Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İnsan Bilgisayar EtkileşiimiYAM 201E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders tamamlandığında öğrencilerden; dersin içeriğindeki teorik bilgiyi kavramış olmaları, bu bilgiyi kullanarak tartışma ortamına katılabilmeleri, bilgisi ışığında İBE tasarımı ilkelerini, kuramlarını ve sürecini uygulayabilmeleri ve bunların sonucunda proje raporunu hazırlayabilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriğiKullanıcı arayüzü temel prensipleri. İnsanın yetenekleri ve sınırları. Kullanılırlık model ve prensipleri. Kullanıcı ve görev analizi. Tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme. Renk ve tipografi. Yeni kullanıcı arayüzü teknikleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Etkileşim kavramını tanımlar.1, 2A
ÖÇ2İBE gelişim sürecini açıklar.1, 2A
ÖÇ3Etkileşimli sistemlerin özelliklerini açıklar.1, 2A
ÖÇ4İBE paradigmalarını açıklar.1, 2A
ÖÇ5Bilişsel modelleri açıklar1, 2A
ÖÇ6İBE tasarımı ilkelerini, kuramlarını ve sürecini açıklar.1, 2A
ÖÇ7İBE tasarımı ilkelerini, kuramlarını ve sürecini uygular.1, 2, 4, 5A, C, D
ÖÇ8Kullanıcıların bilişsel ve duyuşsal özelliklerini açıklar.1, 2, 4A
ÖÇ9Kullanıcı arayüz etkileşimi stillerini açıklar.1, 2, 4A, C, D
ÖÇ10Kullanılabilirlik değerlendirme metotlarını uygular1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİnsan Bilgisayar Etkileşimine Giriş
2. Haftaİnsan-Bilgisayar Etkileşimi (İBE) ve Tarihi
3. HaftaİBE’de İnsan ve Bilgisayar
4. HaftaİBE’de Etkileşim
5. HaftaİBE Paradigmaları ve Modelleri
6. HaftaEtkileşim Tasarımı
7. HaftaEtkileşim Tasarım İlkeleri ve Kuramları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEtkileşim Tasarım Süreci
10. HaftaKullanılabilirlik
11. HaftaKullanıcıları ve İhtiyaçlarını Anlama
12. HaftaKullanıcı Gereksinimlerinin Belirlenmesi
13. HaftaKullanılabilirlik Değerlendirme Metotları
14. HaftaİBE Lab. Kullanılabilirlik Uygulamaları
15. HaftaİBE Uygulamaları ve İBE’nin Geleceği
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuUser-Centered Website Development: A Human-Computer Interaction Approach, Daniel McCracken and Rosalee Wolfe, Pearson Education, 2005, ISBN: 0-130-41161-2
Diğer Kaynaklar1. Human-Computer Interaction, Alan Dix and others, Pearson Education, 2003. 2. Introduction to Human Factors Engineering, Christopher D. Wickens, Paerson Education, 2004. 3. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Ben Shneiderman and Catherine Plaisant, Pearson Education, 2004. 4. User Interface Design and Evaluation, D.Stone, C.Jarrett, M.Woodroffe and S.Minocha, Morgan Kaufmann, 2005. 5. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, H.Sharp, Y.Rogers and J.Preece, John Wiley, 2007.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ10Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
PÇ12Yazılım sistemlerinin analizi, tasarımı, doğrulanması, değerlendirilmesi, gerçekleştirilmesi, uygulanması ve bakımı konularında yeterli beceriX
PÇ13Olasılık hesapları, istatistik, bilgisayar biliminin ve diğer destek disiplinlerin ilgili alanlarını karmaşık yazılım sistemlerine uygulayabilme becerisiX
PÇ14Önemli uygulama alanlarından en az birinde çalışabilme becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 115
3Uygulama 115
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama1.003.003.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü128
Toplam İş Yükü / 25 (s)128 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"