Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Gıda Mühendisliğine Giriş 5234222554438%69.09
Enerji ve Kütle Denkliği 5141131111120%36.36
Türk Dili II 3311111222320%36.36
Gıda Kimyası- I 5511141111122%40.00
Akışkanlar Mekaniği 5141131111120%36.36
Termodinamik 4431133111123%41.82
Gıda Kimyası-II 5511141111122%40.00
Mühendislik Temel İşlemleri I 3333333333333%60.00
Mühendislik Temel İşlemleri II 3333333333333%60.00
Tahıl İşleme Teknolojisi 4344554423543%78.18
Prosess Kontrol 5554355324546%83.64
Gıda Analizleri 4455553132441%74.55
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon 3333333333333%60.00
Matematik-I 5322322121124%43.64
İngilizce-I 1122123332323%41.82
Türk Dili I 1111122332320%36.36
Matematik-II 5322322121124%43.64
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221418%32.73
İngilizce-II 1122123332323%41.82
Uygulamalı Bilgisayar Programlama 3333333333333%60.00
Fizik-I Laboratuvarı5114554511133%60.00
Fizik I5114554511133%60.00
Fizik II5114554511133%60.00
Fizik-II Laboratuvarı5114554511133%60.00
Diferansiyel Denklemler 5511111111119%34.55
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri3333333333333%60.00
Genel Mikrobiyoloji 2352555441541%74.55
Et Teknolojisi 4344554423442%76.36
Meyve Sebze Teknolojisi 4344554423543%78.18
Süt Teknolojisi 4344554423543%78.18
Gıda Katkı Maddeleri 1445425552239%70.91
Gıda Mikrobiyolojisi2354555432341%74.55
Kalite Yönetim Sistemleri 1132144354331%56.36
Mesleki İngilizce1112225332325%45.45
Gıda Mühendisliğinde Etik3333333333333%60.00
Enstrumental Analiz3554554221238%69.09
Gıda ve Beslenme3123535553439%70.91
Analitik Kimya3531544111129%52.73
Genel Kimya 2543344423337%67.27
Organik Kimya5434433222234%61.82
Kimya Laboratuvarı3333333333333%60.00
İstatistik 3333333333333%60.00
Yağ Teknolojisi4344554423543%78.18
Bitirme Çalışması3333333333333%60.00
Gıda Ambalajlama 1245241533333%60.00
Malzeme Bilgisi 3333333333333%60.00
Teknik Resim 3333333333333%60.00
Gıda Makine ve Ekipmanları 5454333455445%81.82
Enzim Bilimi ve Teknolojisi 4232352321128%50.91
Gıda Toksikolojisi 2244355542541%74.55
Fermantasyon Teknolojisi 1335521555338%69.09
Özel Gıdalar 2253533543338%69.09
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon 1534434343337%67.27
Fizibilite Tekniği 3333333333333%60.00
Gıda Kodeksi ve Standartları 3333333333333%60.00
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler 2343454554544%80.00
Ürün Geliştirme 3333333333333%60.00
Gıda Biyoteknolojisi 4345544443242%76.36
Gıda Muhafaza Teknikleri3353434433237%67.27
Fonksiyonel Gıdalar5223555552241%74.55
Helal ve Koşer Gıdalar3333333333333%60.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği2243545354542%76.36
Su Ürünleri Teknolojisi 3354355533544%80.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Gıda Mühendisliğine Giriş ÇOOÇOOOÇÇÇÇ
Enerji ve Kütle Denkliği ÇAÇAAOAAAAA
Türk Dili II OOAAAAAOOOO
Gıda Kimyası- I ÇÇAAAÇAAAAA
Akışkanlar Mekaniği ÇAÇAAOAAAAA
Termodinamik ÇÇOAAOOAAAA
Gıda Kimyası-II ÇÇAAAÇAAAAA
Mühendislik Temel İşlemleri I OOOOOOOOOOO
Mühendislik Temel İşlemleri II OOOOOOOOOOO
Tahıl İşleme Teknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Prosess Kontrol ÇÇÇÇOÇÇOOÇÇ
Gıda Analizleri ÇÇÇÇÇÇOAOOÇ
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon OOOOOOOOOOO
Matematik-I ÇOOOOOOAOAA
İngilizce-I AAOOAOOOOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Matematik-II ÇOOOOOOAOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
İngilizce-II AAOOAOOOOOO
