Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Gıda Mühendisliğine Giriş 52342225544
Enerji ve Kütle Denkliği 51411311111
Türk Dili II 33111112223
Gıda Kimyası- I 55111411111
Akışkanlar Mekaniği 51411311111
Termodinamik 44311331111
Gıda Kimyası-II 55111411111
Mühendislik Temel İşlemleri I 33333333333
Mühendislik Temel İşlemleri II 33333333333
Tahıl İşleme Teknolojisi 43445544235
Prosess Kontrol 55543553245
Gıda Analizleri 44555531324
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon 33333333333
Matematik-I 53223221211
İngilizce-I 11221233323
Türk Dili I 11111223323
Matematik-II 53223221211
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222214
İngilizce-II 11221233323
Uygulamalı Bilgisayar Programlama 33333333333
Fizik-I Laboratuvarı51145545111
Fizik I51145545111
Fizik II51145545111
Fizik-II Laboratuvarı51145545111
Diferansiyel Denklemler 55111111111
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri33333333333
Genel Mikrobiyoloji 23525554415
Et Teknolojisi 43445544234
Meyve Sebze Teknolojisi 43445544235
Süt Teknolojisi 43445544235
Gıda Katkı Maddeleri 14454255522
Gıda Mikrobiyolojisi23545554323
Kalite Yönetim Sistemleri 11321443543
Mesleki İngilizce11122253323
Gıda Mühendisliğinde Etik33333333333
Enstrumental Analiz35545542212
Gıda ve Beslenme31235355534
Analitik Kimya35315441111
Genel Kimya 54334442233
Organik Kimya54344332222
Kimya Laboratuvarı33333333333
İstatistik 33333333333
Yağ Teknolojisi43445544235
Bitirme Çalışması33333333333
Gıda Ambalajlama 12452415333
Helal ve Koşer Gıdalar33333333333
Malzeme Bilgisi 33333333333
Teknik Resim 33333333333
Gıda Makine ve Ekipmanları 54543334554
Enzim Bilimi ve Teknolojisi 42323523211
Gıda Toksikolojisi 22443555425
Fermantasyon Teknolojisi 13355215553
Özel Gıdalar 22535335433
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon 15344343433
Fizibilite Tekniği 33333333333
Gıda Kodeksi ve Standartları 33333333333
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler 23434545545
Ürün Geliştirme 33333333333
Gıda Biyoteknolojisi 43455444432
Gıda Muhafaza Teknikleri33534344332
Fonksiyonel Gıdalar52235555522
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği22435453545
Su Ürünleri Teknolojisi 33543555335

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Gıda Mühendisliğine Giriş ÇOOÇOOOÇÇÇÇ
Enerji ve Kütle Denkliği ÇAÇAAOAAAAA
Türk Dili II OOAAAAAOOOO
Gıda Kimyası- I ÇÇAAAÇAAAAA
Akışkanlar Mekaniği ÇAÇAAOAAAAA
Termodinamik ÇÇOAAOOAAAA
Gıda Kimyası-II ÇÇAAAÇAAAAA
Mühendislik Temel İşlemleri I OOOOOOOOOOO
Mühendislik Temel İşlemleri II OOOOOOOOOOO
Tahıl İşleme Teknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Prosess Kontrol ÇÇÇÇOÇÇOOÇÇ
Gıda Analizleri ÇÇÇÇÇÇOAOOÇ
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon OOOOOOOOOOO
Matematik-I ÇOOOOOOAOAA
İngilizce-I AAOOAOOOOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Matematik-II ÇOOOOOOAOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
İngilizce-II AAOOAOOOOOO
Uygulamalı Bilgisayar Programlama OOOOOOOOOOO
Fizik-I LaboratuvarıÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik IÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik IIÇAAÇÇÇÇÇAAA
