Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Matematik-I 531411414111
Bilgisayar Programlama-I 444444444444
İngilizce-I 111212333332
Türk Dili I 111112233232
Lineer Cebir 154311111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111112222111
Matematik-II 531411414111
Bilgisayar Programlama-II 444444444444
İngilizce-II 111212333332
Türk Dili II 111112233232
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111112222111
Algoritma Analizi 115555111111
Veri Yapıları 355411111111
Ayrık Matematik 544411411111
Görsel Programlama 444444444444
Olasılık ve İstatistik 531141311121
Web Tabanlı Programlama 342545434111
Nesne Tabanlı Programlama 443545534211
Grafik Tasarımı 444444444444
İşletim Sistemleri 455433313111
Veri Tabanı Sistemleri 344434343131
Bilgisayar Organizasyonu 334331232111
Yazılım Mühendisliği 544534543235
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı 444445244511
Bilgisayar Ağları 455445323232
Sistem Programlama 335444111121
Derleyici Tasarım444311111111
Fizik-I Laboratuvarı333333333333
Fizik-II Laboratuvarı333333333333
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş111111124453
Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı555111111111
Yöneylem Araştırmasına Giriş333333333333
Modelleme ve Simülasyon333333333333
Sayısal Tasarım444444444444
Diferansiyel Denklemler543211111111
Bitirme Çalışması333333333333
Bilgi Güvenliği 333333333333
Yapay Zeka 545434342121
Sinyal İşleme544344422112
Mobil Uygulama Geliştirme 545443433543
Robot Teknolojileri 443321323121
Görüntü İşleme444444444444
Veri Madenciliği 545444323123
Oyun Programlama 554533333131
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 434433332111
Makine Öğrenmesine Giriş333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Mikroişlemciler123244531242
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Mikroişlemciler Lab.324451231242
Fizik I333333333333
Fizik II333333333333
Elektrik-Elektroniğe Giriş Lab.324451231242
Elektrik-Elektroniğe Giriş324451231242
İş Sağlığı ve Güvenliği333333333333

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Matematik-I ÇOAÇAAÇAÇAAA
Bilgisayar Programlama-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-I AAAOAOOOOOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOOO
Lineer Cebir AÇÇOAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAAA
Matematik-II ÇOAÇAAÇAÇAAA
Bilgisayar Programlama-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-II AAAOAOOOOOOO
Türk Dili II AAAAAOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAAA
Algoritma Analizi AAÇÇÇÇAAAAAA
Veri Yapıları OÇÇÇAAAAAAAA
Ayrık Matematik ÇÇÇÇAAÇAAAAA
Görsel Programlama ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Olasılık ve İstatistik ÇOAAÇAOAAAOA
Web Tabanlı Programlama OÇOÇÇÇÇOÇAAA
Nesne Tabanlı Programlama ÇÇOÇÇÇÇOÇOAA
Grafik Tasarımı ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İşletim Sistemleri ÇÇÇÇOOOAOAAA
Veri Tabanı Sistemleri OÇÇÇOÇOÇOAOA
Bilgisayar Organizasyonu OOÇOOAOOOAAA
Yazılım Mühendisliği ÇÇÇÇOÇÇÇOOOÇ
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı ÇÇÇÇÇÇOÇÇÇAA
Bilgisayar Ağları ÇÇÇÇÇÇOOOOOO
Sistem Programlama OOÇÇÇÇAAAAOA
Derleyici TasarımÇÇÇOAAAAAAAA
Fizik-I LaboratuvarıOOOOOOOOOOOO
Fizik-II LaboratuvarıOOOOOOOOOOOO
Bilgisayar Mühendisliğine GirişAAAAAAAOÇÇÇO
Biçimsel Diller ve Otomata KuramıÇÇÇAAAAAAAAA
Yöneylem Araştırmasına GirişOOOOOOOOOOOO
Modelleme ve SimülasyonOOOOOOOOOOOO
Sayısal TasarımÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Diferansiyel DenklemlerÇÇOOAAAAAAAA
Bitirme ÇalışmasıOOOOOOOOOOOO
Bilgi Güvenliği OOOOOOOOOOOO
Yapay Zeka ÇÇÇÇOÇOÇOAOA
Sinyal İşlemeÇÇÇOÇÇÇOOAAO
Mobil Uygulama Geliştirme ÇÇÇÇÇOÇOOÇÇO
Robot Teknolojileri ÇÇOOOAOOOAOA
Görüntü İşlemeÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Veri Madenciliği ÇÇÇÇÇÇOOOAOO
Oyun Programlama ÇÇÇÇOOOOOAOA
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları ÇOÇÇOOOOOAAA
Makine Öğrenmesine GirişOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
MikroişlemcilerAOOOÇÇÇOAOÇO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Mikroişlemciler Lab.OOÇÇÇAOOAOÇO
Fizik IOOOOOOOOOOOO
Fizik IIOOOOOOOOOOOO
Elektrik-Elektroniğe Giriş Lab.OOÇÇÇAOOAOÇO
Elektrik-Elektroniğe GirişOOÇÇÇAOOAOÇO
İş Sağlığı ve GüvenliğiOOOOOOOOOOOO
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Matematik-I
Bilgisayar Programlama-I
İngilizce-I
Türk Dili I
Lineer Cebir
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Matematik-II
Bilgisayar Programlama-II
İngilizce-II
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Algoritma Analizi
Veri Yapıları
Ayrık Matematik
Görsel Programlama
Olasılık ve İstatistik
Web Tabanlı Programlama
Nesne Tabanlı Programlama
Grafik Tasarımı
İşletim Sistemleri
Veri Tabanı Sistemleri
Bilgisayar Organizasyonu
Yazılım Mühendisliği
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı
Bilgisayar Ağları
Sistem Programlama
Derleyici Tasarım
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik-II Laboratuvarı
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı
Yöneylem Araştırmasına Giriş
Modelleme ve Simülasyon
Sayısal Tasarım
Diferansiyel Denklemler
Bitirme Çalışması
Bilgi Güvenliği
Yapay Zeka
Sinyal İşleme
Mobil Uygulama Geliştirme
Robot Teknolojileri
Görüntü İşleme
Veri Madenciliği
Oyun Programlama
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
Makine Öğrenmesine Giriş
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Mikroişlemciler
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Mikroişlemciler Lab.
Fizik I
Fizik II
Elektrik-Elektroniğe Giriş Lab.
Elektrik-Elektroniğe Giriş
İş Sağlığı ve Güvenliği

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"