Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş000000000000%0.00
Bilgisayar Programlama-I000000000000%0.00
Fizik II000000000000%0.00
Fizik-I Laboratuvarı000000000000%0.00
Fizik I000000000000%0.00
Matematik-I 2222222222222%40.00
İleri İngilizce I000000000000%0.00
Türk Dili I 1111122332320%36.36
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Elektronik Laboratuvarı I3553555431140%72.73
Güç Elektroniği Laboratuvarı1555531211130%54.55
Bilgisayar Programlama-II000000000000%0.00
Lineer Cebir 4111111111114%25.45
Fizik-II Laboratuvarı000000000000%0.00
Matematik-II 2222222222222%40.00
İleri İngilizce II000000000000%0.00
Türk Dili II 1111122332320%36.36
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221418%32.73
Elektronik I4332331111123%41.82
Diferansiyel Denklemler 4332123141428%50.91
Sayısal Devre Tasarımı3543511111126%47.27
Elektronik Laboratuvarı II4553555331140%72.73
İşaretler ve Sistemler4411111111117%30.91
Olasılık ve İstatistik 4111111111114%25.45
Elektronik II4443431211229%52.73
Devre Teorisi3432531211126%47.27
Devre Teorisi Laboratuvarı3432531211126%47.27
Mikroişlemciler1135411411123%41.82
Elektromanyetik Alan Teorisi4311133111120%36.36
Güç Elektroniği5555311211130%54.55
Otomatik Kontrol Sistemleri5542131111125%45.45
Haberleşme Teorisi2211441111119%34.55
Haberleşme Laboratuvarı2211441111119%34.55
Elektrik Makinaları5533133321130%54.55
Elektrik Makinaları Laboratuvarı5511311111121%38.18
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri3333333333333%60.00
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik3333333333333%60.00
Robotik3333333333333%60.00
Aydınlatma Tekniği4432141143330%54.55
Bitirme Projesi I3333333333333%60.00
Enerji Nakil Sistemleri5551411141129%52.73
Antenler ve Propagasyon5543221114129%52.73
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GirişAAAAAAAAAAA
Bilgisayar Programlama-IAAAAAAAAAAA
Fizik IIAAAAAAAAAAA
Fizik-I LaboratuvarıAAAAAAAAAAA
Fizik IAAAAAAAAAAA
Matematik-I OOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAA
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Elektronik Laboratuvarı IOÇÇOÇÇÇÇOAA
Güç Elektroniği LaboratuvarıAÇÇÇÇOAOAAA
Bilgisayar Programlama-IIAAAAAAAAAAA
Lineer Cebir ÇAAAAAAAAAA
Fizik-II LaboratuvarıAAAAAAAAAAA
Matematik-II OOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Elektronik IÇOOOOOAAAAA
Diferansiyel Denklemler ÇOOOAOOAÇAÇ
Sayısal Devre TasarımıOÇÇOÇAAAAAA
Elektronik Laboratuvarı IIÇÇÇOÇÇÇOOAA
İşaretler ve SistemlerÇÇAAAAAAAAA
Olasılık ve İstatistik ÇAAAAAAAAAA
Elektronik IIÇÇÇOÇOAOAAO
Devre TeorisiOÇOOÇOAOAAA
Devre Teorisi LaboratuvarıOÇOOÇOAOAAA
MikroişlemcilerAAOÇÇAAÇAAA
Elektromanyetik Alan TeorisiÇOAAAOOAAAA
Güç ElektroniğiÇÇÇÇOAAOAAA
Otomatik Kontrol SistemleriÇÇÇOAOAAAAA
Haberleşme TeorisiOOAAÇÇAAAAA
Haberleşme LaboratuvarıOOAAÇÇAAAAA
Elektrik MakinalarıÇÇOOAOOOOAA
Elektrik Makinaları LaboratuvarıÇÇAAOAAAAAA
Ayrık Zamanlı Kontrol SistemleriOOOOOOOOOOO
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve EtikOOOOOOOOOOO
RobotikOOOOOOOOOOO
Aydınlatma TekniğiÇÇOOAÇAAÇOO
Bitirme Projesi IOOOOOOOOOOO
Enerji Nakil SistemleriÇÇÇAÇAAAÇAA
Antenler ve PropagasyonÇÇÇOOOAAAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GirişXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Programlama-IXXXXXXXXXXX
Fizik IIXXXXXXXXXXX
Fizik-I LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Fizik IXXXXXXXXXXX
Matematik-I
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXX
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Elektronik Laboratuvarı I
Güç Elektroniği Laboratuvarı
Bilgisayar Programlama-IIXXXXXXXXXXX
Lineer Cebir
Fizik-II LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Matematik-II
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXX
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Elektronik I
Diferansiyel Denklemler
Sayısal Devre Tasarımı
Elektronik Laboratuvarı II
İşaretler ve Sistemler
Olasılık ve İstatistik
Elektronik II
Devre Teorisi
Devre Teorisi Laboratuvarı
Mikroişlemciler
Elektromanyetik Alan Teorisi
Güç Elektroniği
Otomatik Kontrol Sistemleri
Haberleşme Teorisi
Haberleşme Laboratuvarı
Elektrik Makinaları
Elektrik Makinaları Laboratuvarı
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik
Robotik
Aydınlatma Tekniği
Bitirme Projesi I
Enerji Nakil Sistemleri
Antenler ve Propagasyon
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"