Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yazılım Mühendisliği EtiğiYAM 414E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgisayar ve bilgi etiğinin teori ve pratiğini tanıtmaktır. Aynı zamanda, etik karar verme temellerini içermekte ve grup çalışması ve sunumlarına ağırlık vermektedir.
Dersin İçeriğiKurumsal sorumluluk. Mühendislik sorumlulukları. Kişisel haklar. Yolsuzlukların ortaya çıkması. Çıkar çatışması. Profesyonel öz yönetim. Risk değerlendirmesi. Sürdürülebilir gelişme ve mühendislik ahlak kurallarının yeri ve amacı. Yazılım mühendisliğinde ve diğer bilgi sistemlerinde etik, kurallar ve prensipler. Alanda etik çalışma ve etik karar verme.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisini, etik ve teknoloji arasındaki bağlantıyı, bilgi toplumunda güncel ve artan etik sorunları analiz etmek1, 2, 4A, C
ÖÇ2 Etik prensipleri, profesyonel sorumlulukları ve davranış kurallarını algılamak1, 2, 4A
ÖÇ3 BT sistemlerini geliştirir ve sürdürürken karşılaşılan problemli durumların öne çıkan ahlaki özelliklerini tanımlamak1, 2, 4A
ÖÇ4 Etik anlaşmazlıkların çözümü için teori veya prensip seçmek (ve seçimi savunmak)1, 2, 8, 10A
ÖÇ5 Global yazılım geliştirme ortamında etik davranışı tartışmak1, 2, 3, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaEtiğin temelleri
3. HaftaKarar verme ve profesyonellik
4. HaftaKarar verme ve profesyonellik
5. HaftaBilgisayar suçları ve bilgi savaşı
6. HaftaBilgisayar suçları ve bilgi savaşı
7. HaftaBilgi, gizlilik ve yasalar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBilgi, gizlilik ve yasalar
10. HaftaRisk, güvenirlik, yapay zeka ve gelecek
11. Haftae-Ticaret ve e-İş etiği
12. Haftae-Ticaret ve e-İş etiği
13. HaftaSosyal Sorunlar
14. HaftaSosyal Sorunlar
15. HaftaDönem içi konuların tekrarı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuJohnson, D. G., Computer Ethics, Prentice Hall, 2009.
Diğer Kaynaklar1. Schultz, R. A., Contemporary Issues in Ethics and Information Technology, IRM Press, 2005. 2. Anderson J. G., Goodman, K., Ethics and Information Technology, Springer, 2002. 3. Reynolds, G., Ethics in Information Technology, Course Technology, 2006. 4. H. Tavani, Ethics & Technology, John-Wiley, 2004
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ10Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
PÇ12Yazılım sistemlerinin analizi, tasarımı, doğrulanması, değerlendirilmesi, gerçekleştirilmesi, uygulanması ve bakımı konularında yeterli beceriX
PÇ13Olasılık hesapları, istatistik, bilgisayar biliminin ve diğer destek disiplinlerin ilgili alanlarını karmaşık yazılım sistemlerine uygulayabilme becerisiX
PÇ14Önemli uygulama alanlarından en az birinde çalışabilme becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Ödev 310
5Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.0010.0030.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü135
Toplam İş Yükü / 25 (s)135 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"