Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Algoritma Analizi000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000000%0.00
Ayrık Matematik 000000000000000%0.00
Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı000000000000000%0.00
Bilgisayar Ağları 000000000000000%0.00
Bilgisayar Organizasyonu000000000000000%0.00
Bilgisayar Programlama-I000000000000000%0.00
Bilgisayar Programlama-II000000000000000%0.00
Bitirme Çalışması-I000000000000000%0.00
Bitirme Çalışması-II000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
CAD/CAM000000000000000%0.00
Derleyici Tasarım000000000000000%0.00
Diferansiyel Denklemler000000000000000%0.00
Elektronik Ticaret000000000000000%0.00
Fizik I000000000000000%0.00
Fizik II000000000000000%0.00
Fizik-I Laboratuvarı000000000000000%0.00
Fizik-II Laboratuvarı000000000000000%0.00
Gömülü Yazılım Geliştirme000000000000000%0.00
Görsel Programlama000000000000000%0.00
Hesaplama Sistemleri000000000000000%0.00
İleri Algoritmalar000000000000000%0.00
İleri İngilizce I000000000000000%0.00
İleri İngilizce II000000000000000%0.00
İnsan Bilgisayar Etkileşimi000000000000000%0.00
İnternet Programlama000000000000000%0.00
İş Sağlığı ve Güvenliği000000000000000%0.00
İşletim Sistemleri 000000000000000%0.00
Lineer Cebir 000000000000000%0.00
Matematik-I 000000000000000%0.00
Matematik-II 000000000000000%0.00
Mobil Uygulama Geliştirme 000000000000000%0.00
Nesne Tabanlı Programlama000000000000000%0.00
Olasılık ve İstatistik 000000000000000%0.00
Siber Güvenlik000000000000000%0.00
Staj-I000000000000000%0.00
Staj-II000000000000000%0.00
Türk Dili I 000000000000000%0.00
Türk Dili II 000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Uygulamalı Sinir Ağları000000000000000%0.00
Veri Madenciliği 000000000000000%0.00
Veri Tabanı Sistemleri 000000000000000%0.00
Veri Yapıları000000000000000%0.00
Web Tabanlı Programlama 000000000000000%0.00
Yapay Zeka 000000000000000%0.00
Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği000000000000000%0.00
Yazılım Kalite Güvencesi000000000000000%0.00
Yazılım Mimarisi000000000000000%0.00
Yazılım Mühendisliğine Giriş000000000000000%0.00
Yazılım Proje Yönetimi000000000000000%0.00
Yazılım Sınama ve Doğrulama000000000000000%0.00
Yazılım Sistemleri Analizi000000000000000%0.00
Yazılım Tasarım ve Prensipleri000000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 646464646464646464646464646464--
İlişki Ağırlığı00000000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Algoritma Analizi--------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I --------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I --------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II--------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II --------------
Ayrık Matematik --------------
Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı--------------
Bilgisayar Ağları --------------
Bilgisayar Organizasyonu--------------
Bilgisayar Programlama-I--------------
Bilgisayar Programlama-II--------------
Bitirme Çalışması-I--------------
Bitirme Çalışması-II--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
CAD/CAM--------------
Derleyici Tasarım--------------
Diferansiyel Denklemler--------------
Elektronik Ticaret--------------
Fizik I--------------
Fizik II--------------
Fizik-I Laboratuvarı--------------
Fizik-II Laboratuvarı--------------
Gömülü Yazılım Geliştirme--------------
Görsel Programlama--------------
