Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kimya LaboratuvarıKIM 106E2016 - 2017T : 0+U : 222.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Chi Ching LEE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Chi Ching LEE, Öğr. Gör. Marın NEIO DEMIRCI
Dersin YardımcılarıYrd.Doç.Dr. Chi Ching LEE, Öğr. Gör. Marın NEIO DEMIRCI
Dersin Amacı Laboratuar dersinin genel amacı, öğrencilere kimyanın bazı ilkeleri, yasaları ve teorileri hakkında pratik bir anlayış kazandırmaktır. Her öğrenci, farklı ve zorluk derecesinde olan kimyasal problemleri boyutsal analiz, standart formüllerin uygulanması gibi problem çözme stratejilerini kullanarak çözme ve bu ders ve diğer derslerde edinilen daha önceki bilgilerden yeni formüllerin ve algoritmaların sentezlenmesinde yeterlik kazanmalıdır. Buna ek olarak, her öğrenci, temel laboratuvar ekipmanı, elektronik veri toplama aparatı, verilerin manuel ve elektronik tablo analizi ve laboratuar prosedürlerini tasarlama ve gerçekleştirme konusundaki genel konforu kullanma becerilerini arttırmalıdır.
Dersin İçeriğiKütle ve Hacim Ölçümleri. Üç Bileşenli Bir Karışımın Ayrılması. Bakır Oksit Formülü. Gaz Sabiti. Fiziksel ve Kimyasal Süreli. VSEPR ve Katı Hal Yapılarına Göre Moleküler Şekiller. Polimerler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11. Ortak ve uzmanlaşmış laboratuar cihazlarını düzgün, güvenli ve etkili bir şekilde kullanın. 2. Kimyasal problemleri çözmek için gerekli becerileri göstermeli, yeterli ve uygun doğruluk ve hassaslığa ulaşmaya özen gösteriniz.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKütle ve Hacim ÖlçümleriBölüm 501
2. HaftaÜç Bileşenli Bir Karışımın AyrılmasıBölüm 502
3. HaftaBir Bakır Oksit FormülüBölüm 503
4. Haftaİdeal Gaz Kanunu ve Gaz SabitiBölüm 505
5. HaftaFiziksel ve kimyasal periyotBölüm506
6. HaftaVSEPR ve Katı Hal Yapılarıyla Moleküler ŞekillerBölüm 201
7. HaftaPolimerlerBölüm 202
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHess Kanunu ve KalorimetreBölüm 203
10. HaftaKimyasal KinetikBölüm204
11. HaftaBir Kompleks İyonun Denge Sabitinin BelirlenmesiBölüm 442
12. HaftaPiller ve Half-Hücre Potansiyellerinin Ölçümü.Bölüm 425
13. HaftaPolimerlerBölüm 205
14. HaftaÜç Bileşenli Bir Karışımın AyrılmasıBölüm 206
15. HaftaHess Kanunu ve KalorimetreBölüm 203
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuLaboratory manual: Experiments and Investigations in General Chemistry, Green, Mulford, Ganske.
Diğer KaynaklarThe Official Laboratory Research Notebook (Jones and Bartlett) – all procedures, data, results, calculations, and solutions to problems will be recorded in the laboratory notebook. The side-bound version is preferred.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Uygulama 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama14.002.0028.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü50
Toplam İş Yükü / 25 (s)50 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"