Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mimari Proje-VI MIM 3022016 - 2017T : 2+U : 689.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Besim Ömer DARTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Teorik ve uygulamalı derslerde öğrenilen bilgilerin mimari tasarıma aktarılması ve tashihlerle iyileştirilmesi
Dersin İçeriğiTeorik ve uygulamalı derslerde öğrenilen bilgilerin mimari tasarıma aktarılması ve tashihlerle iyileştirilmesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Var olan bir çevreye ait kentsel ve mimari verileri okuyabilmek, algılayabilmek bunlar arasında bağlam (senaryo/ konsept) geliştirerek konut yerleşimi tasarlama becerisi.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ2Yerleşime ait üst ölçekte verilmiş kararları mimari ölçeğe indirgeyebilme becerisi.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ3Tipoloji kavramı oluşturma, tekrar ve çoğaltma kararlarını bir mimari sistem içinde uygulama becerisi1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ4Takım çalışması yürütebilme becerisi1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:D:Proje / Tasarım, E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaProje gruplarının açıklanması ve konu hakkında bilgi verilmesi
2. HaftaKonu hakkında bilgi toplama ve paylaşma
3. HaftaKonu hakkında bilgi toplama ve paylaşma; programın elde edilmesi
4. HaftaTasarım önerileri 1/1000
5. HaftaTasarım önerileri 1/500
6. HaftaTasarım önerileri 1/500
7. HaftaTasarım önerileri 1/500 + 1/200
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTasarım önerileri 1/500 + 1/200
10. HaftaTasarım önerileri 1/200
11. HaftaTasarım önerileri 1/200
12. HaftaTasarım önerileri 1/200 + 1/50
13. HaftaTasarım önerileri 1/200 + 1/50
14. HaftaTasarım önerileri 1/50
15. HaftaTasarım önerileri 1/50
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu-“Ideas and concepts, Housing Architecture”, George Lam Pace Publishing Limited, 2009 -Friederike Schneider (editor), “Floor Plan Atlas Housing”, Birkhauser Verlag -Mcleod, Virgina, Çağdaş Konut Mimarisinden Detaylar -Projeler/Yapılar 1-Konutlar
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.008.00120.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.004.0060.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0025.0025.0000
Toplam İş Yükü225
Toplam İş Yükü / 25 (s)225 / 25
Dersin AKTS Kredisi9

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"