Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri000000000000%0.00
AR-GE Yönetimi000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000%0.00
Bakım Yönetimi000000000000%0.00
Benzetim000000000000%0.00
Bilgi Yönetimi000000000000%0.00
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim000000000000%0.00
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri000000000000%0.00
Bilişim Teknolojileri-I000000000000%0.00
Bilişim Teknolojileri-II000000000000%0.00
Bitirme Çalışması000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Deney Tasarımı000000000000%0.00
Diferansiyel Denklemler000000000000%0.00
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku000000000000%0.00
Endüstri Mühendisliği Projesi000000000000%0.00
Endüstri Mühendisliğine Giriş000000000000%0.00
Fizik I000000000000%0.00
Fizik II000000000000%0.00
Fizik-I Laboratuvarı000000000000%0.00
Fizik-II Laboratuvarı000000000000%0.00
Genel Kimya000000000000%0.00
Hizmet Sistemleri000000000000%0.00
İktisada Giriş000000000000%0.00
İleri İngilizce I000000000000%0.00
İleri İngilizce II000000000000%0.00
İnsan Kaynakları Yönetimi000000000000%0.00
İş Etüdü000000000000%0.00
İş Sağlığı ve Güvenliği000000000000%0.00
İşbilim000000000000%0.00
İşletme Yönetimi000000000000%0.00
İstatistik-I000000000000%0.00
İstatistik-II000000000000%0.00
Kalite Yönetimi000000000000%0.00
Karar Destek Sistemleri000000000000%0.00
Karar Teorisi000000000000%0.00
Kurumsal Kaynak Planlaması000000000000%0.00
Lineer Cebir 000000000000%0.00
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri000000000000%0.00
Malzeme ve Lojistik Yönetimi000000000000%0.00
Matematik-I 000000000000%0.00
Matematik-II 000000000000%0.00
Mühendislik Ekonomisi000000000000%0.00
Programlamaya Giriş000000000000%0.00
Proje Yönetimi000000000000%0.00
Sistem Analizine Giriş000000000000%0.00
Staj 1000000000000%0.00
Staj 2000000000000%0.00
Stratejik Yönetim000000000000%0.00
Tedarik Zinciri Yönetimi000000000000%0.00
Türk Dili I 000000000000%0.00
Türk Dili II 000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üretim Planlama ve Kontrol000000000000%0.00
Ürün ve Süreç Tasarımı000000000000%0.00
Veri Madenciliği000000000000%0.00
Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri000000000000%0.00
Yatırım Planlama000000000000%0.00
Yönetim Bilişim Sistemleri000000000000%0.00
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi000000000000%0.00
Yöneylem Araştırması-I000000000000%0.00
Yöneylem Araştırması-II000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 717171717171717171717171--
İlişki Ağırlığı00000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri-----------
AR-GE Yönetimi-----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II-----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -----------
Bakım Yönetimi-----------
Benzetim-----------
Bilgi Yönetimi-----------
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim-----------
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri-----------
Bilişim Teknolojileri-I-----------
Bilişim Teknolojileri-II-----------
Bitirme Çalışması-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Deney Tasarımı-----------
Diferansiyel Denklemler-----------
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku-----------
Endüstri Mühendisliği Projesi-----------
Endüstri Mühendisliğine Giriş-----------
Fizik I-----------
Fizik II-----------
Fizik-I Laboratuvarı-----------
Fizik-II Laboratuvarı-----------
Genel Kimya-----------
Hizmet Sistemleri-----------