Hesaplama Sistemleri--------------
İleri Algoritmalar--------------
İleri İngilizce I--------------
İleri İngilizce II--------------
İnsan Bilgisayar Etkileşimi--------------
İnternet Programlama--------------
İş Sağlığı ve Güvenliği--------------
İşletim Sistemleri --------------
Lineer Cebir --------------
Matematik-I --------------
Matematik-II --------------
Mobil Uygulama Geliştirme --------------
Nesne Tabanlı Programlama--------------
Olasılık ve İstatistik --------------
Siber Güvenlik--------------
Staj-I--------------
Staj-II--------------
Türk Dili I --------------
Türk Dili II --------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Uygulamalı Sinir Ağları--------------
Veri Madenciliği --------------
Veri Tabanı Sistemleri --------------
Veri Yapıları--------------
Web Tabanlı Programlama --------------
Yapay Zeka --------------
Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği--------------
Yazılım Kalite Güvencesi--------------
Yazılım Mimarisi--------------
Yazılım Mühendisliğine Giriş--------------
Yazılım Proje Yönetimi--------------
Yazılım Sınama ve Doğrulama--------------
Yazılım Sistemleri Analizi--------------
Yazılım Tasarım ve Prensipleri--------------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )6464646464646464646464646464
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Algoritma AnaliziXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXXXX
Ayrık Matematik XXXXXXXXXXXXXX
Biçimsel Diller ve Otomata KuramıXXXXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Ağları XXXXXXXXXXXXXX
Bilgisayar OrganizasyonuXXXXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Programlama-IXXXXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Programlama-IIXXXXXXXXXXXXXX
Bitirme Çalışması-IXXXXXXXXXXXXXX
Bitirme Çalışması-IIXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
CAD/CAMXXXXXXXXXXXXXX
Derleyici TasarımXXXXXXXXXXXXXX
Diferansiyel DenklemlerXXXXXXXXXXXXXX
Elektronik TicaretXXXXXXXXXXXXXX
Fizik IXXXXXXXXXXXXXX
Fizik IIXXXXXXXXXXXXXX
Fizik-I LaboratuvarıXXXXXXXXXXXXXX
Fizik-II LaboratuvarıXXXXXXXXXXXXXX
Gömülü Yazılım GeliştirmeXXXXXXXXXXXXXX
Görsel ProgramlamaXXXXXXXXXXXXXX
Hesaplama SistemleriXXXXXXXXXXXXXX
İleri AlgoritmalarXXXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXXXX
İnsan Bilgisayar EtkileşimiXXXXXXXXXXXXXX
İnternet ProgramlamaXXXXXXXXXXXXXX
İş Sağlığı ve GüvenliğiXXXXXXXXXXXXXX
İşletim Sistemleri XXXXXXXXXXXXXX
Lineer Cebir XXXXXXXXXXXXXX
Matematik-I XXXXXXXXXXXXXX
Matematik-II XXXXXXXXXXXXXX
Mobil Uygulama Geliştirme XXXXXXXXXXXXXX
Nesne Tabanlı ProgramlamaXXXXXXXXXXXXXX
Olasılık ve İstatistik XXXXXXXXXXXXXX
Siber GüvenlikXXXXXXXXXXXXXX
Staj-IXXXXXXXXXXXXXX
Staj-IIXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Uygulamalı Sinir AğlarıXXXXXXXXXXXXXX
Veri Madenciliği XXXXXXXXXXXXXX
Veri Tabanı Sistemleri XXXXXXXXXXXXXX
Veri YapılarıXXXXXXXXXXXXXX
Web Tabanlı Programlama XXXXXXXXXXXXXX
Yapay Zeka XXXXXXXXXXXXXX
Yazılım Gereksinimleri MühendisliğiXXXXXXXXXXXXXX
Yazılım Kalite GüvencesiXXXXXXXXXXXXXX
Yazılım MimarisiXXXXXXXXXXXXXX
Yazılım Mühendisliğine GirişXXXXXXXXXXXXXX
Yazılım Proje YönetimiXXXXXXXXXXXXXX
Yazılım Sınama ve DoğrulamaXXXXXXXXXXXXXX
Yazılım Sistemleri AnaliziXXXXXXXXXXXXXX
Yazılım Tasarım ve PrensipleriXXXXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 646464646464646464646464646464
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"