Uygulamalı Bilgisayar Programlama OOOOOOOOOOO
Fizik-I LaboratuvarıÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik IÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik IIÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik-II LaboratuvarıÇAAÇÇÇÇÇAAA
Diferansiyel Denklemler ÇÇAAAAAAAAA
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOOO
Genel Mikrobiyoloji OOÇOÇÇÇÇÇAÇ
Et Teknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Meyve Sebze Teknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Süt Teknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Gıda Katkı Maddeleri AÇÇÇÇOÇÇÇOO
Gıda MikrobiyolojisiOOÇÇÇÇÇÇOOO
Kalite Yönetim Sistemleri AAOOAÇÇOÇÇO
Mesleki İngilizceAAAOOOÇOOOO
Gıda Mühendisliğinde EtikOOOOOOOOOOO
Enstrumental AnalizOÇÇÇÇÇÇOOAO
Gıda ve BeslenmeOAOOÇOÇÇÇOÇ
Analitik KimyaOÇOAÇÇÇAAAA
Genel Kimya OÇÇOOÇÇÇOOO
Organik KimyaÇÇOÇÇOOOOOO
Kimya LaboratuvarıOOOOOOOOOOO
İstatistik OOOOOOOOOOO
Yağ TeknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Bitirme ÇalışmasıOOOOOOOOOOO
Gıda Ambalajlama AOÇÇOÇAÇOOO
Malzeme Bilgisi OOOOOOOOOOO
Teknik Resim OOOOOOOOOOO
Gıda Makine ve Ekipmanları ÇÇÇÇOOOÇÇÇÇ
Enzim Bilimi ve Teknolojisi ÇOOOOÇOOOAA
Gıda Toksikolojisi OOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Fermantasyon Teknolojisi AOOÇÇOAÇÇÇO
Özel Gıdalar OOÇOÇOOÇÇOO
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon AÇOÇÇOÇOÇOO
Fizibilite Tekniği OOOOOOOOOOO
Gıda Kodeksi ve Standartları OOOOOOOOOOO
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler OOÇOÇÇÇÇÇÇÇ
Ürün Geliştirme OOOOOOOOOOO
Gıda Biyoteknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇÇOO
Gıda Muhafaza TeknikleriOOÇOÇOÇÇOOO
Fonksiyonel GıdalarÇOOOÇÇÇÇÇOO
Helal ve Koşer GıdalarOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Gıda Mühendisliği İş GüvenliğiOOÇOÇÇÇOÇÇÇ
Su Ürünleri Teknolojisi OOÇÇOÇÇÇOOÇ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Gıda Mühendisliğine Giriş
Enerji ve Kütle Denkliği
Türk Dili II
Gıda Kimyası- I
Akışkanlar Mekaniği
Termodinamik
Gıda Kimyası-II
Mühendislik Temel İşlemleri I
Mühendislik Temel İşlemleri II
Tahıl İşleme Teknolojisi
Prosess Kontrol
Gıda Analizleri
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
Matematik-I
İngilizce-I
Türk Dili I
Matematik-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İngilizce-II
Uygulamalı Bilgisayar Programlama
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik I
Fizik II
Fizik-II Laboratuvarı
Diferansiyel Denklemler
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Genel Mikrobiyoloji
Et Teknolojisi
Meyve Sebze Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Mikrobiyolojisi
Kalite Yönetim Sistemleri
Mesleki İngilizce
Gıda Mühendisliğinde Etik
Enstrumental Analiz
Gıda ve Beslenme
Analitik Kimya
Genel Kimya
Organik Kimya
Kimya Laboratuvarı
İstatistik
Yağ Teknolojisi
Bitirme Çalışması
Gıda Ambalajlama
Malzeme Bilgisi
Teknik Resim
Gıda Makine ve Ekipmanları
Enzim Bilimi ve Teknolojisi
Gıda Toksikolojisi
Fermantasyon Teknolojisi
Özel Gıdalar
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon
Fizibilite Tekniği
Gıda Kodeksi ve Standartları
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler
Ürün Geliştirme
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Muhafaza Teknikleri
Fonksiyonel Gıdalar
Helal ve Koşer Gıdalar
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği
Su Ürünleri Teknolojisi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"