Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I 00000000000
Türk Dili II 00000000000
Endüstri Mühendisliğine Giriş00000000000
Mühendislik Ekonomisi00000000000
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim00000000000
Lineer Cebir 00000000000
Endüstri Mühendisliği Projesi00000000000
Üretim Teknikleri00000000000
İşbilim00000000000
İş Etüdü00000000000
Üretim Planlama ve Kontrol00000000000
Karar Analizine Giriş00000000000
Bitirme Çalışması00000000000
Stratejik Yönetim00000000000
İşletme Yönetimi00000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111
İstatistik-I00000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 00000000000
İstatistik-II00000000000
Malzeme ve Lojistik Yönetimi00000000000
İnsan Kaynakları Yönetimi00000000000
Bilişim Teknolojisi-I54450005312
Bilişim Teknolojisi-II54450005312
İktisada Giriş00000000000
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi00000000000
Yöneylem Araştırması I00000000000
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri00000000000
Yöneylem Araştırması II00000000000
Kalite Yönetimi00000000000
Yönetim Bilişim Sistemleri00000000000
Tedarik Zinciri Yönetimi00000000000
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku00000000000
Diferansiyel Denklemler00000000000
İleri İngilizce I00000000000
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri00000000000
Sistem Dinamiği00000000000
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri00000000000
Deney Tasarımı00000000000
Benzetim00000000000
Yatırım Planlama00000000000
Bilgi Yönetimi00000000000
Kurumsal Kaynak Planlaması00000000000
Bakım Yönetimi00000000000
Hizmet Sistemleri00000000000
Karar Destek Sistemleri00000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000
Matematik-I00000000000
Genel Kimya00000000000
Fizik I00000000000
Fizik-I Laboratuvarı00000000000
Matematik-II00000000000
Fizik II00000000000
Veri Madenciliği 00000000000
Fizik-II Laboratuvarı00000000000
İleri İngilizce II00000000000
Programlamaya Giriş00000000000
Proje Yönetimi00000000000
İş Sağlığı ve Güvenliği00000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I AAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAAAAAAA
Endüstri Mühendisliğine GirişAAAAAAAAAAA
Mühendislik EkonomisiAAAAAAAAAAA
Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimAAAAAAAAAAA
Lineer Cebir AAAAAAAAAAA
Endüstri Mühendisliği ProjesiAAAAAAAAAAA
Üretim TeknikleriAAAAAAAAAAA
İşbilimAAAAAAAAAAA
İş EtüdüAAAAAAAAAAA
Üretim Planlama ve KontrolAAAAAAAAAAA
Karar Analizine GirişAAAAAAAAAAA
Bitirme ÇalışmasıAAAAAAAAAAA
Stratejik YönetimAAAAAAAAAAA
İşletme YönetimiAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAA
İstatistik-IAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAA
İstatistik-IIAAAAAAAAAAA
Malzeme ve Lojistik YönetimiAAAAAAAAAAA
İnsan Kaynakları YönetimiAAAAAAAAAAA
Bilişim Teknolojisi-IÇÇÇÇAAAÇOAO
Bilişim Teknolojisi-IIÇÇÇÇAAAÇOAO
İktisada GirişAAAAAAAAAAA
Yönetim ve Maliyet MuhasebesiAAAAAAAAAAA
Yöneylem Araştırması IAAAAAAAAAAA
Malzeme Bilimi ve TeknolojileriAAAAAAAAAAA
Yöneylem Araştırması IIAAAAAAAAAAA
Kalite YönetimiAAAAAAAAAAA
Yönetim Bilişim SistemleriAAAAAAAAAAA
Tedarik Zinciri YönetimiAAAAAAAAAAA
Endüstri Mühendisleri İçin iş HukukuAAAAAAAAAAA
Diferansiyel DenklemlerAAAAAAAAAAA
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAA
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriAAAAAAAAAAA
Sistem DinamiğiAAAAAAAAAAA
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriAAAAAAAAAAA
Deney TasarımıAAAAAAAAAAA
BenzetimAAAAAAAAAAA
Yatırım PlanlamaAAAAAAAAAAA
Bilgi YönetimiAAAAAAAAAAA
Kurumsal Kaynak PlanlamasıAAAAAAAAAAA
Bakım YönetimiAAAAAAAAAAA
Hizmet SistemleriAAAAAAAAAAA
Karar Destek SistemleriAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Matematik-IAAAAAAAAAAA
Genel KimyaAAAAAAAAAAA
Fizik IAAAAAAAAAAA
Fizik-I LaboratuvarıAAAAAAAAAAA
Matematik-IIAAAAAAAAAAA
Fizik IIAAAAAAAAAAA
Veri Madenciliği AAAAAAAAAAA
Fizik-II LaboratuvarıAAAAAAAAAAA
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAA
Programlamaya GirişAAAAAAAAAAA
Proje YönetimiAAAAAAAAAAA
İş Sağlığı ve GüvenliğiAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I XXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXX
Endüstri Mühendisliğine GirişXXXXXXXXXXX
Mühendislik EkonomisiXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimXXXXXXXXXXX
Lineer Cebir XXXXXXXXXXX
Endüstri Mühendisliği ProjesiXXXXXXXXXXX
Üretim TeknikleriXXXXXXXXXXX
İşbilimXXXXXXXXXXX
İş EtüdüXXXXXXXXXXX
Üretim Planlama ve KontrolXXXXXXXXXXX
Karar Analizine GirişXXXXXXXXXXX
Bitirme ÇalışmasıXXXXXXXXXXX
Stratejik YönetimXXXXXXXXXXX
İşletme YönetimiXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İstatistik-IXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXX
İstatistik-IIXXXXXXXXXXX
Malzeme ve Lojistik YönetimiXXXXXXXXXXX
İnsan Kaynakları YönetimiXXXXXXXXXXX
Bilişim Teknolojisi-IXXX
Bilişim Teknolojisi-IIXXX
İktisada GirişXXXXXXXXXXX
Yönetim ve Maliyet MuhasebesiXXXXXXXXXXX
Yöneylem Araştırması IXXXXXXXXXXX
Malzeme Bilimi ve TeknolojileriXXXXXXXXXXX
Yöneylem Araştırması IIXXXXXXXXXXX
Kalite YönetimiXXXXXXXXXXX
Yönetim Bilişim SistemleriXXXXXXXXXXX
Tedarik Zinciri YönetimiXXXXXXXXXXX
Endüstri Mühendisleri İçin iş HukukuXXXXXXXXXXX
Diferansiyel DenklemlerXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXX
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriXXXXXXXXXXX
Sistem DinamiğiXXXXXXXXXXX
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriXXXXXXXXXXX
Deney TasarımıXXXXXXXXXXX
BenzetimXXXXXXXXXXX
Yatırım PlanlamaXXXXXXXXXXX
Bilgi YönetimiXXXXXXXXXXX
Kurumsal Kaynak PlanlamasıXXXXXXXXXXX
Bakım YönetimiXXXXXXXXXXX
Hizmet SistemleriXXXXXXXXXXX
Karar Destek SistemleriXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Matematik-IXXXXXXXXXXX
Genel KimyaXXXXXXXXXXX
Fizik IXXXXXXXXXXX
Fizik-I LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Matematik-IIXXXXXXXXXXX
Fizik IIXXXXXXXXXXX
Veri Madenciliği XXXXXXXXXXX
Fizik-II LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXX
Programlamaya GirişXXXXXXXXXXX
Proje YönetimiXXXXXXXXXXX
İş Sağlığı ve GüvenliğiXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"