Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Algoritma ve Programlamaya Giriş000000000000%0.00
Antenler ve Propagasyon000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000%0.00
Aydınlatma Tekniği000000000000%0.00
Ayrık Matematik 000000000000%0.00
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri000000000000%0.00
Bilgisayar Ağları000000000000%0.00
Bilgisayar Destekli Elektronik Devre Tasarımı000000000000%0.00
Bilgisayar Kontrollü Sistemler000000000000%0.00
Bitirme Projesi I000000000000%0.00
Bitirme Projesi II000000000000%0.00
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Devre ve Sistem Analizi000000000000%0.00
Diferansiyel Denklemler 000000000000%0.00
Elektrik Makinaları000000000000%0.00
Elektrik Makinaları Laboratuvarı000000000000%0.00
Elektrik Tesisatı000000000000%0.00
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş000000000000%0.00
Elektrikli Ulaşım Sistemleri000000000000%0.00
Elektromanyetik Alan Teorisi000000000000%0.00
Elektromekanik Enerji Dönüşümü000000000000%0.00
Elektronik Devre Temelleri Lab.000000000000%0.00
Elektronik Enstrümantasyon000000000000%0.00
Elektronik I000000000000%0.00
Elektronik II000000000000%0.00
Endüstriyel Kumanda Sistemleri000000000000%0.00
Endüstriyel Otomasyon000000000000%0.00
Enerji İletim Sistemleri000000000000%0.00
Fizik I000000000000%0.00
Fizik II000000000000%0.00
Fizik-I Laboratuvarı000000000000%0.00
Fizik-II Laboratuvarı000000000000%0.00
Gömülü Sistemler000000000000%0.00
Görüntü İşleme000000000000%0.00
Güç Elektroniği000000000000%0.00
Haberleşme Teorisi000000000000%0.00
Haberleşme Teorisi Laboratuvarı000000000000%0.00
İleri İngilizce I000000000000%0.00
İngilizce-II 000000000000%0.00
İş Sağlığı ve Güvenliği000000000000%0.00
İşaret İşleme Uygulamaları000000000000%0.00
İşaretler ve Sistemler000000000000%0.00
Lineer Cebir 000000000000%0.00
Malzeme Bilimi000000000000%0.00
Matematik-I 000000000000%0.00
Matematik-II 000000000000%0.00
Mikroişlemciler000000000000%0.00
Mikroişlemciler Lab.000000000000%0.00
Mühendislikte Bilgisayar Destekli Yazılım000000000000%0.00
Nesne Tabanlı Programlama000000000000%0.00
Olasılık ve İstatistik 000000000000%0.00
Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar000000000000%0.00
Ölçme ve Enstrümantasyon000000000000%0.00
Optimal Kontrole Giriş000000000000%0.00
Otomatik Kontrol Sistemleri000000000000%0.00
Radar Sistemleri000000000000%0.00
Robotik000000000000%0.00
Robotik Görme Temelleri000000000000%0.00
Sayısal Elektronik000000000000%0.00
Sayısal Haberleşme000000000000%0.00
Sayısal Haberleşme Uygulamaları000000000000%0.00
Sayısal İşaret İşleme000000000000%0.00
Servo Motorlar000000000000%0.00
Sistem Modelleme ve Simülasyon000000000000%0.00
Sistem Programlama000000000000%0.00
Staj - I000000000000%0.00
Staj - II000000000000%0.00
Tıp Elektroniğine Giriş000000000000%0.00
Türk Dili I 000000000000%0.00
Türk Dili II 000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Uzaktan Algılama000000000000%0.00
Veri Yapıları000000000000%0.00
Yapay Sinir Ağları000000000000%0.00
Yapay Zeka000000000000%0.00
Yenilenebilir Enerji Sistemleri000000000000%0.00
Yüksek Gerilim Tekniği000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 919191919191919191919191--
İlişki Ağırlığı00000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Algoritma ve Programlamaya Giriş-----------
Antenler ve Propagasyon-----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II-----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -----------
Aydınlatma Tekniği-----------
Ayrık Matematik -----------
Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri-----------
Bilgisayar Ağları-----------
Bilgisayar Destekli Elektronik Devre Tasarımı-----------
Bilgisayar Kontrollü Sistemler-----------
Bitirme Projesi I-----------
Bitirme Projesi II-----------
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Devre ve Sistem Analizi-----------
Diferansiyel Denklemler -----------
Elektrik Makinaları-----------
Elektrik Makinaları Laboratuvarı-----------
Elektrik Tesisatı-----------
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş-----------
Elektrikli Ulaşım Sistemleri-----------
Elektromanyetik Alan Teorisi-----------
Elektromekanik Enerji Dönüşümü-----------
Elektronik Devre Temelleri Lab.-----------
Elektronik Enstrümantasyon-----------
Elektronik I-----------
Elektronik II-----------
Endüstriyel Kumanda Sistemleri-----------
Endüstriyel Otomasyon-----------
Enerji İletim Sistemleri-----------
Fizik I-----------
