Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Algoritma Analizi000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111111111114%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111111111111114%20.00
Ayrık Matematik 2311212111111119%27.14
Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı3333333333333342%60.00
Biçimsel Yöntemler2222222222222228%40.00
Bilgi Güvenliği 2222222222211125%35.71
Bilgisayar Ağları 1111111111111114%20.00
Bilgisayar Programlama-I000000000000000%0.00
Bilgisayar Programlama-II000000000000000%0.00
Bitirme Çalışması-I000000000000000%0.00
Bitirme Çalışması-II000000000000000%0.00
Diferansiyel Denklemler1523421111113228%40.00
Fizik I000000000000000%0.00
Fizik II000000000000000%0.00
Fizik-I Laboratuvarı000000000000000%0.00
Fizik-II Laboratuvarı000000000000000%0.00
Girişimcilik000000000000000%0.00
Gömülü Yazılım Geliştirme3333333333333342%60.00
Görsel Programlama000000000000000%0.00
İleri Algoritmalar3333333333333342%60.00
İleri İngilizce I000000000000000%0.00
İleri İngilizce II000000000000000%0.00
İnsan Bilgisayar Etkileşiimi3333333333333342%60.00
İş Sağlığı ve Güvenliği000000000000000%0.00
İşletim Sistemleri 3333333333333342%60.00
Lineer Cebir 1111111211111115%21.43
Matematik-I 1111111111231319%27.14
Matematik-II 1111111111111114%20.00
Mobil Uygulama Geliştirme 000000000000000%0.00
Modelleme ve Simülasyon000000000000000%0.00
Nesne Tabanlı Programlama000000000000000%0.00
Olasılık ve İstatistik 5322211111135331%44.29
Oyun Programlama 3333333333333342%60.00
Programlama Dilleri4334444333411142%60.00
Rapor Yazma Becerileri1212112234111123%32.86
Staj3333333333333342%60.00
Türk Dili I 1111151111111118%25.71
Türk Dili II 1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Uygulamalı Sinir Ağları3333333333333342%60.00
Veri Madenciliği 2211122222211122%31.43
Veri Tabanı Sistemleri000000000000000%0.00
Veri Yapıları000000000000000%0.00
Web Tabanlı Programlama 3333333333333342%60.00
Yapay Zeka 3414545144311141%58.57
Yazılım Analizi ve Tasarımı2323232225431337%52.86
Yazılım Kalite Güvencesi000000000000000%0.00
Yazılım Mimarisi4455354244442454%77.14
Yazılım Mühendisliği Etiği1221124333321230%42.86
Yazılım Mühendisliğine Giriş1111155235211332%45.71
Yazılım Proje Yönetimi3333333333333342%60.00
Yazılım Test, Doğrulama ve Onaylama3535332115133341%58.57
Yazılım Üretimi1111111111111114%20.00
İlişkili Ders Sayısı / 595959595959595959595959595959--
İlişki Ağırlığı7684717976848169758575706773--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Algoritma Analizi--------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I --------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II--------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Ayrık Matematik AZOÇAÇAAZÇAAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Biçimsel Diller ve Otomata KuramıOOOOOOOOOOOOOO
Biçimsel YöntemlerAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Bilgi Güvenliği AZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZÇAÇAÇA
Bilgisayar Ağları ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bilgisayar Programlama-I--------------
Bilgisayar Programlama-II--------------
Bitirme Çalışması-I--------------
Bitirme Çalışması-II--------------
Diferansiyel DenklemlerÇAÇYAZOYAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAOAZ
Fizik I--------------
Fizik II--------------
Fizik-I Laboratuvarı--------------
Fizik-II Laboratuvarı--------------
Girişimcilik--------------
Gömülü Yazılım GeliştirmeOOOOOOOOOOOOOO
