Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Fizik IIFIZ 106E2016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Bayram ÜNAL
Dersi VerenlerProf. Dr. Bayram ÜNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin Amacı: Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Kanunu, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar.
Dersin İçeriğiDersin Amacı: Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Kanunu, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Elektrik yükü ve elektriklenme olgularını kavrar.1, 2, 4A
ÖÇ22) Yüklü sistemlerin oluşturduğu kuvvet, elektrik alan vb. analizini yapar.1, 2, 4A
ÖÇ33) Kondansatörleri teknolojide kullanım alanlarını bilir ve kondansatörlü devreleri tasarlar.1, 2, 4A
ÖÇ44) Elektrik akımı ve iletimi konusunda analiz yapar.1, 2, 4A
ÖÇ55) Manyetik alan ve manyetik alan kuvvetinin oluşumunu kavrar.1, 2, 4A
ÖÇ66) Elektromanyetik indüksiyon, Faraday ve Lenz kurallarını elektrik devrelerinde uygulamaya sokar1, 2, 4A
ÖÇ77) Alternatif akım ve doğru akım devrelerinin analizini yapar1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaCoulomb Yasası ve Elektriksel Kuvvet[1] Sayfa 708-742
2. HaftaElektrik Alanı ve Gauss Yasası[1] Sayfa 743-767
3. HaftaElektriksel Potansiyel[1] Sayfa 768-802
4. HaftaSığa ve Kondansatörler, Dielektriklerin Özellikleri[1] Sayfa 803-839
5. HaftaAkım ve Direnç[1] Sayfa 840-867
6. HaftaDoğru Akım Devreleri[1] Sayfa 868-903
7. HaftaElektromanyetik Kuvvet[1] Sayfa 904-936
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaManyetik Alan Kaynakları[1] Sayfa 937-978
10. HaftaElektromanyetik İndüksiyon, Faraday Yasası[1] Sayfa 979-1013
11. HaftaElektromanyetik İndüksiyon, Özindüksiyon[1] Sayfa 979-1013
12. HaftaAlternatif Akım Devreleri (RL ve RC Devreleri)[1] Sayfa 1043-1074
13. HaftaAlternatif Akım Devreleri (RLC Devreleri)[1] Sayfa 1043-1074
14. HaftaElektromanyetik Dalgalar[1] Sayfa 1075-1103
15. HaftaElektromanyetik Dalgalar[1] Sayfa 1075-1103
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu[1] Fen ve Mühendislik için Fizik II (Elektrik ve Manyetizma), R.A.Serway; Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2002 Sil - Del
Diğer Kaynaklar[2] Fizik II (Elektrik), F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Çeviri Editörü: R.Ömür Akyüz, Lit [3] Temel Fizik II (Fishbane, Gasiorowicz ve Thornton, 2. baskıdan çeviri; Çeviri Editörü: Cengiz Yalçın; Arkadaş Yay., 2003 [4] Fizik İlkeleri 2 F.J. Bueche, D.A. Jerde, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu; 6. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2000
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü105
Toplam İş Yükü / 25 (s)105 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"