Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş00000000000
Bilgisayar Programlama-I00000000000
Fizik-I Laboratuvarı00000000000
Fizik I00000000000
Matematik-I 22222222222
İleri İngilizce I00000000000
Türk Dili I 11110223323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11110222214
Bilgisayar Programlama-II00000000000
Lineer Cebir 40000000000
Fizik-II Laboratuvarı00000000000
Fizik II00000000000
Matematik-II 22222222222
İleri İngilizce II00000000000
Türk Dili II 11110223323
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11110222214
Elektronik I43323301000
Elektronik Laboratuvarı I55355543300
Diferansiyel Denklemler 43320230404
Sayısal Devre Tasarımı35435000000
İşaretler ve Sistemler44000000000
Olasılık ve İstatistik 40000000000
Elektronik II44434302002
Elektronik Laboratuvarı II55355543300
Devre Teorisi34325302000
Devre Teorisi Laboratuvarı34325302000
Mikroişlemciler00354004000
Elektromanyetik Alan Teorisi43100330000
Güç Elektroniği55553102001
Güç Elektroniği Laboratuvarı55553102001
Otomatik Kontrol Sistemleri55420300000
Haberleşme Teorisi22004400000
Haberleşme Laboratuvarı22004400000
Elektrik Makinaları55330333200
Elektrik Makinaları Laboratuvarı55003000000
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri33333333333
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik33333333333
Robotik33333333333
Aydınlatma Tekniği44320400433
Bitirme Projesi I33333333333
Enerji Nakil Sistemleri55504000400
Antenler ve Propagasyon55432200040
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GirişAAAAAAAAAAA
Bilgisayar Programlama-IAAAAAAAAAAA
Fizik-I LaboratuvarıAAAAAAAAAAA
Fizik IAAAAAAAAAAA
Matematik-I OOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAA
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Bilgisayar Programlama-IIAAAAAAAAAAA
Lineer Cebir ÇAAAAAAAAAA
Fizik-II LaboratuvarıAAAAAAAAAAA
Fizik IIAAAAAAAAAAA
Matematik-II OOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Elektronik IÇOOOOOAAAAA
Elektronik Laboratuvarı IÇÇOÇÇÇÇOOAA
Diferansiyel Denklemler ÇOOOAOOAÇAÇ
Sayısal Devre TasarımıOÇÇOÇAAAAAA
İşaretler ve SistemlerÇÇAAAAAAAAA
Olasılık ve İstatistik ÇAAAAAAAAAA
Elektronik IIÇÇÇOÇOAOAAO
Elektronik Laboratuvarı IIÇÇOÇÇÇÇOOAA
Devre TeorisiOÇOOÇOAOAAA
Devre Teorisi LaboratuvarıOÇOOÇOAOAAA
MikroişlemcilerAAOÇÇAAÇAAA
Elektromanyetik Alan TeorisiÇOAAAOOAAAA
Güç ElektroniğiÇÇÇÇOAAOAAA
Güç Elektroniği LaboratuvarıÇÇÇÇOAAOAAA
Otomatik Kontrol SistemleriÇÇÇOAOAAAAA
Haberleşme TeorisiOOAAÇÇAAAAA
Haberleşme LaboratuvarıOOAAÇÇAAAAA
Elektrik MakinalarıÇÇOOAOOOOAA
Elektrik Makinaları LaboratuvarıÇÇAAOAAAAAA
Ayrık Zamanlı Kontrol SistemleriOOOOOOOOOOO
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve EtikOOOOOOOOOOO
RobotikOOOOOOOOOOO
Aydınlatma TekniğiÇÇOOAÇAAÇOO
Bitirme Projesi IOOOOOOOOOOO
Enerji Nakil SistemleriÇÇÇAÇAAAÇAA
Antenler ve PropagasyonÇÇÇOOOAAAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GirişXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Programlama-IXXXXXXXXXXX
Fizik-I LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Fizik IXXXXXXXXXXX
Matematik-I
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXX
Türk Dili I X
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I X
Bilgisayar Programlama-IIXXXXXXXXXXX
Lineer Cebir XXXXXXXXXX
Fizik-II LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Fizik IIXXXXXXXXXXX
Matematik-II
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXX
Türk Dili II X
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II X
Elektronik IXXXX
Elektronik Laboratuvarı IXX
Diferansiyel Denklemler XXX
Sayısal Devre TasarımıXXXXXX
İşaretler ve SistemlerXXXXXXXXX
Olasılık ve İstatistik XXXXXXXXXX
Elektronik IIXXX
Elektronik Laboratuvarı IIXX
Devre TeorisiXXXX
Devre Teorisi LaboratuvarıXXXX
MikroişlemcilerXXXXXXX
Elektromanyetik Alan TeorisiXXXXXX
Güç ElektroniğiXXX
Güç Elektroniği LaboratuvarıXXX
Otomatik Kontrol SistemleriXXXXXX
Haberleşme TeorisiXXXXXXX
Haberleşme LaboratuvarıXXXXXXX
Elektrik MakinalarıXXX
Elektrik Makinaları LaboratuvarıXXXXXXXX
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik
Robotik
Aydınlatma TekniğiXXX
Bitirme Projesi I
Enerji Nakil SistemleriXXXXXX
Antenler ve PropagasyonXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"