Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bitirme Projesi MIM 4022016 - 2017T : 0+U : 6615.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Özkan İŞLER, Yrd.Doç.Dr. Serhat ANIKTAR, Doç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER, Yrd.Doç.Dr. Mustafa OTRAR, Yrd.Doç.Dr. Ümit Turgay ARPACIOĞLU, (Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. İlknur YÜKSEL
Dersin YardımcılarıProf. Dr. Özkan İŞLER, Yrd.Doç.Dr. Serhat ANIKTAR, Doç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER, Yrd.Doç.Dr. Ümit Turgay ARPACIOĞLU
Dersin Amacı İhtiyaçları belirlenen bir proje konusu ile tasarımı çok yönlü değerlendirebilmek
Dersin İçeriğiİhtiyaçları belirlenen bir proje konusu ile tasarımı çok yönlü değerlendirebilmek
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenilen bilgileri ve becerileri kullanarak bir mühendislik problemini çözmek, ürün tasarlamak veya hizmet üretmek.1, 3, 5, 16D, F
ÖÇ2Literatür incelemesi yapmak.1, 3, 5, 16D, F
ÖÇ3Teknik rapor yazma, sunum yapma ve iletişim becerisini kullanma. Takım çalışması uygulama.1, 3, 5, 16D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaProblem Tanımı
2. HaftaProblem Tanımı
3. HaftaProblem Tanımı
4. HaftaProblem Tanımı Sunuşu
5. HaftaProblem Tanımı Sunuşu
6. HaftaLiteratür Taraması
7. HaftaLiteratür Taraması
8. HaftaLiteratür TaramasıAra Sınav
9. HaftaModel Geliştirme
10. HaftaModel Geliştirme
11. HaftaModel Geliştirme
12. HaftaModel Geliştirme
13. HaftaSonuçların Analizi ve Raporlama
14. HaftaSonuçların Analizi ve Raporlama
15. HaftaEskiz Sınavı
16. HaftaFinal SunuşuFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuaraştırma çalışmaları
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.001.0015.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.008.00120.0000
3Ara Sınav1.007.007.0000
4Kısa Sınav1.002.002.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.007.007.0000
Toplam İş Yükü151
Toplam İş Yükü / 25 (s)151 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"