Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mikroişlemciler Lab.BIM 2162016 - 2017T : 0+U : 222.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Aydın Tarık ZENGİN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Aydın Tarık ZENGİN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Kevser Nur ÇOĞALMIŞ
Dersin Amacı Mikroişlemcilerin tanıtılması ve yaygın olarak kullanılanlarının yapılarının, programlama dillerinin öğretilmesi ve uygulamalar.
Dersin İçeriğiSayı Sistemleri ve Kodlar, Sayısal Devreler, Mikroişlemci Teknolojisi, Mikroişlemci Temelli Sistem Yapısı ve Çalışması Aritmetik Lojik İşlem Birimi, Bellek Birimi, Mikroişlemci Mimarisi, Merkezi İşlem Birim Modülü Tasarımı, Ana Bellek Sisteminin Tasarımı, Mikroişlemci Yazılımı, Mikroişlemci Komut Kümesi, Mikroişlemci Geliştirme Araçları, Mikroişlemci Programlama Teknikleri, Veri İletişim Standartları, Temel Giriş/Çıkış Teknikleri, Mikroişlemci Çevre Birimleri, Mikroişlemci Temelli Sistem Uygulamaları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mantıksal tasarım temelleri1, 2, 4, 5, 9A, C
ÖÇ2Mikroişlemcilerin çalışmasının anlaşılması1, 2, 4, 5, 9A, C
ÖÇ3Mikroişlemcilerin ve mikrokontrolörlerin çeşitli şekillerde programlanması1, 2, 4, 5, 9A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 9:Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel Bilgilendirme
2. HaftaSayısal Tasarımın Temelleri
3. HaftaSayısal Devreler ile İşlemler
4. HaftaALU Design
5. Hafta8086 Assembler
6. HaftaInstruction Set Architecture
7. HaftaInterrupts
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaVHDL dili ile geliştirmeye giriş
10. HaftaMikrokontrolörlerde C dili ile geliştirme
11. HaftaMikrokontrolörlerde C dili ile geliştirme
12. HaftaMikrokontrolörlerde C dili ile geliştirme
13. HaftaMikrokontrolörlerde C dili ile geliştirme
14. HaftaMikrokontrolörlerde C dili ile geliştirme
15. HaftaMikrokontrolörlerde C dili ile geliştirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuLaboratuvar Föyleri
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık.X
PÇ7Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ10Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ11Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ12Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Uygulama 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.004.004.0000
Toplam İş Yükü54
Toplam İş Yükü / 25 (s)54 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"