Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Genel KimyaKIM 101E2016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Dr. Bahar BİRSÖZ TERZİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, temel kimya kavramlarıyla ilgilenen öğrencilere, kimyadaki çeşitli alt disiplinleri kavratmak ve kimya kavramlarını ve eleştirel düşünme anlayışını göstermek için hazırlanmıştır.
Dersin İçeriği• Atomlar • Temel Kimyasal Reaksiyon, kimyasal bileşikler • Sulu Çözeltiler • Gazlar • Asit ve Bazlar • Kimyasal Bağların genişletilmesi • Ana Grup Öğeleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Madde ve özellikleri, atomun yapısı ve periyodik sistemi kavrar. 1, 2, 4, 5, 15A
ÖÇ2Atomların elektron düzenlerine bağlı olarak kimyasal bağları kavrar ve Lewis yapısını oluşturur.1, 2, 4, 5, 15A
ÖÇ3Kimyasal reaksiyonları tamamlar ve hesaplamalarını yapar.1, 2, 4, 5, 15A
ÖÇ4Gazlar, sıvılar ve katıların ayırt edebilme özelliklerini kavrar ve uygular1, 2, 4, 5, 15A
ÖÇ5Çözelti hazırlama, titrasyon v.b. deneyleri laboratuvarda uygulayarak sonuçlarını yorumlar ve raporlar.1, 2, 4, 5, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftagenel kimyaya giriş
2. Haftamadde:özellikleri ve ölçümü
3. Haftaatom ve atom teorileri
4. Haftakimyasal bileşikler
5. Haftakimyasal reaksiyoonlar
6. Haftasulu çözelti tepkimelerine giriş
7. Haftagazlar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaperiyodik çizelge ve atom özellikleri
10. Haftakimyasal bağ
11. Haftaasitler ve bazlar
12. Haftaasitler ve bazlar
13. Haftatemel grup elementlerinin kimyası I
14. Haftatemel grup elementlerinin kimyasıII
15. Haftaorganik kimya
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGeneral Chemistry: Principles and Modern Applications, 11th ed. 2016 – Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette
Diğer Kaynaklar•Online materials, including powerpoint slides and reading assignments.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav1.0010.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü94
Toplam İş Yükü / 25 (s)94 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"