Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Türk Dili I 1111111111111%20.00
Türk Dili II 1111111111111%20.00
Endüstri Mühendisliğine Giriş5332421451232%58.18
Mühendislik Ekonomisi5555433343343%78.18
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim4531234513233%60.00
Lineer Cebir 5555555555555%100.00
Endüstri Mühendisliği Projesi5555555555555%100.00
Üretim Teknikleri5444554444447%85.45
İşbilim3213213434127%49.09
İş Etüdü1122212122117%30.91
Üretim Planlama ve Kontrol5454544445347%85.45
Karar Analizine Giriş5555543225445%81.82
Bitirme Çalışması5555555555555%100.00
Stratejik Yönetim5555545455452%94.55
Malzeme ve Lojistik Yönetimi2332313122325%45.45
İşletme Yönetimi4324324543236%65.45
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111111111%20.00
İstatistik-I4455543455549%89.09
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111111111111%20.00
İstatistik-II4455543455549%89.09
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
İnsan Kaynakları Yönetimi2223455121128%50.91
Bilişim Teknolojisi-I5445211531233%60.00
Bilişim Teknolojisi-II5445211531233%60.00
İktisada Giriş4543255555548%87.27
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi3221232121322%40.00
Yöneylem Araştırması-I5555555544553%96.36
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri2213321411222%40.00
Yöneylem Araştırması II5555555544553%96.36
Kalite Yönetimi3415232452334%61.82
Yönetim Bilişim Sistemleri3455555544449%89.09
Tedarik Zinciri Yönetimi4443434555546%83.64
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku1112223111116%29.09
Diferansiyel Denklemler5421234515234%61.82
Genel Kimya1113232231120%36.36
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri1254214513331%56.36
Sistem Dinamiği5554324555447%85.45
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri1254214513331%56.36
Deney Tasarımı3213321233326%47.27
Benzetim3451235542135%63.64
Yatırım Planlama4332234322432%58.18
Bilgi Yönetimi5554331234540%72.73
Kurumsal Kaynak Planlaması2333332112124%43.64
Fizik-I Laboratuvarı4334322334334%61.82
Bakım Yönetimi1223211212219%34.55
Hizmet Sistemleri3332321212224%43.64
Karar Destek Sistemleri5555554335550%90.91
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Matematik-I 5555455455452%94.55
Fizik I3432432334334%61.82
İleri İngilizce I1122233333326%47.27
Matematik-II 5555455455452%94.55
Fizik II3343243234334%61.82
Fizik-II Laboratuvarı3432432334334%61.82
İleri İngilizce II1122233333326%47.27
Programlamaya Giriş4455554434548%87.27
Endüstri Mühendisliğinde Veri Madenciliği4334544432339%70.91
Proje Yönetimi3333343455541%74.55
İş Sağlığı ve Güvenliği1211121221216%29.09

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I AAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAAAAAAA
Endüstri Mühendisliğine GirişÇOOOÇOAÇÇAO
Mühendislik EkonomisiÇÇÇÇÇOOOÇOO
Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimÇÇOAOOÇÇAOO
Lineer Cebir ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Endüstri Mühendisliği ProjesiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üretim TeknikleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İşbilimOOAOOAOÇOÇA
İş EtüdüAAOOOAOAOOA
Üretim Planlama ve KontrolÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇO
Karar Analizine GirişÇÇÇÇÇÇOOOÇÇ
Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Stratejik YönetimÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Malzeme ve Lojistik YönetimiOOOOOAOAOOO
İşletme YönetimiÇOOÇOOÇÇÇOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAA
İstatistik-IÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAA
İstatistik-IIÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
İnsan Kaynakları YönetimiOOOOÇÇÇAOAA
Bilişim Teknolojisi-IÇÇÇÇOAAÇOAO
Bilişim Teknolojisi-IIÇÇÇÇOAAÇOAO
İktisada GirişÇÇÇOOÇÇÇÇÇÇ
Yönetim ve Maliyet MuhasebesiOOOAOOOAOAO
Yöneylem Araştırması-IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Malzeme Bilimi ve TeknolojileriOOAOOOAÇAAO
Yöneylem Araştırması IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kalite YönetimiOÇAÇOOOÇÇOO
Yönetim Bilişim SistemleriOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Tedarik Zinciri YönetimiÇÇÇOÇOÇÇÇÇÇ
Endüstri Mühendisleri İçin iş HukukuAAAOOOOAAAA
Diferansiyel DenklemlerÇÇOAOOÇÇAÇO
Genel KimyaAAAOOOOOOAA
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriAOÇÇOAÇÇAOO
Sistem DinamiğiÇÇÇÇOOÇÇÇÇÇ
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriAOÇÇOAÇÇAOO
Deney TasarımıOOAOOOAOOOO
BenzetimOÇÇAOOÇÇÇOA
Yatırım PlanlamaÇOOOOOÇOOOÇ
Bilgi YönetimiÇÇÇÇOOAOOÇÇ
Kurumsal Kaynak PlanlamasıOOOOOOOAAOA
Fizik-I LaboratuvarıÇOOÇOOOOOÇO
Bakım YönetimiAOOOOAAOAOO
Hizmet SistemleriOOOOOOAOAOO
Karar Destek SistemleriÇÇÇÇÇÇÇOOÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Matematik-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Fizik IOÇOOÇOOOOÇO
İleri İngilizce IAAOOOOOOOOO
Matematik-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Fizik IIOOÇOOÇOOOÇO
Fizik-II LaboratuvarıOÇOOÇOOOOÇO
İleri İngilizce IIAAOOOOOOOOO
Programlamaya GirişÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇ
Endüstri Mühendisliğinde Veri MadenciliğiÇOOÇÇÇÇÇOOO
Proje YönetimiOOOOOÇOÇÇÇÇ
İş Sağlığı ve GüvenliğiAOAAAOAOOAO
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I
Türk Dili II
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Mühendislik Ekonomisi
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Lineer Cebir
Endüstri Mühendisliği Projesi
Üretim Teknikleri
İşbilim
İş Etüdü
Üretim Planlama ve Kontrol
Karar Analizine Giriş
Bitirme Çalışması
Stratejik Yönetim
Malzeme ve Lojistik Yönetimi
İşletme Yönetimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İstatistik-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İstatistik-II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilişim Teknolojisi-I
Bilişim Teknolojisi-II
İktisada Giriş
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Yöneylem Araştırması-I
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Yöneylem Araştırması II
Kalite Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku
Diferansiyel Denklemler
Genel Kimya
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri
Sistem Dinamiği
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri
Deney Tasarımı
Benzetim
Yatırım Planlama
Bilgi Yönetimi
Kurumsal Kaynak Planlaması
Fizik-I Laboratuvarı
Bakım Yönetimi
Hizmet Sistemleri
Karar Destek Sistemleri
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Matematik-I
Fizik I
İleri İngilizce I
Matematik-II
Fizik II
Fizik-II Laboratuvarı
İleri İngilizce II
Programlamaya Giriş
Endüstri Mühendisliğinde Veri Madenciliği
Proje Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"