Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Fizik IFIZ 1052016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU
Dersi VerenlerProf. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması
Dersin İçeriğiFizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon, akışkanlar mekaniği ve maddenin özellikleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ölçme ve temel birim sistemlerini açıklar.1, 2, 4A, C
ÖÇ2Statik, kinematik ve dinamik süreçlerini analizini yapar.1, 3A
ÖÇ33) Özel Mühendislik Anabilim Dalları’na öğrenilenleri tatbik eder.1, 4A
ÖÇ44) Statik, kinematik ve dinamik süreçlerle ilgili yapılara ve problemlere çözüm üretir.1, 3A, C
ÖÇ55) Statik, kinematik ve dinamik süreçleri modeller ve bu modelleri çözümler.1, 2, 4A
ÖÇ66) Fiziğin temel kanunlarını mekanik sistemlere uygular.2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBirim sistemleri[1] Sayfa 1-10
2. HaftaVektörler[1] Sayfa 58-76
3. HaftaBir Boyutta Hareket[1] Sayfa23-43
4. Haftaİki Boyutta Hareket[1] Sayfa 76-95
5. HaftaNewton’un Hareket Kanunları[1] Sayfa 110-131
6. HaftaDairesel Hareket ve Newton’un Hareket Kanunlarının Uygulamaları[1] Sayfa 151-169
7. Haftaİş ve Energy[1] Sayfa 182-214
8. HaftaAra sınavAra Sınav
9. HaftaPotansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu[1] Sayfa 214-237
10. HaftaDoğrusal Momentum ve çarpışmalar[1] Sayfa 251-266
11. HaftaKatı Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi[1] Sayfa 292-312
12. HaftaAçısal Momentum[1] Sayfa 327-347
13. HaftaKatı Cisimlerin Statik Dengesi[1] Sayfa 361-372
14. HaftaAkışkanlar Mekaniği[1] Sayfa 458-474
15. HaftaMaddenin Özellikleri[1] Sayfa 269-277
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu[1] Serway, ‘Fen ve Mühendislik İçin Fizik I’ Palme Yayıncıcılık,Beşinci Baskıdan Çev.Edit. Kemal Çolakoğlu, 2012, Ankara [2] Young ve Freedman ‘ Sears ve Zemansky'nin Üniversite Fiziği Cilt I’ Pearson Education Yayıncılık Ltd. Şirketi 12. Baskıdan Çev.Edit.Hilmi Ünlü, 2009, İstanbul
Diğer Kaynaklar[2] Serway, ‘Fen ve Mühendislik İçin Fizik I Problem Çözümleri’ Palme Yayıncıcılık, Beşinci Baskıdan Çev.Edit. Kemal Çolakoğlu, 2012, Ankara
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık.X
PÇ7Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ10Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ11Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ12Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü110
Toplam İş Yükü / 25 (s)110 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"