Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Enerji ve Kütle DenkliğiGIM 201E2016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Banu METİN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Chi Ching LEE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıda üretiminde uygulanan proseslere ilişkin kütle ve enerji dengesine dayalı hesaplamaların yapılması
Dersin İçeriğiBoyutlar, ölçme sistemleri ve birimler, gıdaların bazı fiziksel nitelikleri, gıda üretiminde temel proses gruplarına ilişkin kütle ve enerji denklikleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1yüz yüze sınavlar1, 2, 3, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBoyutlar, ölçme sistemleri ve birimlerCemeroğlu sayfa 1-30
2. HaftaGıdaların bazı fiziksel nitelikleri: konsantrasyon ve yoğunlukCemeroğlu sayfa 31-50
3. HaftaGıdaların bazı fiziksel nitelikleri: sıcaklık ve basınçCemeroğlu sayfa 50-77
4. HaftaKütle denkliği, proses akış diyagramları, bireysel maddelere ait kütle denklikleriCemeroğlu sayfa 79-88
5. HaftaGıda üretiminde temel proses gruplarına ilişkin kütle denklikleriCemeroğlu sayfa 89-109
6. HaftaGıda üretiminde temel proses gruplarına ilişkin kütle denklikleriCemeroğlu sayfa 109-129
7. HaftaGıda üretiminde temel proses gruplarına ilişkin kütle denklikleriCemeroğlu sayfa 129-149
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGıda üretiminde temel proses gruplarına ilişkin kütle denklikleriCemeroğlu sayfa 149-170
10. HaftaEnerji ve ısıCemeroğlu sayfa 171-189
11. HaftaFaz değişimi sırasında entalpi değişimiCemeroğlu sayfa 189-201
12. HaftaGazların ve buharın özellikleriCemeroğlu sayfa 202-212
13. HaftaEnerji denkliği hesaplamalarına ilişkin uygulamalarCemeroğlu sayfa 212-220
14. HaftaEnerji denkliği hesaplamalarına ilişkin uygulamalarCemeroğlu sayfa 220-229
15. HaftaTekrarCemeroğlu tüm kitap
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBanu Metin lecture notes on Material and energy balances
Diğer Kaynaklar1. Mehmet Özkan, Bekir Cemeroğlu, Meltem Türkyılmaz (2011) Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları 2. Ali Esin. Mass and Energy Balances in Food Engineering
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav2.001.002.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü148
Toplam İş Yükü / 25 (s)148 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"