Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
Algoritma Analizi 55551111111128%46.67
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222211116%26.67
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222211116%26.67
Ayrık Matematik 54441141111128%46.67
Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı55511111111124%40.00
Bilgi Güvenliği 33333333333336%60.00
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı 44444524451142%70.00
Bilgisayar Ağları 45544532323242%70.00
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş11111112445325%41.67
Bilgisayar Organizasyonu 33433123211127%45.00
Bilgisayar Programlama-I 44444444444448%80.00
Bilgisayar Programlama-II 44444444444448%80.00
Bitirme Çalışması33333333333336%60.00
Derleyici Tasarım44431111111123%38.33
Diferansiyel Denklemler54321111111122%36.67
Elektrik-Elektroniğe Giriş32445123124233%55.00
Elektrik-Elektroniğe Giriş Lab.32445123124233%55.00
Fizik I33333333333336%60.00
Fizik II33333333333336%60.00
Fizik-I Laboratuvarı33333333333336%60.00
Fizik-II Laboratuvarı33333333333336%60.00
Görsel Programlama 44444444444448%80.00
Görüntü İşleme44444444444448%80.00
Grafik Tasarımı 44444444444448%80.00
İngilizce-I 11121233333225%41.67
İngilizce-II 11121233333225%41.67
İş Sağlığı ve Güvenliği33333333333336%60.00
İşletim Sistemleri 34554331311134%56.67
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 43443333211132%53.33
Lineer Cebir 15431111111121%35.00
Makine Öğrenmesine Giriş33333333333336%60.00
Matematik-I 53141141411127%45.00
Matematik-II 53141141411127%45.00
Mikroişlemciler21324453124233%55.00
Mikroişlemciler Lab.32445123124233%55.00
Mobil Uygulama Geliştirme 54544343354347%78.33
Modelleme ve Simülasyon33333333333336%60.00
Nesne Tabanlı Programlama 44354553421141%68.33
Olasılık ve İstatistik 53114131112124%40.00
Oyun Programlama 55453333313139%65.00
Robot Teknolojileri 44332132312129%48.33
Sayısal Tasarım44444444444448%80.00
Sinyal İşleme54434442211236%60.00
Sistem Programlama 33544411112130%50.00
Türk Dili I 11111223323222%36.67
Türk Dili II 11111223323222%36.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Veri Madenciliği 54544432312340%66.67
Veri Tabanı Sistemleri 34443434313137%61.67
Veri Yapıları 35541111111125%41.67
Web Tabanlı Programlama 34254543411137%61.67
Yapay Zeka 54543434212138%63.33
Yazılım Mühendisliği 54453454323547%78.33
Yöneylem Araştırmasına Giriş33333333333336%60.00
İlişkili Ders Sayısı / 57575757575757575757575757--
İlişki Ağırlığı190177179177153143153142143119135115--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Algoritma Analizi ÇYÇYÇYÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAÇAÇA
Ayrık Matematik ÇYYYYÇAÇAYÇAÇAÇAÇAÇA
Biçimsel Diller ve Otomata KuramıÇYÇYÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bilgi Güvenliği OOOOOOOOOOOO
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı YYYYYÇYAZYYÇYÇAÇA
Bilgisayar Ağları YÇYÇYYYÇYOAZOAZOAZ
Bilgisayar Mühendisliğine GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZYYÇYO
Bilgisayar Organizasyonu OOYOOÇAAZOAZÇAÇAÇA
Bilgisayar Programlama-I YYYYYYYYYYYY
Bilgisayar Programlama-II YYYYYYYYYYYY
Bitirme ÇalışmasıOOOOOOOOOOOO
Derleyici TasarımYYYOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Diferansiyel DenklemlerÇYYOAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Elektrik-Elektroniğe GirişOAZYYÇYÇAAZOÇAAZYAZ
