Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Fizik IIFIZ 1062016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Bayram ÜNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin Amacı: Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Kanunu, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar
Dersin İçeriğiDersin Amacı: Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Kanunu, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Elektrik yükü ve elektriklenme olgularını kavrar.1, 2, 4A
ÖÇ22) Yüklü sistemlerin oluşturduğu kuvvet, elektrik alan vb. analizini yapar.1, 2, 4A
ÖÇ33) Kondansatörleri teknolojide kullanım alanlarını bilir ve kondansatörlü devreleri tasarlar.1, 2, 4A
ÖÇ44) Elektrik akımı ve iletimi konusunda analiz yapar.1, 2, 4A
ÖÇ55) Manyetik alan ve manyetik alan kuvvetinin oluşumunu kavrar.1, 2, 4A
ÖÇ66) Elektromanyetik indüksiyon, Faraday ve Lenz kurallarını elektrik devrelerinde uygulamaya sokar1, 2, 4A
ÖÇ77) Alternatif akım ve doğru akım devrelerinin analizini yapar1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaCoulomb Yasası ve Elektriksel Kuvvet[1] Sayfa 708-742
2. HaftaElektrik Alanı ve Gauss Yasası[1] Sayfa 743-767
3. HaftaElektriksel Potansiyel[1] Sayfa 768-802
4. HaftaSığa ve Kondansatörler, Dielektriklerin Özellikleri[1] Sayfa 803-839
5. HaftaAkım ve Direnç[1] Sayfa 840-867
6. HaftaDoğru Akım Devreleri[1] Sayfa 868-903
7. HaftaElektromanyetik Kuvvet[1] Sayfa 904-936
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaManyetik Alan Kaynakları[1] Sayfa 937-978
10. HaftaElektromanyetik İndüksiyon, Faraday Yasası[1] Sayfa 979-1013
11. HaftaElektromanyetik İndüksiyon, Özindüksiyon[1] Sayfa 979-1013
12. HaftaAlternatif Akım Devreleri (RL ve RC Devreleri)[1] Sayfa 1043-1074
13. HaftaAlternatif Akım Devreleri (RLC Devreleri)[1] Sayfa 1043-1074
14. HaftaElektromanyetik Dalgalar[1] Sayfa 1075-1103
15. HaftaElektromanyetik Dalgalar[1] Sayfa 1075-1103
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu[1] Fen ve Mühendislik için Fizik II (Elektrik ve Manyetizma), R.A.Serway; Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2002
Diğer Kaynaklar[2] Fizik II (Elektrik), F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Çeviri Editörü: R.Ömür Akyüz, Literatür Yay., 2006 [3]Temel Fizik II (Fishbane, Gasiorowicz ve Thornton, 2. baskıdan çeviri; Çeviri Editörü: Cengiz Yalçın; Arkadaş Yay., 2003 [4]Fizik İlkeleri 2 F.J. Bueche, D.A. Jerde, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu; 6. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2000
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü89
Toplam İş Yükü / 25 (s)89 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"