Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri1254214513331%56.36
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri1254214513331%56.36
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111111111%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111111111111%20.00
Bakım Yönetimi1223211212219%34.55
Benzetim3451235542135%63.64
Bilgi Yönetimi5554331234540%72.73
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim4531234513233%60.00
Bilişim Teknolojisi-I5445211531233%60.00
Bilişim Teknolojisi-II5445211531233%60.00
Bitirme Çalışması5555555555555%100.00
Deney Tasarımı3213321233326%47.27
Diferansiyel Denklemler5421234515234%61.82
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku1112223111116%29.09
Endüstri Mühendisliği Projesi5555555555555%100.00
Endüstri Mühendisliğinde Veri Madenciliği4334544432339%70.91
Endüstri Mühendisliğine Giriş5332421451232%58.18
Fizik I3432432334334%61.82
Fizik II3343243234334%61.82
Fizik-I Laboratuvarı4334322334334%61.82
Fizik-II Laboratuvarı3432432334334%61.82
Genel Kimya1113232231120%36.36
Hizmet Sistemleri3332321212224%43.64
İktisada Giriş4543255555548%87.27
İleri İngilizce I1122233333326%47.27
İleri İngilizce II1122233333326%47.27
İnsan Kaynakları Yönetimi2223455121128%50.91
İş Etüdü1122212122117%30.91
İş Sağlığı ve Güvenliği2112111221216%29.09
İşbilim3213213434127%49.09
İşletme Yönetimi4324324543236%65.45
İstatistik-I4455543455549%89.09
İstatistik-II4455543455549%89.09
Kalite Yönetimi3415232452334%61.82
Karar Analizine Giriş5555543225445%81.82
Karar Destek Sistemleri5555554335550%90.91
Kurumsal Kaynak Planlaması2333332112124%43.64
Lineer Cebir 5555555555555%100.00
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri2213321411222%40.00
Malzeme ve Lojistik Yönetimi2332313122325%45.45
Matematik-I 5555455455452%94.55
Matematik-II 5555455455452%94.55
Mühendislik Ekonomisi5555433343343%78.18
Programlamaya Giriş5555443444548%87.27
Proje Yönetimi3333343455541%74.55
Sistem Dinamiği5554324555447%85.45
Stratejik Yönetim5555545455452%94.55
Tedarik Zinciri Yönetimi4443434555546%83.64
Türk Dili I 1111111111111%20.00
Türk Dili II 1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üretim Planlama ve Kontrol5454544445347%85.45
Üretim Teknikleri5444554444447%85.45
Yatırım Planlama4332234322432%58.18
Yönetim Bilişim Sistemleri3455555544449%89.09
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi3221232121322%40.00
Yöneylem Araştırması II5555555544553%96.36
Yöneylem Araştırması-I5555555544553%96.36
İlişkili Ders Sayısı / 616161616161616161616161--
İlişki Ağırlığı196196193188183177174196178183177--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriÇAAZÇYYAZÇAYÇYÇAOO
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriÇAAZÇYYAZÇAYÇYÇAOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bakım YönetimiÇAAZAZOAZÇAÇAAZÇAAZAZ
BenzetimOYÇYÇAAZOÇYÇYYAZÇA
Bilgi YönetimiÇYÇYÇYYOOÇAAZOYÇY
Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimYÇYOÇAAZOYÇYÇAOAZ
Bilişim Teknolojisi-IÇYYYÇYAZÇAÇAÇYOÇAAZ
Bilişim Teknolojisi-IIÇYYYÇYAZÇAÇAÇYOÇAAZ
Bitirme ÇalışmasıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Deney TasarımıOAZÇAOOAZÇAAZOOO
Diferansiyel DenklemlerÇYYAZÇAAZOYÇYÇAÇYAZ
Endüstri Mühendisleri İçin iş HukukuÇAÇAÇAAZAZAZOÇAÇAÇAÇA
Endüstri Mühendisliği ProjesiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Endüstri Mühendisliğinde Veri MadenciliğiYOOYÇYYYYOAZO
