Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri1122131332120%36.36
AR-GE Yönetimi3343131552131%56.36
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111551119%34.55
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111551119%34.55
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1111111551119%34.55
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111111551119%34.55
Bakım Yönetimi2232121551125%45.45
Benzetim3342121551128%50.91
Bilgi Yönetimi3333221551129%52.73
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim3345141551133%60.00
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri4355111551132%58.18
Bilişim Teknolojileri-I1112533551128%50.91
Bilişim Teknolojileri-II1125331551128%50.91
Bitirme Çalışması5555551553145%81.82
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Deney Tasarımı5454541552141%74.55
Diferansiyel Denklemler5532111551130%54.55
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku1111111551523%41.82
Endüstri Mühendisliği Projesi5555541555146%83.64
Endüstri Mühendisliğine Giriş4321111551125%45.45
Fizik I2211111551121%38.18
Fizik II2211111551121%38.18
Fizik-I Laboratuvarı2221251551127%49.09
Fizik-II Laboratuvarı2222151551127%49.09
Genel Kimya1121111551120%36.36
Hizmet Sistemleri3252311552130%54.55
İktisada Giriş2121111551121%38.18
İleri İngilizce I1111115551123%41.82
İleri İngilizce II1111115551123%41.82
İnsan Kaynakları Yönetimi2231111551123%41.82
İş Etüdü3254531554138%69.09
İş Sağlığı ve Güvenliği1131111552526%47.27
İşbilim3253411552536%65.45
İşletme Yönetimi5232211115124%43.64
İstatistik-I4322411551129%52.73
İstatistik-II4322411551129%52.73
Kalite Yönetimi3353111553131%56.36
Karar Destek Sistemleri5453311553136%65.45
Karar Teorisi4543111553133%60.00
Kurumsal Kaynak Planlaması3351111553129%52.73
Lineer Cebir 5542111551131%56.36
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri2131211551123%41.82
Malzeme ve Lojistik Yönetimi1313121551124%43.64
Matematik-I 5522111551129%52.73
Matematik-II 5522111551129%52.73
Mühendislik Ekonomisi5434111151127%49.09
Programlamaya Giriş5255411551135%63.64
Proje Yönetimi4152141555134%61.82
Sistem Analizine Giriş5453211552134%61.82
Staj 15142351552134%61.82
Staj 25142351552134%61.82
Stratejik Yönetim3231111554127%49.09
Tedarik Zinciri Yönetimi5451111551130%54.55
Türk Dili I 1111115551123%41.82
Türk Dili II 1111115551123%41.82
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üretim Planlama ve Kontrol1112211554124%43.64
Ürün ve Süreç Tasarımı5314541551135%63.64
Veri Madenciliği4344511551134%61.82
Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri4354511551135%63.64
Yatırım Planlama1555351214133%60.00
Yönetim Bilişim Sistemleri5354431553139%70.91
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi1121311551122%40.00
Yöneylem Araştırması-I5552111551132%58.18
Yöneylem Araştırması-II5552111551132%58.18
İlişkili Ders Sayısı / 717171717171717171717171--
İlişki Ağırlığı2031632051471341218732132111383--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriÇAÇAAZAZÇAOÇAOOAZÇA
AR-GE YönetimiOOYOÇAOÇAÇYÇYAZÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Bakım YönetimiAZAZOAZÇAAZÇAÇYÇYÇAÇA
BenzetimOOYAZÇAAZÇAÇYÇYÇAÇA
Bilgi YönetimiOOOOAZAZÇAÇYÇYÇAÇA
Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimOOYÇYÇAYÇAÇYÇYÇAÇA
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim SistemleriYOÇYÇYÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Bilişim Teknolojileri-IÇAÇAÇAAZÇYOOÇYÇYÇAÇA
Bilişim Teknolojileri-IIÇAÇAAZÇYOOÇAÇYÇYÇAÇA
Bitirme ÇalışmasıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇAÇYÇYOÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Deney TasarımıÇYYÇYYÇYYÇAÇYÇYAZÇA
Diferansiyel DenklemlerÇYÇYOAZÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Endüstri Mühendisleri İçin iş HukukuÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇY
Endüstri Mühendisliği ProjesiÇYÇYÇYÇYÇYYÇAÇYÇYÇYÇA
Endüstri Mühendisliğine GirişYOAZÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Fizik IAZAZÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Fizik IIAZAZÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Fizik-I LaboratuvarıAZAZAZÇAAZÇYÇAÇYÇYÇAÇA
Fizik-II LaboratuvarıAZAZAZAZÇAÇYÇAÇYÇYÇAÇA
Genel KimyaÇAÇAAZÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Hizmet SistemleriOAZÇYAZOÇAÇAÇYÇYAZÇA
İktisada GirişAZÇAAZÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
İleri İngilizce IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇYÇAÇA
İleri İngilizce IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇYÇAÇA
İnsan Kaynakları YönetimiAZAZOÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
İş EtüdüOAZÇYYÇYOÇAÇYÇYYÇA
İş Sağlığı ve GüvenliğiÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇYÇYAZÇY
İşbilimOAZÇYOYÇAÇAÇYÇYAZÇY
İşletme YönetimiÇYAZOAZAZÇAÇAÇAÇAÇYÇA
İstatistik-IYOAZAZYÇAÇAÇYÇYÇAÇA
İstatistik-IIYOAZAZYÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Kalite YönetimiOOÇYOÇAÇAÇAÇYÇYOÇA
Karar Destek SistemleriÇYYÇYOOÇAÇAÇYÇYOÇA
Karar TeorisiYÇYYOÇAÇAÇAÇYÇYOÇA
Kurumsal Kaynak PlanlamasıOOÇYÇAÇAÇAÇAÇYÇYOÇA
Lineer Cebir ÇYÇYYAZÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Malzeme Bilimi ve TeknolojileriAZÇAOÇAAZÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Malzeme ve Lojistik YönetimiÇAOÇAOÇAAZÇAÇYÇYÇAÇA
Matematik-I ÇYÇYAZAZÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Matematik-II ÇYÇYAZAZÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Mühendislik EkonomisiÇYYOYÇAÇAÇAÇAÇYÇAÇA
Programlamaya GirişÇYAZÇYÇYYÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Proje YönetimiYÇAÇYAZÇAYÇAÇYÇYÇYÇA
Sistem Analizine GirişÇYYÇYOAZÇAÇAÇYÇYAZÇA
Staj 1ÇYÇAYAZOÇYÇAÇYÇYAZÇA
Staj 2ÇYÇAYAZOÇYÇAÇYÇYAZÇA
Stratejik YönetimOAZOÇAÇAÇAÇAÇYÇYYÇA
Tedarik Zinciri YönetimiÇYYÇYÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇYÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇYÇYÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üretim Planlama ve KontrolÇAÇAÇAAZAZÇAÇAÇYÇYYÇA
Ürün ve Süreç TasarımıÇYOÇAYÇYYÇAÇYÇYÇAÇA
Veri MadenciliğiYOYYÇYÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Veri Tabanı Yönetimi SistemleriYOÇYYÇYÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Yatırım PlanlamaÇAÇYÇYÇYOÇYÇAAZÇAYÇA
Yönetim Bilişim SistemleriÇYOÇYYYOÇAÇYÇYOÇA
Yönetim ve Maliyet MuhasebesiÇAÇAAZÇAOÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Yöneylem Araştırması-IÇYÇYÇYAZÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
Yöneylem Araştırması-IIÇYÇYÇYAZÇAÇAÇAÇYÇYÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )23302135455267884968
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )912131683000100
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1216976601160
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )94965500040
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )189197754626223
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri
AR-GE Yönetimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bakım Yönetimi
Benzetim
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri
Bilişim Teknolojileri-I
Bilişim Teknolojileri-II
Bitirme Çalışması
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Deney Tasarımı
Diferansiyel Denklemler
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku
Endüstri Mühendisliği Projesi
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Fizik I
Fizik II
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik-II Laboratuvarı
Genel Kimya
Hizmet Sistemleri
İktisada Giriş
İleri İngilizce I
İleri İngilizce II
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Etüdü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşbilim
İşletme Yönetimi
İstatistik-I
İstatistik-II
Kalite Yönetimi
Karar Destek Sistemleri
Karar Teorisi
Kurumsal Kaynak Planlaması
Lineer Cebir
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Malzeme ve Lojistik Yönetimi
Matematik-I
Matematik-II
Mühendislik Ekonomisi
Programlamaya Giriş
Proje Yönetimi
Sistem Analizine Giriş
Staj 1
Staj 2
Stratejik Yönetim
Tedarik Zinciri Yönetimi
Türk Dili I
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üretim Planlama ve Kontrol
Ürün ve Süreç Tasarımı
Veri Madenciliği
Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri
Yatırım Planlama
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Yöneylem Araştırması-I
Yöneylem Araştırması-II
İlişkili Ders Sayısı / 717171717171717171717171
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"