Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Gıda Mühendisliğine Giriş 00040000540
Enerji ve Kütle Denkliği 50400300000
Türk Dili II 33111102223
Gıda Kimyası- I 50000400100
Akışkanlar Mekaniği 50400300000
Termodinamik 44300330000
Gıda Kimyası-II 50000400100
Mühendislik Temel İşlemleri I 33333333333
Mühendislik Temel İşlemleri II 33333333333
Tahıl İşleme Teknolojisi 00005544000
Prosess Kontrol 55500550005
Gıda Analizleri 14000425000
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon 33333333333
Matematik-I 21213020210
İngilizce-I 11220233323
Türk Dili I 11110223323
Matematik-II 21213020210
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11110222214
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11110222214
İngilizce-II 11220233323
Uygulamalı Bilgisayar Programlama 33333333333
Fizik-I Laboratuvarı50045545000
Fizik I50045545000
Fizik II50045545000
Fizik-II Laboratuvarı50045545000
Diferansiyel Denklemler 55110000000
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri33333333333
Genel Mikrobiyoloji 00505554000
Et Teknolojisi 40004500000
Meyve Sebze Teknolojisi 00005550500
Süt Teknolojisi 00040204235
Gıda Katkı Maddeleri 00050055500
Gıda Mikrobiyolojisi00045550000
Kalite Yönetim Sistemleri 00000443543
Mesleki İngilizce11120233323
Gıda Mühendisliğinde Etik33333333333
Enstrumental Analiz04003545000
Gıda ve Beslenme00005055500
Analitik Kimya05005440000
Genel Kimya 50000400100
Organik Kimya00000330000
Kimya Laboratuvarı33333333333
İstatistik 33333333333
Yağ Teknolojisi00000535003
Bitirme Çalışması33333333333
Gıda Ambalajlama 00450405000
Helal ve Koşer Gıdalar33333333333
Malzeme Bilgisi 33333333333
Teknik Resim 33333333333
Gıda Makine ve Ekipmanları 54543334554
Enzim Bilimi ve Teknolojisi 40303500000
Gıda Toksikolojisi 00000555000
Fermantasyon Teknolojisi 00505005550
Özel Gıdalar 00505005000
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon 00300340400
Fizibilite Tekniği 33333333333
Gıda Kodeksi ve Standartları 33333333333
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler 00000545540
Ürün Geliştirme 33333333333
Gıda Biyoteknolojisi 40000441400
Gıda Muhafaza Teknikleri00500001032
Fonksiyonel Gıdalar50005555500
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği00000050540
Su Ürünleri Teknolojisi 30503555005

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Gıda Mühendisliğine Giriş AAAÇAAAAÇÇA
Enerji ve Kütle Denkliği ÇAÇAAOAAAAA
Türk Dili II OOAAAAAOOOO
Gıda Kimyası- I ÇAAAAÇAAAAA
Akışkanlar Mekaniği ÇAÇAAOAAAAA
Termodinamik ÇÇOAAOOAAAA
Gıda Kimyası-II ÇAAAAÇAAAAA
Mühendislik Temel İşlemleri I OOOOOOOOOOO
Mühendislik Temel İşlemleri II OOOOOOOOOOO
Tahıl İşleme Teknolojisi AAAAÇÇÇÇAAA
Prosess Kontrol ÇÇÇAAÇÇAAAÇ
Gıda Analizleri AÇAAAÇOÇAAA
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon OOOOOOOOOOO
Matematik-I OAOAOAOAOAA
İngilizce-I AAOOAOOOOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Matematik-II OAOAOAOAOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
İngilizce-II AAOOAOOOOOO
Uygulamalı Bilgisayar Programlama OOOOOOOOOOO
Fizik-I LaboratuvarıÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik IÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik IIÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik-II LaboratuvarıÇAAÇÇÇÇÇAAA
