Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I 11111111111
Türk Dili II 11111111111
Endüstri Mühendisliğine Giriş53324214512
Mühendislik Ekonomisi55554333433
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim45312345132
Lineer Cebir 55555555555
Endüstri Mühendisliği Projesi55555555555
Üretim Teknikleri54445544444
İşbilim32132134341
İş Etüdü11222121221
Üretim Planlama ve Kontrol54545444453
Karar Analizine Giriş55555432254
Bitirme Çalışması55555555555
Stratejik Yönetim55555454554
İşletme Yönetimi43243245432
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111
İstatistik-I44555434555
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111111111
İstatistik-II44555434555
Malzeme ve Lojistik Yönetimi23323131223
İnsan Kaynakları Yönetimi22234551211
Bilişim Teknolojisi-I54452115312
Bilişim Teknolojisi-II54452115312
İktisada Giriş45432555555
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi32212321213
Yöneylem Araştırması-I55555555445
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri22133214112
Yöneylem Araştırması II55555555445
Kalite Yönetimi34152324523
Yönetim Bilişim Sistemleri34555555444
Tedarik Zinciri Yönetimi44434345555
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku11122231111
Diferansiyel Denklemler54212345152
İleri İngilizce I33112223333
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri12542145133
Sistem Dinamiği55543245554
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri12542145133
Deney Tasarımı32133212333
Benzetim34512355421
Yatırım Planlama43322343224
Bilgi Yönetimi55543312345
Kurumsal Kaynak Planlaması23333321121
Bakım Yönetimi12232112122
Hizmet Sistemleri33323212122
Karar Destek Sistemleri55555543355
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Matematik-I 55554554554
Genel Kimya32322311111
Fizik I34324323343
Fizik-I Laboratuvarı34324323343
Matematik-II 55554554554
Fizik II34324323343
Endüstri Mühendisliğinde Veri Madenciliği44334544323
Fizik-II Laboratuvarı34324323343
İleri İngilizce II11222333333
Programlamaya Giriş55554434445
Proje Yönetimi33333434555
İş Sağlığı ve Güvenliği12111212212

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I AAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAAAAAAA
Endüstri Mühendisliğine GirişÇOOOÇOAÇÇAO
Mühendislik EkonomisiÇÇÇÇÇOOOÇOO
Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimÇÇOAOOÇÇAOO
Lineer Cebir ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Endüstri Mühendisliği ProjesiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üretim TeknikleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İşbilimOOAOOAOÇOÇA
İş EtüdüAAOOOAOAOOA
Üretim Planlama ve KontrolÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇO
Karar Analizine GirişÇÇÇÇÇÇOOOÇÇ
Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Stratejik YönetimÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İşletme YönetimiÇOOÇOOÇÇÇOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAA
İstatistik-IÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAA
İstatistik-IIÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇ
Malzeme ve Lojistik YönetimiOOOOOAOAOOO
İnsan Kaynakları YönetimiOOOOÇÇÇAOAA
Bilişim Teknolojisi-IÇÇÇÇOAAÇOAO
Bilişim Teknolojisi-IIÇÇÇÇOAAÇOAO
İktisada GirişÇÇÇOOÇÇÇÇÇÇ
Yönetim ve Maliyet MuhasebesiOOOAOOOAOAO
Yöneylem Araştırması-IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Malzeme Bilimi ve TeknolojileriOOAOOOAÇAAO
Yöneylem Araştırması IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kalite YönetimiOÇAÇOOOÇÇOO
Yönetim Bilişim SistemleriOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Tedarik Zinciri YönetimiÇÇÇOÇOÇÇÇÇÇ
Endüstri Mühendisleri İçin iş HukukuAAAOOOOAAAA
Diferansiyel DenklemlerÇÇOAOOÇÇAÇO
İleri İngilizce IOOAAOOOOOOO
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriAOÇÇOAÇÇAOO
Sistem DinamiğiÇÇÇÇOOÇÇÇÇÇ
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriAOÇÇOAÇÇAOO
Deney TasarımıOOAOOOAOOOO
BenzetimOÇÇAOOÇÇÇOA
Yatırım PlanlamaÇOOOOOÇOOOÇ
Bilgi YönetimiÇÇÇÇOOAOOÇÇ
Kurumsal Kaynak PlanlamasıOOOOOOOAAOA
Bakım YönetimiAOOOOAAOAOO
Hizmet SistemleriOOOOOOAOAOO
Karar Destek SistemleriÇÇÇÇÇÇÇOOÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Matematik-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Genel KimyaOOOOOOAAAAA
Fizik IOÇOOÇOOOOÇO
Fizik-I LaboratuvarıOÇOOÇOOOOÇO
Matematik-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Fizik IIOÇOOÇOOOOÇO
Endüstri Mühendisliğinde Veri MadenciliğiÇÇOOÇÇÇÇOOO
Fizik-II LaboratuvarıOÇOOÇOOOOÇO
İleri İngilizce IIAAOOOOOOOOO
Programlamaya GirişÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇ
Proje YönetimiOOOOOÇOÇÇÇÇ
İş Sağlığı ve GüvenliğiAOAAAOAOOAO
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I
Türk Dili II
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Mühendislik Ekonomisi
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Lineer Cebir
Endüstri Mühendisliği Projesi
Üretim Teknikleri
İşbilim
İş Etüdü
Üretim Planlama ve Kontrol
Karar Analizine Giriş
Bitirme Çalışması
Stratejik Yönetim
İşletme Yönetimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İstatistik-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İstatistik-II
Malzeme ve Lojistik Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilişim Teknolojisi-I
Bilişim Teknolojisi-II
İktisada Giriş
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Yöneylem Araştırması-I
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Yöneylem Araştırması II
Kalite Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Endüstri Mühendisleri İçin iş Hukuku
Diferansiyel Denklemler
İleri İngilizce I
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri
Sistem Dinamiği
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri
Deney Tasarımı
Benzetim
Yatırım Planlama
Bilgi Yönetimi
Kurumsal Kaynak Planlaması
Bakım Yönetimi
Hizmet Sistemleri
Karar Destek Sistemleri
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Matematik-I
Genel Kimya
Fizik I
Fizik-I Laboratuvarı
Matematik-II
Fizik II
Endüstri Mühendisliğinde Veri Madenciliği
Fizik-II Laboratuvarı
İleri İngilizce II
Programlamaya Giriş
Proje Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"