İktisada Giriş-----------
İleri İngilizce I-----------
İleri İngilizce II-----------
İnsan Kaynakları Yönetimi-----------
İş Etüdü-----------
İş Sağlığı ve Güvenliği-----------
İşbilim-----------
İşletme Yönetimi-----------
İstatistik-I-----------
İstatistik-II-----------
Kalite Yönetimi-----------
Karar Destek Sistemleri-----------
Karar Teorisi-----------
Kurumsal Kaynak Planlaması-----------
Lineer Cebir -----------
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri-----------
Malzeme ve Lojistik Yönetimi-----------
Matematik-I -----------
Matematik-II -----------
Mühendislik Ekonomisi-----------
Programlamaya Giriş-----------
Proje Yönetimi-----------
Sistem Analizine Giriş-----------
Staj 1-----------
Staj 2-----------
Stratejik Yönetim-----------
Tedarik Zinciri Yönetimi-----------
Türk Dili I -----------
Türk Dili II -----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üretim Planlama ve Kontrol-----------
Ürün ve Süreç Tasarımı-----------
Veri Madenciliği-----------
Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri-----------
Yatırım Planlama-----------
Yönetim Bilişim Sistemleri-----------
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi-----------
Yöneylem Araştırması-I-----------
Yöneylem Araştırması-II-----------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )7171717171717171717171
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriXXXXXXXXXXX
AR-GE YönetimiXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXX
Bakım YönetimiXXXXXXXXXXX
BenzetimXXXXXXXXXXX
Bilgi YönetimiXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimXXXXXXXXXXX
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim SistemleriXXXXXXXXXXX
Bilişim Teknolojileri-IXXXXXXXXXXX
Bilişim Teknolojileri-IIXXXXXXXXXXX
Bitirme ÇalışmasıXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Deney TasarımıXXXXXXXXXXX
Diferansiyel DenklemlerXXXXXXXXXXX
Endüstri Mühendisleri İçin iş HukukuXXXXXXXXXXX
Endüstri Mühendisliği ProjesiXXXXXXXXXXX
Endüstri Mühendisliğine GirişXXXXXXXXXXX
Fizik IXXXXXXXXXXX
Fizik IIXXXXXXXXXXX
Fizik-I LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Fizik-II LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Genel KimyaXXXXXXXXXXX
Hizmet SistemleriXXXXXXXXXXX
İktisada GirişXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXX
İnsan Kaynakları YönetimiXXXXXXXXXXX
İş EtüdüXXXXXXXXXXX
İş Sağlığı ve GüvenliğiXXXXXXXXXXX
İşbilimXXXXXXXXXXX
İşletme YönetimiXXXXXXXXXXX
İstatistik-IXXXXXXXXXXX
İstatistik-IIXXXXXXXXXXX
Kalite YönetimiXXXXXXXXXXX
Karar Destek SistemleriXXXXXXXXXXX
Karar TeorisiXXXXXXXXXXX
Kurumsal Kaynak PlanlamasıXXXXXXXXXXX
Lineer Cebir XXXXXXXXXXX
Malzeme Bilimi ve TeknolojileriXXXXXXXXXXX
Malzeme ve Lojistik YönetimiXXXXXXXXXXX
Matematik-I XXXXXXXXXXX
Matematik-II XXXXXXXXXXX
Mühendislik EkonomisiXXXXXXXXXXX
Programlamaya GirişXXXXXXXXXXX
Proje YönetimiXXXXXXXXXXX
Sistem Analizine GirişXXXXXXXXXXX
Staj 1XXXXXXXXXXX
Staj 2XXXXXXXXXXX
Stratejik YönetimXXXXXXXXXXX
Tedarik Zinciri YönetimiXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üretim Planlama ve KontrolXXXXXXXXXXX
Ürün ve Süreç TasarımıXXXXXXXXXXX
Veri MadenciliğiXXXXXXXXXXX
Veri Tabanı Yönetimi SistemleriXXXXXXXXXXX
Yatırım PlanlamaXXXXXXXXXXX
Yönetim Bilişim SistemleriXXXXXXXXXXX
Yönetim ve Maliyet MuhasebesiXXXXXXXXXXX
Yöneylem Araştırması-IXXXXXXXXXXX
Yöneylem Araştırması-IIXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 717171717171717171717171
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"