Endüstri Mühendisliğine GirişÇYOOAZYAZÇAYÇYÇAAZ
Fizik IOYOAZYOAZOOYO
Fizik IIOOYOAZYOAZOYO
Fizik-I LaboratuvarıYOOYOAZAZOOYO
Fizik-II LaboratuvarıOYOAZYOAZOOYO
Genel KimyaÇAÇAÇAOAZOAZAZOÇAÇA
Hizmet SistemleriOOOAZOAZÇAAZÇAAZAZ
İktisada GirişYÇYYOAZÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İleri İngilizce IÇAÇAAZAZAZOOOOOO
İleri İngilizce IIÇAÇAAZAZAZOOOOOO
İnsan Kaynakları YönetimiAZAZAZOYÇYÇYÇAAZÇAÇA
İş EtüdüÇAÇAAZAZAZÇAAZÇAAZAZÇA
İş Sağlığı ve GüvenliğiAZÇAÇAAZÇAÇAÇAAZAZÇAAZ
İşbilimOAZÇAOAZÇAOYOYÇA
İşletme YönetimiYOAZYOAZYÇYYOAZ
İstatistik-IYYÇYÇYÇYYOYÇYÇYÇY
İstatistik-IIYYÇYÇYÇYYOYÇYÇYÇY
Kalite YönetimiOYÇAÇYAZOAZYÇYAZO
Karar Analizine GirişÇYÇYÇYÇYÇYYOAZAZÇYY
Karar Destek SistemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYYOOÇYÇY
Kurumsal Kaynak PlanlamasıAZOOOOOAZÇAÇAAZÇA
Lineer Cebir ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Malzeme Bilimi ve TeknolojileriAZAZÇAOOAZÇAYÇAÇAAZ
Malzeme ve Lojistik YönetimiAZOOAZOÇAOÇAAZAZO
Matematik-I ÇYÇYÇYÇYYÇYÇYYÇYÇYY
Matematik-II ÇYÇYÇYÇYYÇYÇYYÇYÇYY
Mühendislik EkonomisiÇYÇYÇYÇYYOOOYOO
Programlamaya GirişÇYÇYÇYÇYYYOYYYÇY
Proje YönetimiOOOOOYOYÇYÇYÇY
Sistem DinamiğiÇYÇYÇYYOAZYÇYÇYÇYY
Stratejik YönetimÇYÇYÇYÇYÇYYÇYYÇYÇYY
Tedarik Zinciri YönetimiYYYOYOYÇYÇYÇYÇY
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üretim Planlama ve KontrolÇYYÇYYÇYYYYYÇYO
Üretim TeknikleriÇYYYYÇYÇYYYYYY
Yatırım PlanlamaYOOAZAZOYOAZAZY
Yönetim Bilişim SistemleriOYÇYÇYÇYÇYÇYÇYYYY
Yönetim ve Maliyet MuhasebesiOAZAZÇAAZOAZÇAAZÇAO
Yöneylem Araştırması IIÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYYYÇY
Yöneylem Araştırması-IÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYYYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )1612141310151815181715
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )310912188967910
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )148121091810813815
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )8155910812158118
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )2016211714121217151613
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bakım Yönetimi
Benzetim
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Bilişim Teknolojisi-I
Bilişim Teknolojisi-II
Bitirme Çalışması
Deney Tasarımı
Diferansiyel Denklemler
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku
Endüstri Mühendisliği Projesi
Endüstri Mühendisliğinde Veri Madenciliği
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Fizik I
Fizik II
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik-II Laboratuvarı
Genel Kimya
Hizmet Sistemleri
İktisada Giriş
İleri İngilizce I
İleri İngilizce II
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Etüdü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşbilim
İşletme Yönetimi
İstatistik-I
İstatistik-II
Kalite Yönetimi
Karar Analizine Giriş
Karar Destek Sistemleri
Kurumsal Kaynak Planlaması
Lineer Cebir
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Malzeme ve Lojistik Yönetimi
Matematik-I
Matematik-II
Mühendislik Ekonomisi
Programlamaya Giriş
Proje Yönetimi
Sistem Dinamiği
Stratejik Yönetim
Tedarik Zinciri Yönetimi
Türk Dili I
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim Teknikleri
Yatırım Planlama
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Yöneylem Araştırması II
Yöneylem Araştırması-I
İlişkili Ders Sayısı / 616161616161616161616161
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"