Fizik II-----------
Fizik-I Laboratuvarı-----------
Fizik-II Laboratuvarı-----------
Gömülü Sistemler-----------
Görüntü İşleme-----------
Güç Elektroniği-----------
Haberleşme Teorisi-----------
Haberleşme Teorisi Laboratuvarı-----------
İleri İngilizce I-----------
İngilizce-II -----------
İş Sağlığı ve Güvenliği-----------
İşaret İşleme Uygulamaları-----------
İşaretler ve Sistemler-----------
Lineer Cebir -----------
Malzeme Bilimi-----------
Matematik-I -----------
Matematik-II -----------
Mikroişlemciler-----------
Mikroişlemciler Lab.-----------
Mühendislikte Bilgisayar Destekli Yazılım-----------
Nesne Tabanlı Programlama-----------
Olasılık ve İstatistik -----------
Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar-----------
Ölçme ve Enstrümantasyon-----------
Optimal Kontrole Giriş-----------
Otomatik Kontrol Sistemleri-----------
Radar Sistemleri-----------
Robotik-----------
Robotik Görme Temelleri-----------
Sayısal Elektronik-----------
Sayısal Haberleşme-----------
Sayısal Haberleşme Uygulamaları-----------
Sayısal İşaret İşleme-----------
Servo Motorlar-----------
Sistem Modelleme ve Simülasyon-----------
Sistem Programlama-----------
Staj - I-----------
Staj - II-----------
Tıp Elektroniğine Giriş-----------
Türk Dili I -----------
Türk Dili II -----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Uzaktan Algılama-----------
Veri Yapıları-----------
Yapay Sinir Ağları-----------
Yapay Zeka-----------
Yenilenebilir Enerji Sistemleri-----------
Yüksek Gerilim Tekniği-----------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )9191919191919191919191
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Algoritma ve Programlamaya GirişXXXXXXXXXXX
Antenler ve PropagasyonXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXX
Aydınlatma TekniğiXXXXXXXXXXX
Ayrık Matematik XXXXXXXXXXX
Ayrık Zamanlı Kontrol SistemleriXXXXXXXXXXX
Bilgisayar AğlarıXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Destekli Elektronik Devre TasarımıXXXXXXXXXXX
Bilgisayar Kontrollü SistemlerXXXXXXXXXXX
Bitirme Projesi IXXXXXXXXXXX
Bitirme Projesi IIXXXXXXXXXXX
Biyomedikal Cihaz TeknolojisiXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Devre ve Sistem AnaliziXXXXXXXXXXX
Diferansiyel Denklemler XXXXXXXXXXX
Elektrik MakinalarıXXXXXXXXXXX
Elektrik Makinaları LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Elektrik TesisatıXXXXXXXXXXX
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GirişXXXXXXXXXXX
Elektrikli Ulaşım SistemleriXXXXXXXXXXX
Elektromanyetik Alan TeorisiXXXXXXXXXXX
Elektromekanik Enerji DönüşümüXXXXXXXXXXX
Elektronik Devre Temelleri Lab.XXXXXXXXXXX
Elektronik EnstrümantasyonXXXXXXXXXXX
Elektronik IXXXXXXXXXXX
Elektronik IIXXXXXXXXXXX
Endüstriyel Kumanda SistemleriXXXXXXXXXXX
Endüstriyel OtomasyonXXXXXXXXXXX
Enerji İletim SistemleriXXXXXXXXXXX
Fizik IXXXXXXXXXXX
Fizik IIXXXXXXXXXXX
Fizik-I LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Fizik-II LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
Gömülü SistemlerXXXXXXXXXXX
Görüntü İşlemeXXXXXXXXXXX
Güç ElektroniğiXXXXXXXXXXX
Haberleşme TeorisiXXXXXXXXXXX
Haberleşme Teorisi LaboratuvarıXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXXX
İş Sağlığı ve GüvenliğiXXXXXXXXXXX
İşaret İşleme UygulamalarıXXXXXXXXXXX
İşaretler ve SistemlerXXXXXXXXXXX
Lineer Cebir XXXXXXXXXXX
Malzeme BilimiXXXXXXXXXXX
Matematik-I XXXXXXXXXXX
Matematik-II XXXXXXXXXXX
MikroişlemcilerXXXXXXXXXXX
Mikroişlemciler Lab.XXXXXXXXXXX
Mühendislikte Bilgisayar Destekli YazılımXXXXXXXXXXX
Nesne Tabanlı ProgramlamaXXXXXXXXXXX
Olasılık ve İstatistik XXXXXXXXXXX
Ölçme Tekniği ve AlgılayıcılarXXXXXXXXXXX
Ölçme ve EnstrümantasyonXXXXXXXXXXX
Optimal Kontrole GirişXXXXXXXXXXX
Otomatik Kontrol SistemleriXXXXXXXXXXX
Radar SistemleriXXXXXXXXXXX
RobotikXXXXXXXXXXX
Robotik Görme TemelleriXXXXXXXXXXX
Sayısal ElektronikXXXXXXXXXXX
Sayısal HaberleşmeXXXXXXXXXXX
Sayısal Haberleşme UygulamalarıXXXXXXXXXXX
Sayısal İşaret İşlemeXXXXXXXXXXX
Servo MotorlarXXXXXXXXXXX
Sistem Modelleme ve SimülasyonXXXXXXXXXXX
Sistem ProgramlamaXXXXXXXXXXX
Staj - IXXXXXXXXXXX
Staj - IIXXXXXXXXXXX
Tıp Elektroniğine GirişXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Uzaktan AlgılamaXXXXXXXXXXX
Veri YapılarıXXXXXXXXXXX
Yapay Sinir AğlarıXXXXXXXXXXX
Yapay ZekaXXXXXXXXXXX
Yenilenebilir Enerji SistemleriXXXXXXXXXXX
Yüksek Gerilim TekniğiXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 919191919191919191919191
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"