Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Fizik IFIZ 105E2016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Gökhan ERDEMİR
Dersi VerenlerProf. Dr. Bayram ÜNAL, Yrd.Doç.Dr. Gökhan ERDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması
Dersin İçeriğiFizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon, akışkanlar mekaniği ve maddenin özellikleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ölçme ve temel birim sistemlerini açıklar.1, 2, 4A, C
ÖÇ2Statik, kinematik ve dinamik süreçlerini analizini yapar.1, 3A
ÖÇ33) Özel Mühendislik Anabilim Dalları’na öğrenilenleri tatbik eder.1, 4A
ÖÇ44) Statik, kinematik ve dinamik süreçlerle ilgili yapılara ve problemlere çözüm üretir.1, 3A, C
ÖÇ55) Statik, kinematik ve dinamik süreçleri modeller ve bu modelleri çözümler.1, 2, 4A
ÖÇ66) Fiziğin temel kanunlarını mekanik sistemlere uygular.2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBirim sistemleri[1] Sayfa 1-10
2. HaftaVektörler[1] Sayfa 58-76
3. HaftaBir Boyutta Hareket[1] Sayfa23-43
4. Haftaİki Boyutta Hareket[1] Sayfa 76-95
5. HaftaNewton’un Hareket Kanunları[1] Sayfa 110-131
6. HaftaDairesel Hareket ve Newton’un Hareket Kanunlarının Uygulamaları[1] Sayfa 151-169
7. Haftaİş ve Energy[1] Sayfa 182-214
8. HaftaAra sınavAra Sınav
9. HaftaPotansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu[1] Sayfa 214-237
10. HaftaDoğrusal Momentum ve çarpışmalar[1] Sayfa 251-266
11. HaftaKatı Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi[1] Sayfa 292-312
12. HaftaAçısal Momentum[1] Sayfa 327-347
13. HaftaKatı Cisimlerin Statik Dengesi[1] Sayfa 361-372
14. HaftaAkışkanlar Mekaniği[1] Sayfa 458-474
15. HaftaMaddenin Özellikleri[1] Sayfa 269-277
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1) Physics for Scientists and Engineers, eighth editions (2010) by John W. Jewett, Jr. and Raymond A. SERWAY, BROOKS/COLE CENGACE learning. 2) Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, sixth editions (2006) by Raymond A. SERWAY and John W. Jewett, Jr., Brooks/Cole- Thomson Learning.
Diğer Kaynaklar1) Physics, Principles with applications, 5th edition (1998) by Douglas C. GIANCOLI, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458 2) Fundamentals of Physics, 5th edition (1997) by David HALLIDAY, Robert RESNICK and Jearl WALKER, John Wiley &Sons. Inc. New York.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü105
Toplam İş Yükü / 25 (s)105 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"