Elektrik-Elektroniğe Giriş Lab.OAZYYÇYÇAAZOÇAAZYAZ
Fizik IOOOOOOOOOOOO
Fizik IIOOOOOOOOOOOO
Fizik-I LaboratuvarıOOOOOOOOOOOO
Fizik-II LaboratuvarıOOOOOOOOOOOO
Görsel Programlama YYYYYYYYYYYY
Görüntü İşlemeYYYYYYYYYYYY
Grafik Tasarımı YYYYYYYYYYYY
İngilizce-I ÇAÇAÇAAZÇAAZOOOOOAZ
İngilizce-II ÇAÇAÇAAZÇAAZOOOOOAZ
İş Sağlığı ve GüvenliğiOOOOOOOOOOOO
İşletim Sistemleri OYÇYÇYYOOÇAOÇAÇAÇA
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları YOYYOOOOAZÇAÇAÇA
Lineer Cebir ÇAÇYYOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Makine Öğrenmesine GirişOOOOOOOOOOOO
Matematik-I ÇYOÇAYÇAÇAYÇAYÇAÇAÇA
Matematik-II ÇYOÇAYÇAÇAYÇAYÇAÇAÇA
MikroişlemcilerAZÇAOAZYYÇYOÇAAZYAZ
Mikroişlemciler Lab.OAZYYÇYÇAAZOÇAAZYAZ
Mobil Uygulama Geliştirme ÇYYÇYYYOYOOÇYYO
Modelleme ve SimülasyonOOOOOOOOOOOO
Nesne Tabanlı Programlama YYOÇYYÇYÇYOYAZÇAÇA
Olasılık ve İstatistik ÇYOÇAÇAYÇAOÇAÇAÇAAZÇA
Oyun Programlama ÇYÇYYÇYOOOOOÇAOÇA
Robot Teknolojileri YYOOAZÇAOAZOÇAAZÇA
Sayısal TasarımYYYYYYYYYYYY
Sinyal İşlemeÇYYYOYYYAZAZÇAÇAAZ
Sistem Programlama OOÇYYYYÇAÇAÇAÇAAZÇA
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZOAZ
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZOAZ
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Veri Madenciliği ÇYYÇYYYYOAZOÇAAZO
Veri Tabanı Sistemleri OYYYOYOYOÇAOÇA
Veri Yapıları OÇYÇYYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Web Tabanlı Programlama OYAZÇYYÇYYOYÇAÇAÇA
Yapay Zeka ÇYYÇYYOYOYAZÇAAZÇA
Yazılım Mühendisliği ÇYYYÇYOYÇYYOAZOÇY
Yöneylem Araştırmasına GirişOOOOOOOOOOOO
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )111114122021121617272227
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )04131610769510
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )191614141714212422121813
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )1320192315121210127116
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )1469544200211
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Algoritma Analizi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ayrık Matematik
Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı
Bilgi Güvenliği
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı
Bilgisayar Ağları
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Bilgisayar Organizasyonu
Bilgisayar Programlama-I
Bilgisayar Programlama-II
Bitirme Çalışması
Derleyici Tasarım
Diferansiyel Denklemler
Elektrik-Elektroniğe Giriş
Elektrik-Elektroniğe Giriş Lab.
Fizik I
Fizik II
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik-II Laboratuvarı
Görsel Programlama
Görüntü İşleme
Grafik Tasarımı
İngilizce-I
İngilizce-II
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletim Sistemleri
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
Lineer Cebir
Makine Öğrenmesine Giriş
Matematik-I
Matematik-II
Mikroişlemciler
Mikroişlemciler Lab.
Mobil Uygulama Geliştirme
Modelleme ve Simülasyon
Nesne Tabanlı Programlama
Olasılık ve İstatistik
Oyun Programlama
Robot Teknolojileri
Sayısal Tasarım
Sinyal İşleme
Sistem Programlama
Türk Dili I
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Veri Madenciliği
Veri Tabanı Sistemleri
Veri Yapıları
Web Tabanlı Programlama
Yapay Zeka
Yazılım Mühendisliği
Yöneylem Araştırmasına Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 57575757575757575757575757
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"