Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Analitik KimyaKIM 205E2016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Chi Ching LEE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Chi Ching LEE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, analitik kimyadaki çeşitli alt disiplinleri anlamak için temel analitik kimya kavramlarıyla ilgilenen öğrencilere yöneliktir ve analitik kimya kavramlarını ve eleştirel düşünceyi kavrayabildiğini göstermek için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği• Kimyasal Denge • Gravimetrik Analiz Yöntemleri • Titrasyonlar • Elektrokimya • Asit / Baz Sistemleri • Kinetik ve Ayırmalar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersin sonunda öğrenciler: 1 Temel kimya konularını açıklayabilir ve gösterebilir. 2. Klasik analiz yöntemlerini tanımlayabilir. 3. Spektrokimyasal özelliklerini özetleyebileceklerdir.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMüfredat / Giriş
2. HaftaÖnemli Kimyasal Kavramlar: Miktarları Belirtmek Ve KonsantrasyonlarBölüm 2,4
3. HaftaKimyasal Analizde Hatalar ve Rastgele Hatalar İstatistiksel Veri Tedavisi ve DeğerlendirmeBölüm 5,6,7
4. HaftaKimyasal Denge için Temel YaklaşımBölüm 9
5. HaftaElektrolitlerin Kimyasal Dengelere EtkisiBölüm 10
6. HaftaDengeleme Hesaplamaları Karmaşık Sistemlere Nasıl Uygulanabilir?Bölüm 11
7. HaftaGravimetrik Analiz Yöntemleri Problem çözmeBölüm 12
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaNötrleştirme Titrasyon PrensipleriBölüm 14
10. HaftaKarmaşık Asit / Taban SistemleriBölüm 15
11. HaftaKarmaşıklaştırma ve Çöktürme ReaksiyonlarıBölüm 17
12. HaftaKarmaşıklaştırma ve Çöktürme Reaksiyonları 2Bölüm 17
13. HaftaElektrokimyaBölüm 18, 19
14. HaftaSpektrokimyasal YöntemlerBölüm 24, 25
15. HaftaKinetik ve Ayırmalar Problem çözmeBölüm 30, 31
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuFundamentals of Analytical Chemistry, 9th ed. 2013 – Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch
Diğer KaynaklarOnline materials, including powerpoint slides and reading assignments.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav1.0025.0025.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0038.0038.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"