü-II
Rölöve ve Restorasyon-II
3D Modelleme ve Animasyon
Malzeme Seçimi
Modlaj
Yaşlı ve Engelliler İçin Tasarım İlkeleri
Serbest El Düşünme İfade Teknikleri
Enerji Etkin Bina Tasarımı
Türk Evi
İç Mekan Analizi
Mobilya Tarihi
İç Mekan Ofis Tasarımı
Çağdaş Strüktür Sistemleri
Turizm Yapıları
Aydınlatma
Mimarlıkta Ekoloji ve Sürdürülebilir Tasarım
Pazarlama / İş Hukuku
Sahne TasarımıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Koruma ve İşlevlendirme
Çevre Tasarımı ve Öğeler
Isı - Nem
Mimarlık ve Görsel Algı
Mekanda Renk
Mimarlıkta Grafik Tasarım
Yapı Akustiği
Mimarlıkta Peyzaj TasarımıX
Yapılarda Yangın Korunumu
Mimari Fotoğraf
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Mağaza TasarımıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Suluboya TekniğiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mimari Proje-II
Mimari Proje-I
Mimari Proje-III
İç Mimarlık Projesi-II
Bitirme Projesi
İç Mimarlık projesi-I
İç Mimarlık Projesi-III
İç Mimarlık Projesi-IV

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"