Fizik-II LaboratuvarıÇAAÇÇÇÇÇAAA
Diferansiyel Denklemler ÇÇAAAAAAAAA
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOOO
Genel Mikrobiyoloji OOÇOÇÇÇÇÇAÇ
Et Teknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Meyve Sebze Teknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Süt Teknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Gıda Katkı Maddeleri AÇÇÇÇOÇÇÇOO
Gıda MikrobiyolojisiOOÇÇÇÇÇÇOOO
Kalite Yönetim Sistemleri AAOOAÇÇOÇÇO
Mesleki İngilizceAAAOOOÇOOOO
Gıda Mühendisliğinde EtikOOOOOOOOOOO
Enstrumental AnalizOÇÇÇÇÇÇOOAO
Gıda ve BeslenmeOAOOÇOÇÇÇOÇ
Analitik KimyaOÇOAÇÇÇAAAA
Genel Kimya ÇÇOOÇÇÇOOOO
Organik KimyaÇÇOÇÇOOOOOO
Kimya LaboratuvarıOOOOOOOOOOO
İstatistik OOOOOOOOOOO
Yağ TeknolojisiÇOÇÇÇÇÇÇOOÇ
Bitirme ÇalışmasıOOOOOOOOOOO
Gıda Ambalajlama AOÇÇOÇAÇOOO
Helal ve Koşer GıdalarOOOOOOOOOOO
Malzeme Bilgisi OOOOOOOOOOO
Teknik Resim OOOOOOOOOOO
Gıda Makine ve Ekipmanları ÇÇÇÇOOOÇÇÇÇ
Enzim Bilimi ve Teknolojisi ÇOOOOÇOOOAA
Gıda Toksikolojisi OOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Fermantasyon Teknolojisi AOOÇÇOAÇÇÇO
Özel Gıdalar OOÇOÇOOÇÇOO
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon AÇOÇÇOÇOÇOO
Fizibilite Tekniği OOOOOOOOOOO
Gıda Kodeksi ve Standartları OOOOOOOOOOO
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler OOÇOÇÇÇÇÇÇÇ
Ürün Geliştirme OOOOOOOOOOO
Gıda Biyoteknolojisi ÇOÇÇÇÇÇÇÇOO
Gıda Muhafaza TeknikleriOOÇOÇOÇÇOOO
Fonksiyonel GıdalarÇOOOÇÇÇÇÇOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Gıda Mühendisliği İş GüvenliğiOOÇOÇÇÇOÇÇÇ
Su Ürünleri Teknolojisi OOÇÇOÇÇÇOOÇ
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Gıda Mühendisliğine Giriş
Enerji ve Kütle Denkliği
Türk Dili II
Gıda Kimyası- I
Akışkanlar Mekaniği
Termodinamik
Gıda Kimyası-II
Mühendislik Temel İşlemleri I
Mühendislik Temel İşlemleri II
Tahıl İşleme Teknolojisi
Prosess Kontrol
Gıda Analizleri
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
Matematik-I
İngilizce-I
Türk Dili I
Matematik-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İngilizce-II
Uygulamalı Bilgisayar Programlama
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik I
Fizik II
Fizik-II Laboratuvarı
Diferansiyel Denklemler
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Genel Mikrobiyoloji
Et Teknolojisi
Meyve Sebze Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Mikrobiyolojisi
Kalite Yönetim Sistemleri
Mesleki İngilizce
Gıda Mühendisliğinde Etik
Enstrumental Analiz
Gıda ve Beslenme
Analitik Kimya
Genel Kimya
Organik Kimya
Kimya Laboratuvarı
İstatistik
Yağ Teknolojisi
Bitirme Çalışması
Gıda Ambalajlama
Helal ve Koşer Gıdalar
Malzeme Bilgisi
Teknik Resim
Gıda Makine ve Ekipmanları
Enzim Bilimi ve Teknolojisi
Gıda Toksikolojisi
Fermantasyon Teknolojisi
Özel Gıdalar
Laboratuar Uygulamalarında Akreditasyon
Fizibilite Tekniği
Gıda Kodeksi ve Standartları
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan Ürünler
Ürün Geliştirme
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Muhafaza Teknikleri
Fonksiyonel Gıdalar
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Gıda Mühendisliği İş Güvenliği
Su Ürünleri Teknolojisi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"