Diferansiyel Denklemler ÇÇAAAAAAAAA
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOOO
Genel Mikrobiyoloji AAÇAÇÇÇÇAAA
Et Teknolojisi ÇAAAÇÇAAAAA
Meyve Sebze Teknolojisi AAAAÇÇÇAÇAA
Süt Teknolojisi AAAÇAOAÇOOÇ
Gıda Katkı Maddeleri AAAÇAAÇÇÇAA
Gıda MikrobiyolojisiAAAÇÇÇÇAAAA
Kalite Yönetim Sistemleri AAAAAÇÇOÇÇO
Mesleki İngilizceAAAOAOOOOOO
Gıda Mühendisliğinde EtikOOOOOOOOOOO
Enstrumental AnalizAÇAAOÇÇÇAAA
Gıda ve BeslenmeAAAAÇAÇÇÇAA
Analitik KimyaAÇAAÇÇÇAAAA
Genel Kimya ÇAAAAÇAAAAA
Organik KimyaAAAAAOOAAAA
Kimya LaboratuvarıOOOOOOOOOOO
İstatistik OOOOOOOOOOO
Yağ TeknolojisiAAAAAÇOÇAAO
Bitirme ÇalışmasıOOOOOOOOOOO
Gıda Ambalajlama AAÇÇAÇAÇAAA
Helal ve Koşer GıdalarOOOOOOOOOOO
Malzeme Bilgisi OOOOOOOOOOO
Teknik Resim OOOOOOOOOOO
Gıda Makine ve Ekipmanları ÇÇÇÇOOOÇÇÇÇ
Enzim Bilimi ve Teknolojisi ÇAOAOÇAAAAA
Gıda Toksikolojisi AAAAAÇÇÇAAA
Fermantasyon Teknolojisi AAÇAÇAAÇÇÇA
Özel Gıdalar AAÇAÇAAÇAAA
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon AAOAAOÇAÇAA
Fizibilite Tekniği OOOOOOOOOOO
Gıda Kodeksi ve Standartları OOOOOOOOOOO
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler AAAAAÇÇÇÇÇA
Ürün Geliştirme OOOOOOOOOOO
Gıda Biyoteknolojisi ÇAAAAÇÇAÇAA
Gıda Muhafaza TeknikleriAAÇAAAAAAOO
Fonksiyonel GıdalarÇAAAÇÇÇÇÇAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Gıda Mühendisliği İş GüvenliğiAAAAAAÇAÇÇA
Su Ürünleri Teknolojisi OAÇAOÇÇÇAAÇ
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Gıda Mühendisliğine Giriş XXXXXXXX
Enerji ve Kütle Denkliği XXXXXXXX
Türk Dili II X
Gıda Kimyası- I XXXXXXXX
Akışkanlar Mekaniği XXXXXXXX
Termodinamik XXXXXX
Gıda Kimyası-II XXXXXXXX
Mühendislik Temel İşlemleri I
Mühendislik Temel İşlemleri II
Tahıl İşleme Teknolojisi XXXXXXX
Prosess Kontrol XXXXX
Gıda Analizleri XXXXXX
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
Matematik-I XXX
İngilizce-I X
Türk Dili I X
Matematik-II XXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I X
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II X
İngilizce-II X
Uygulamalı Bilgisayar Programlama
Fizik-I LaboratuvarıXXXXX
Fizik IXXXXX
Fizik IIXXXXX
Fizik-II LaboratuvarıXXXXX
Diferansiyel Denklemler XXXXXXX
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Genel Mikrobiyoloji XXXXXX
Et Teknolojisi XXXXXXXX
Meyve Sebze Teknolojisi XXXXXXX
Süt Teknolojisi XXXXX
Gıda Katkı Maddeleri XXXXXXX
Gıda MikrobiyolojisiXXXXXXX
Kalite Yönetim Sistemleri XXXXX
Mesleki İngilizceX
Gıda Mühendisliğinde Etik
Enstrumental AnalizXXXXXX
Gıda ve BeslenmeXXXXXXX
Analitik KimyaXXXXXXX
Genel Kimya XXXXXXXX
Organik KimyaXXXXXXXXX
Kimya Laboratuvarı
İstatistik
Yağ TeknolojisiXXXXXXX
Bitirme Çalışması
Gıda Ambalajlama XXXXXXX
Helal ve Koşer Gıdalar
Malzeme Bilgisi
Teknik Resim
Gıda Makine ve Ekipmanları
Enzim Bilimi ve Teknolojisi XXXXXXX
Gıda Toksikolojisi XXXXXXXX
Fermantasyon Teknolojisi XXXXXX
Özel Gıdalar XXXXXXXX
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon XXXXXXX
Fizibilite Tekniği
Gıda Kodeksi ve Standartları
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler XXXXXX
Ürün Geliştirme
Gıda Biyoteknolojisi XXXXXX
Gıda Muhafaza TeknikleriXXXXXXX
Fonksiyonel GıdalarXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Gıda Mühendisliği İş GüvenliğiXXXXXXXX
Su Ürünleri Teknolojisi XXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"