Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş00000000000
Bilgisayar Programlama-I00000000000
Fizik II00000000000
Fizik-I Laboratuvarı00000000000
Fizik I00000000000
Matematik-I 22222222222
İleri İngilizce I00000000000
Türk Dili I 11111223323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214
Elektronik Laboratuvarı I35535554311
Güç Elektroniği Laboratuvarı15555312111
Bilgisayar Programlama-II00000000000
Lineer Cebir 41111111111
Fizik-II Laboratuvarı00000000000
Matematik-II 22222222222
İleri İngilizce II00000000000
Türk Dili II 11111223323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222214
Elektronik I43323311111
Diferansiyel Denklemler 43321231414
Sayısal Devre Tasarımı35435111111
Elektronik Laboratuvarı II45535553311
İşaretler ve Sistemler44111111111
Olasılık ve İstatistik 41111111111
Elektronik II44434312112
Devre Teorisi34325312111
Devre Teorisi Laboratuvarı34325312111
Mikroişlemciler11354114111
Elektromanyetik Alan Teorisi43111331111
Güç Elektroniği55553112111
Otomatik Kontrol Sistemleri55421311111
Haberleşme Teorisi22114411111
Haberleşme Laboratuvarı22114411111
Elektrik Makinaları55331333211
Elektrik Makinaları Laboratuvarı55113111111
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri33333333333
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik33333333333
Robotik33333333333
Aydınlatma Tekniği44321411433
Bitirme Projesi I33333333333
Enerji Nakil Sistemleri55514111411
Antenler ve Propagasyon55432211141
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GirişAAAAAAAAAAA
Bilgisayar Programlama-IAAAAAAAAAAA
Fizik IIAAAAAAAAAAA
Fizik-I LaboratuvarıAAAAAAAAAAA
Fizik IAAAAAAAAAAA
Matematik-I OOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAA
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Elektronik Laboratuvarı IOÇÇOÇÇÇÇOAA
Güç Elektroniği LaboratuvarıAÇÇÇÇOAOAAA
Bilgisayar Programlama-IIAAAAAAAAAAA
Lineer Cebir ÇAAAAAAAAAA
Fizik-II LaboratuvarıAAAAAAAAAAA
Matematik-II OOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Elektronik IÇOOOOOAAAAA
Diferansiyel Denklemler ÇOOOAOOAÇAÇ
Sayısal Devre TasarımıOÇÇOÇAAAAAA
Elektronik Laboratuvarı IIÇÇÇOÇÇÇOOAA
İşaretler ve SistemlerÇÇAAAAAAAAA
Olasılık ve İstatistik ÇAAAAAAAAAA
Elektronik IIÇÇÇOÇOAOAAO
Devre TeorisiOÇOOÇOAOAAA
Devre Teorisi LaboratuvarıOÇOOÇOAOAAA
MikroişlemcilerAAOÇÇAAÇAAA
Elektromanyetik Alan TeorisiÇOAAAOOAAAA
Güç ElektroniğiÇÇÇÇOAAOAAA
Otomatik Kontrol SistemleriÇÇÇOAOAAAAA
Haberleşme TeorisiOOAAÇÇAAAAA
Haberleşme LaboratuvarıOOAAÇÇAAAAA
Elektrik MakinalarıÇÇOOAOOOOAA
Elektrik Makinaları LaboratuvarıÇÇAAOAAAAAA
Ayrık Zamanlı Kontrol SistemleriOOOOOOOOOOO
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve EtikOOOOOOOOOOO
RobotikOOOOOOOOOOO
Aydınlatma TekniğiÇÇOOAÇAAÇOO
Bitirme Projesi IOOOOOOOOOOO
Enerji Nakil SistemleriÇÇÇAÇAAAÇAA
Antenler ve PropagasyonÇÇÇOOOAAAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GirişXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Programlama-IXXXXXXXXXXX
Fizik IIXXXXXXXXXXX
Fizik-I LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Fizik IXXXXXXXXXXX
Matematik-I
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXX
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Elektronik Laboratuvarı I
Güç Elektroniği Laboratuvarı
Bilgisayar Programlama-IIXXXXXXXXXXX
Lineer Cebir
Fizik-II LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Matematik-II
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXX
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Elektronik I
Diferansiyel Denklemler
Sayısal Devre Tasarımı
Elektronik Laboratuvarı II
İşaretler ve Sistemler
Olasılık ve İstatistik
Elektronik II
Devre Teorisi
Devre Teorisi Laboratuvarı
Mikroişlemciler
Elektromanyetik Alan Teorisi
Güç Elektroniği
Otomatik Kontrol Sistemleri
Haberleşme Teorisi
Haberleşme Laboratuvarı
Elektrik Makinaları
Elektrik Makinaları Laboratuvarı
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik
Robotik
Aydınlatma Tekniği
Bitirme Projesi I
Enerji Nakil Sistemleri
Antenler ve Propagasyon
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"