Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Helal ve Koşer GıdalarGIM 434E2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Muhammed Zeki DURAK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere helal ve koşer gıdanın tanıtımı, dünyadaki helal ve koşer gıda uygulamalarının incelenmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki helal ve koşer gıda gelişmeleri ile helal gıdaların tespitinde kullanılan bilimsel metotların incelenmesidir.
Dersin İçeriğiHelal gıda uygulamalarını kapsar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Helal ve koşer gıda tanımlarını kavrar1, 2, 10A
ÖÇ2Gıda endüstrisinde kullanılan katkı maddelerinin helal açısından değerlendirilir1, 2, 10A
ÖÇ3Helal Gıdanın Ekonomik ve Küresel Pazardaki Durumunu kavrar1, 2, 10A
ÖÇ4Helal Gıda ve Koşer gıda sertifikasyonlandırma sistemini öğrenir1, 2, 10A
ÖÇ5Dünyadaki helal gıda standartlarını ve mezhepler arasındaki uygulama farklılıklarını öğrenir1, 2, 10A
ÖÇ6Bilimsel metotlarla helal gıda tespit metotlarını öğrenir1, 2, 10A
ÖÇ7Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların helal ve koşer gıda açısından değerlendirilmesini öğrenir1, 2, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel Giriş
2. HaftaDinler ve Etnik Farklılıklar
3. HaftaHelal Gıda Regülasyonları (Et, Tavuk, Balık)
4. HaftaHelal ve Gıda Regülasyonları (Süt Ürünleri, Jelatin, Alkol, Enzimler)
5. HaftaHelal ve Gıda Regülasyonları (Katkı maddeleri, etiketleme, ambalajlama)
6. HaftaHelal Sertifikasyonları
7. HaftaHelal Sertifikasyonları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKoşar Gıda Filozofisi
10. HaftaKoşer Sertifikasyonu
11. HaftaHelal ve Koşar Gıdanın Pazarlanması
12. HaftaVejetaryen ve Vegan Beslenme Kavramları
13. HaftaHelal Gıda Analizinde Bilimsel Metotlar
14. HaftaÖğrenci Sunumları
15. HaftaÖğrenci Sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuRiaz, Mian N. Halal food production / Mian N. Riaz, Muhammad M. Chaudry.
Diğer KaynaklarHarun Şimşek, A’dan Z’ye Hayvansal Kaynaklı Gıda Katkı Maddeleri, Lemi Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Ödev 210
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi4.0010.0040.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0015.0030.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü122
Toplam İş Yükü / 25 (s)122 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"