Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Antenler ve Propagasyon5543221114129%52.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221418%32.73
Aydınlatma Tekniği4432141143330%54.55
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri3333333333333%60.00
Bilgisayar Programlama-I000000000000%0.00
Bilgisayar Programlama-II000000000000%0.00
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik3333333333333%60.00
Bitirme Projesi I3333333333333%60.00
Devre Teorisi3432531211126%47.27
Devre Teorisi Laboratuvarı3432531211126%47.27
Diferansiyel Denklemler 4332123141428%50.91
Elektrik Makinaları5533133321130%54.55
Elektrik Makinaları Laboratuvarı5511311111121%38.18
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş000000000000%0.00
Elektromanyetik Alan Teorisi4311133111120%36.36
Elektronik I4332331111123%41.82
Elektronik II4443431211229%52.73
Elektronik Laboratuvarı I3155355543140%72.73
Elektronik Laboratuvarı II5535554331140%72.73
Enerji Nakil Sistemleri5551411141129%52.73
Fizik I000000000000%0.00
Fizik II000000000000%0.00
Fizik-I Laboratuvarı000000000000%0.00
Fizik-II Laboratuvarı000000000000%0.00
Güç Elektroniği5555311211130%54.55
Güç Elektroniği Laboratuvarı5555311211130%54.55
Haberleşme Laboratuvarı1221144111119%34.55
Haberleşme Teorisi2211441111119%34.55
İleri İngilizce I000000000000%0.00
İleri İngilizce II000000000000%0.00
İşaretler ve Sistemler4411111111117%30.91
Lineer Cebir 4111111111114%25.45
Matematik-I 2222222222222%40.00
Matematik-II 2222222222222%40.00
Mikroişlemciler1135411411123%41.82
Olasılık ve İstatistik 4111111111114%25.45
Otomatik Kontrol Sistemleri5542131111125%45.45
Robotik3333333333333%60.00
Sayısal Devre Tasarımı3543511111126%47.27
Türk Dili I 1111122332320%36.36
Türk Dili II 1111122332320%36.36
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
İlişkili Ders Sayısı / 464646464646464646464646--
İlişki Ağırlığı115110898191846367675463--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Antenler ve PropagasyonÇYÇYYOAZAZÇAÇAÇAYÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Aydınlatma TekniğiYYOAZÇAYÇAÇAYOO
Ayrık Zamanlı Kontrol SistemleriOOOOOOOOOOO
Bilgisayar Programlama-I-----------
Bilgisayar Programlama-II-----------
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve EtikOOOOOOOOOOO
Bitirme Projesi IOOOOOOOOOOO
Devre TeorisiOYOAZÇYOÇAAZÇAÇAÇA
Devre Teorisi LaboratuvarıOYOAZÇYOÇAAZÇAÇAÇA
Diferansiyel Denklemler YOOAZÇAAZOÇAYÇAY
Elektrik MakinalarıÇYÇYOOÇAOOOAZÇAÇA
Elektrik Makinaları LaboratuvarıÇYÇYÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş-----------
Elektromanyetik Alan TeorisiYOÇAÇAÇAOOÇAÇAÇAÇA
Elektronik IYOOAZOOÇAÇAÇAÇAÇA
Elektronik IIYYYOYOÇAAZÇAÇAAZ
Elektronik Laboratuvarı IOÇAÇYÇYOÇYÇYÇYYOÇA
Elektronik Laboratuvarı IIÇYÇYOÇYÇYÇYYOOÇAÇA
Enerji Nakil SistemleriÇYÇYÇYÇAYÇAÇAÇAYÇAÇA
Fizik I-----------
Fizik II-----------
Fizik-I Laboratuvarı-----------
Fizik-II Laboratuvarı-----------
Güç ElektroniğiÇYÇYÇYÇYOÇAÇAAZÇAÇAÇA
Güç Elektroniği LaboratuvarıÇYÇYÇYÇYOÇAÇAAZÇAÇAÇA
Haberleşme LaboratuvarıÇAAZAZÇAÇAYYÇAÇAÇAÇA
Haberleşme TeorisiAZAZÇAÇAYYÇAÇAÇAÇAÇA
İleri İngilizce I-----------
İleri İngilizce II-----------
İşaretler ve SistemlerYYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Lineer Cebir YÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Matematik-I AZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Matematik-II AZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
MikroişlemcilerÇAÇAOÇYYÇAÇAYÇAÇAÇA
Olasılık ve İstatistik YÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Otomatik Kontrol SistemleriÇYÇYYAZÇAOÇAÇAÇAÇAÇA
RobotikOOOOOOOOOOO
Sayısal Devre TasarımıOÇYYOÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )99999999999
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )911151616132218212724
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )44283869543
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )7713881179857
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )85405321313
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )910355200000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Antenler ve Propagasyon
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Aydınlatma Tekniği
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri
Bilgisayar Programlama-IXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Programlama-IIXXXXXXXXXXX
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik
Bitirme Projesi I
Devre Teorisi
Devre Teorisi Laboratuvarı
Diferansiyel Denklemler
Elektrik Makinaları
Elektrik Makinaları Laboratuvarı
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GirişXXXXXXXXXXX
Elektromanyetik Alan Teorisi
Elektronik I
Elektronik II
Elektronik Laboratuvarı I
Elektronik Laboratuvarı II
Enerji Nakil Sistemleri
Fizik IXXXXXXXXXXX
Fizik IIXXXXXXXXXXX
Fizik-I LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Fizik-II LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Güç Elektroniği
Güç Elektroniği Laboratuvarı
Haberleşme Laboratuvarı
Haberleşme Teorisi
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXX
İşaretler ve Sistemler
Lineer Cebir
Matematik-I
Matematik-II
Mikroişlemciler
Olasılık ve İstatistik
Otomatik Kontrol Sistemleri
Robotik
Sayısal Devre Tasarımı
Türk Dili I
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
İlişkili Ders Sayısı / 464646464646464646464646
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"