Görsel Programlama--------------
İleri AlgoritmalarOOOOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce I--------------
İleri İngilizce II--------------
İnsan Bilgisayar EtkileşiimiOOOOOOOOOOOOOO
İş Sağlığı ve Güvenliği--------------
İşletim Sistemleri OOOOOOOOOOOOOO
Lineer Cebir ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Matematik-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZOÇAO
Matematik-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Mobil Uygulama Geliştirme --------------
Modelleme ve Simülasyon--------------
Nesne Tabanlı Programlama--------------
Olasılık ve İstatistik ÇYOAZAZAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇYO
Oyun Programlama OOOOOOOOOOOOOO
Programlama DilleriYOOYYYYOOOYÇAÇAÇA
Rapor Yazma BecerileriÇAAZÇAAZÇAÇAAZAZOYÇAÇAÇAÇA
StajOOOOOOOOOOOOOO
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Uygulamalı Sinir AğlarıOOOOOOOOOOOOOO
Veri Madenciliği AZAZÇAÇAÇAAZAZAZAZAZAZÇAÇAÇA
Veri Tabanı Sistemleri--------------
Veri Yapıları--------------
Web Tabanlı Programlama OOOOOOOOOOOOOO
Yapay Zeka OYÇAYÇYYÇYÇAYYOÇAÇAÇA
Yazılım Analizi ve TasarımıAZOAZOAZOAZAZAZÇYYOÇAO
Yazılım Kalite Güvencesi--------------
Yazılım MimarisiYYÇYÇYOÇYYAZYYYYAZY
Yazılım Mühendisliği EtiğiÇAAZAZÇAÇAAZYOOOOAZÇAAZ
Yazılım Mühendisliğine GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYAZOÇYAZÇAÇAO
Yazılım Proje YönetimiOOOOOOOOOOOOOO
Yazılım Test, Doğrulama ve OnaylamaOÇYOÇYOOAZÇAÇAÇYÇAOOO
Yazılım ÜretimiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )2222222222222222222222222222
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )1714181717151517171617202218
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )55645578435223
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1214121212121012141212141215
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )22022230233101
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )12121320030010
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Algoritma AnaliziXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ayrık Matematik
Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı
Biçimsel Yöntemler
Bilgi Güvenliği
Bilgisayar Ağları
Bilgisayar Programlama-IXXXXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Programlama-IIXXXXXXXXXXXXXX
Bitirme Çalışması-IXXXXXXXXXXXXXX
Bitirme Çalışması-IIXXXXXXXXXXXXXX
Diferansiyel Denklemler
Fizik IXXXXXXXXXXXXXX
Fizik IIXXXXXXXXXXXXXX
Fizik-I LaboratuvarıXXXXXXXXXXXXXX
Fizik-II LaboratuvarıXXXXXXXXXXXXXX
GirişimcilikXXXXXXXXXXXXXX
Gömülü Yazılım Geliştirme
Görsel ProgramlamaXXXXXXXXXXXXXX
İleri Algoritmalar
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXXXX
İnsan Bilgisayar Etkileşiimi
İş Sağlığı ve GüvenliğiXXXXXXXXXXXXXX
İşletim Sistemleri
Lineer Cebir
Matematik-I
Matematik-II
Mobil Uygulama Geliştirme XXXXXXXXXXXXXX
Modelleme ve SimülasyonXXXXXXXXXXXXXX
Nesne Tabanlı ProgramlamaXXXXXXXXXXXXXX
Olasılık ve İstatistik
Oyun Programlama
Programlama Dilleri
Rapor Yazma Becerileri
Staj
Türk Dili I
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Uygulamalı Sinir Ağları
Veri Madenciliği
Veri Tabanı SistemleriXXXXXXXXXXXXXX
Veri YapılarıXXXXXXXXXXXXXX
Web Tabanlı Programlama
Yapay Zeka
Yazılım Analizi ve Tasarımı
Yazılım Kalite GüvencesiXXXXXXXXXXXXXX
Yazılım Mimarisi
Yazılım Mühendisliği Etiği
Yazılım Mühendisliğine Giriş
Yazılım Proje Yönetimi
Yazılım Test, Doğrulama ve Onaylama
Yazılım Üretimi
İlişkili Ders Sayısı / 595959595959595959595959595959
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"