Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İş Sağlığı ve GüvenliğiISG 4022016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çalışanlar iş hayatında çeşitli güvenlik ve iş sağlığı riskleri ile karşı karşıya gelmekte ve bunun sonucunda da sağlık problemleri ile birlikte zaman zaman sakatlıklar ve hatta bazen ölümle sonuçlanan olaylar ortaya çıkmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü vasıtası ile iş ortamını daha sağlıklı ve güvenli hale getirebilmek için mevzuatları çerçevesinde konuya ele alarak, 6331 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırmayı zorunla hale getirmiştir. Bu amaçla gıda mühendisi ünvanı ile mezun olan öğrencilerimizin çalışmış oldukları iş yerlerinde hem kendileri hemde çalışanları için gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmelikleri ,iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi,iş yerlerindeki fiziksel,kimyasal ve biyolojik tehlikelerin neler olduğu ,bunlar ile ilgili yapılması gerekli işlemler ve önlemlerin neler olduğu,risk analizleri oluşturulması konularını kapsamaktadır.
Dersin İçeriğiÇalışanlar iş hayatında çeşitli güvenlik ve iş sağlığı riskleri ile karşı karşıya gelmekte ve bunun sonucunda da sağlık problemleri ile birlikte zaman zaman sakatlıklar ve hatta bazen ölümle sonuçlanan olaylar ortaya çıkmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü vasıtası ile iş ortamını daha sağlıklı ve güvenli hale getirebilmek için mevzuatları çerçevesinde konuya ele alarak, 6331 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırmayı zorunla hale getirmiştir. Bu amaçla gıda mühendisi ünvanı ile mezun olan öğrencilerimizin çalışmış oldukları iş yerlerinde hem kendileri hemde çalışanları için gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmelikleri ,iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi,iş yerlerindeki fiziksel,kimyasal ve biyolojik tehlikelerin neler olduğu ,bunlar ile ilgili yapılması gerekli işlemler ve önlemlerin neler olduğu,risk analizleri oluşturulması konularını kapsamaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI VE YÖNETMELİKLER, İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ, ISG POLİTİKASI, FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ VE ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ, KİMYASAL RİSK ETMENLERİ VE ÖNLEME YOLLARI, BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ, RİSK ANALİZİ UYGULAMA 1, 2, 8, 10, 12, 14, 16A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaİŞ SAĞLIĞI VE GUVENLİGİ, İŞ HASTALIKLARI
2. HaftaİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI VE YÖNETMELİKLER
3. HaftaGÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ, KİŞİSEL KORUYUCULAR
4. HaftaYANGIN VE ELEKTRİKTE İŞ GÜVENLİĞİ
5. HaftaERGONOMİ
6. HaftaİSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
7. HaftaISG POLİTİKASI
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaUYGULAMA VE İŞLETME
10. HaftaFİZİKSEL RİSK ETMENLERİ VE ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
11. HaftaKİMYASAL RİSK ETMENLERİ VE ÖNLEME YOLLARI
12. HaftaBİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ
13. HaftaPSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ
14. HaftaRİSK ANALİZİ YÖNTEM VE METHODLARI
15. HaftaRİSK ANALİZİ UYGULAMA
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuİş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimi konularını içeren ders notu tarafımdan hazırlanmış olup,öğrencilere ders notu olarak verilmektedir
Diğer Kaynaklarİş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 2015 (pegem akademi yayıncılık) 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalı El kitabı Nobel Yayınları İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı Öcal Kemal Evren ( Seçkin Yayıncılık)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.001.001.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"