Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
GirişimcilikYAM 2062016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse endüstride proje tasarlamak, üretmek ve gerçekleştirmek önemini oldukça arttırmıştır. Bununla birlikte girişimcilik konusu da her zamankinden daha fazla dikkat çekmektedir. Dolayısıyla kişilerin girişimcilik yeteneklerini artırırken proje üretme ve yönetme kabiliyetlerini geliştirmek gerekmektedir. Her girişimci proje yönetimi bilgilerine, her proje yöneticisi de girişimcilik yetkinliklerine sahip olmalıdır. Bu ders, her iki konuda da öğrencilere bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiGirişimcilik temel kavramları, özellikleri, kültürü, türleri, finansmanı. Girişimcilik için gerekli beceriler, kadın girişimciliği. Aile işletmeciliği, örgüt kültürü. İş planı kavramı ve öğeleri. Proje tanımı, özellikleri, sınıflandırması. Proje yönetimi ve organizasyonu. Mantıksal Çerçeve yaklaşımı. Proje yaşam çevrimi, kontrol ve izleme, proje bütçesi oluşturma. Proje destekleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular.1, 3A
ÖÇ2Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.1, 3A
ÖÇ3Başarılı/başarısız olmuş girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır.1, 3A
ÖÇ4Proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.1, 2, 3A
ÖÇ5Proje amacını, faaliyetlerini, sonuçlarını, risklerini, vb. belirleyerek mantıksal çerçeveyi oluşturabilir.1, 3, 4, 16C, D
ÖÇ6Ulusal ve uluslararası proje hibe ve desteklerini araştırabilir, yararlanma şartlarını öğrenir1, 4D, F
ÖÇ7Proje destek ve hibelerinden faydalanmak üzere iş planı veya başvuru dokümanı ve bütçesini oluşturabilir.1, 3, 4, 8D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGirişimciliğe dair temel kavramlar, girişimcinin özellikleri ve gerekli beceriler
2. HaftaGirişimcilik türleri, girişimcilik kültürü, motivasyon, aile işletmeciliği
3. HaftaKadın girişimciliği, Türkiye’de girişimcilik etiği
4. HaftaÖrgüt kültürü, iletişim ve girişimcilik ağı, Girişimcilik ve imtiyaz hakkı
5. HaftaYerel girişimcilik,Herkes girişimci olabilir mi?
6. HaftaGirişimcilik finansmanı
7. Haftaİş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı örnekleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProjenin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması
10. HaftaProje yönetimi ve organizasyonu
11. HaftaMantıksal çerçeve yaklaşımı
12. HaftaProje yönetiminde bütçeleme
13. HaftaProje yönetiminde kontrol ve raporlama
14. HaftaProje risk yönetimi
15. HaftaÖğrenci sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGirişimcilik, Arıkan, Semra, 2004, Siyasal kitabevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar1. Yelkikalan, N. (Edt.) (2013), Girişimcilik, Beta Yayınevi, İstanbul. 2. Tekir, Görkem (2006), Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Çağlayan Kitabevi. 3. Albayrak, Burhan (2009), Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 4. Lewis, James P. (2001), Project Planning Scheduling & Control, Mc Graw Hill.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Uygulama 130
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0010.0010.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü68
Toplam İş Yükü / 25 (s)68 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"