Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Matematik-I 530400404000
Bilgisayar Programlama-I 444444444444
İngilizce-I 111202333332
Türk Dili I 111112233232
Lineer Cebir 054300000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111102222000
Matematik-II 530400404000
Bilgisayar Programlama-II 444444444444
İngilizce-II 111202333332
Türk Dili II 111112233232
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111102222000
Algoritma Analizi 005555000000
Veri Yapıları 355400000000
Ayrık Matematik 544400400000
Görsel Programlama 444444444444
Olasılık ve İstatistik 530040300020
Web Tabanlı Programlama 342545434101
Nesne Tabanlı Programlama 443545534200
Grafik Tasarımı 444444444444
İşletim Sistemleri 455433313000
Veri Tabanı Sistemleri 344434343130
Bilgisayar Organizasyonu 334330232000
Yazılım Mühendisliği 544534543235
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı 444445244401
Bilgisayar Ağları 455445323232
Sistem Programlama 335444000020
Derleyici Tasarım444300000000
Fizik-I Laboratuvarı333333333333
Fizik-II Laboratuvarı333333333333
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş000101024453
Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı555000000000
Yöneylem Araştırmasına Giriş333333333333
Modelleme ve Simülasyon333333333333
Sayısal Tasarım444444444444
Diferansiyel Denklemler543200000000
Bitirme Çalışması333333333333
Bilgi Güvenliği 333333333333
Yapay Zeka 545434342021
Sinyal İşleme544344422002
Mobil Uygulama Geliştirme 545443433543
Robot Teknolojileri 443321323020
Görüntü İşleme444444444444
Veri Madenciliği 545444323023
Oyun Programlama 554533333031
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 434433332000
Makine Öğrenmesine Giriş333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Mikroişlemciler000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Mikroişlemciler Lab.000000000000
Fizik I333333333333
Fizik II333333333333
Elektrik-Elektroniğe Giriş Lab.000000000000
Elektrik-Elektroniğe Giriş000000000000
İş Sağlığı ve Güvenliği000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Matematik-I ÇOAÇAAÇAÇAAA
Bilgisayar Programlama-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-I AAAOAOOOOOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOOO
Lineer Cebir AÇÇOAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAAA
Matematik-II ÇOAÇAAÇAÇAAA
Bilgisayar Programlama-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-II AAAOAOOOOOOO
Türk Dili II AAAAAOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAAA
Algoritma Analizi AAÇÇÇÇAAAAAA
Veri Yapıları OÇÇÇAAAAAAAA
Ayrık Matematik ÇÇÇÇAAÇAAAAA
Görsel Programlama ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Olasılık ve İstatistik ÇOAAÇAOAAAOA
Web Tabanlı Programlama OÇOÇÇÇÇOÇAAA
Nesne Tabanlı Programlama ÇÇOÇÇÇÇOÇOAA
Grafik Tasarımı ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İşletim Sistemleri ÇÇÇÇOOOAOAAA
Veri Tabanı Sistemleri OÇÇÇOÇOÇOAOA
Bilgisayar Organizasyonu OOÇOOAOOOAAA
Yazılım Mühendisliği ÇÇÇÇOÇÇÇOOOÇ
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı ÇÇÇÇÇÇOÇÇÇAA
Bilgisayar Ağları ÇÇÇÇÇÇOOOOOO
Sistem Programlama OOÇÇÇÇAAAAOA
Derleyici TasarımÇÇÇOAAAAAAAA
Fizik-I LaboratuvarıOOOOOOOOOOOO
Fizik-II LaboratuvarıOOOOOOOOOOOO
Bilgisayar Mühendisliğine GirişAAAAAAAOÇÇÇO
Biçimsel Diller ve Otomata KuramıÇÇÇAAAAAAAAA
Yöneylem Araştırmasına GirişOOOOOOOOOOOO
Modelleme ve SimülasyonOOOOOOOOOOOO
Sayısal TasarımÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Diferansiyel DenklemlerÇÇOOAAAAAAAA
Bitirme ÇalışmasıOOOOOOOOOOOO
Bilgi Güvenliği OOOOOOOOOOOO
Yapay Zeka ÇÇÇÇOÇOÇOAOA
Sinyal İşlemeÇÇÇOÇÇÇOOAAO
Mobil Uygulama Geliştirme ÇÇÇÇÇOÇOOÇÇO
Robot Teknolojileri ÇÇOOOAOOOAOA
Görüntü İşlemeÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Veri Madenciliği ÇÇÇÇÇÇOOOAOO
Oyun Programlama ÇÇÇÇOOOOOAOA
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları ÇOÇÇOOOOOAAA
Makine Öğrenmesine GirişOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
MikroişlemcilerAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Mikroişlemciler Lab.AAAAAAAAAAAA
Fizik IOOOOOOOOOOOO
Fizik IIOOOOOOOOOOOO
Elektrik-Elektroniğe Giriş Lab.AAAAAAAAAAAA
Elektrik-Elektroniğe GirişAAAAAAAAAAAA
İş Sağlığı ve GüvenliğiAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Matematik-I XXXXXXX
Bilgisayar Programlama-I
İngilizce-I X
Türk Dili I
Lineer Cebir XXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXX
Matematik-II XXXXXXX
Bilgisayar Programlama-II
İngilizce-II X
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXX
Algoritma Analizi XXXXXXXX
Veri Yapıları XXXXXXXX
Ayrık Matematik XXXXXXX
Görsel Programlama
Olasılık ve İstatistik XXXXXXX
Web Tabanlı Programlama X
Nesne Tabanlı Programlama XX
Grafik Tasarımı
İşletim Sistemleri XXX
Veri Tabanı Sistemleri X
Bilgisayar Organizasyonu XXXX
Yazılım Mühendisliği
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı X
Bilgisayar Ağları
Sistem Programlama XXXXX
Derleyici TasarımXXXXXXXX
Fizik-I Laboratuvarı
Fizik-II Laboratuvarı
Bilgisayar Mühendisliğine GirişXXXXX
Biçimsel Diller ve Otomata KuramıXXXXXXXXX
Yöneylem Araştırmasına Giriş
Modelleme ve Simülasyon
Sayısal Tasarım
Diferansiyel DenklemlerXXXXXXXX
Bitirme Çalışması
Bilgi Güvenliği
Yapay Zeka X
Sinyal İşlemeXX
Mobil Uygulama Geliştirme
Robot Teknolojileri XX
Görüntü İşleme
Veri Madenciliği X
Oyun Programlama X
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları XXX
Makine Öğrenmesine Giriş
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
MikroişlemcilerXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Mikroişlemciler Lab.XXXXXXXXXXXX
Fizik I
Fizik II
Elektrik-Elektroniğe Giriş Lab.XXXXXXXXXXXX
Elektrik-Elektroniğe GirişXXXXXXXXXXXX
İş Sağlığı ve GüvenliğiXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"