Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ayrık Matematik BIM 2032016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca öğrencinin gereksinim duyacağı,Temel Matematik bilgisi ile birlikte Ayrık Matematik ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.Öğrencilerin matematik düşünce yapısını geliştirmek, algoritma kurabilme ve ispat yapabilme becerileri kazandırmak, matematiksel yapıların diğer bilimlerde kullanılabilmesini sağlamaktır.Matematiksel düşünme ve problem çözme tekniklerini geliştirmek. Bunların hayattaki uygulamaları ile birlikte anlaşırlığını sağlamak.Ayrık Matematik konularının ve uygulamalarının öğrenciye kazandırılması ve analitik düşünme ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek
Dersin İçeriğiLisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca öğrencinin gereksinim duyacağı,Temel Matematik bilgisi ile birlikte Ayrık Matematik ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.Öğrencilerin matematik düşünce yapısını geliştirmek, algoritma kurabilme ve ispat yapabilme becerileri kazandırmak, matematiksel yapıların diğer bilimlerde kullanılabilmesini sağlamaktır.Matematiksel düşünme ve problem çözme tekniklerini geliştirmek. Bunların hayattaki uygulamaları ile birlikte anlaşırlığını sağlamak.Ayrık Matematik konularının ve uygulamalarının öğrenciye kazandırılması ve analitik düşünme ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel matematiksel kavramları tanımlar.1, 2A
ÖÇ2Bilgisayar- matematik ilişkisini kavrar.1, 2A
ÖÇ3Farklı modelleme çeşitlerinden yararlanarak gerçek dünya problem modelleri oluşturur.1, 2A
ÖÇ4Soyut düşünme yeteneğini geliştirir.1, 2A
ÖÇ5Verilen bir teoremi ispat etme becerisini gösterir. Problemleri analitik, sayısal ve istatistiksi yöntemlerle çözer. 1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSaymanın temel prensipleri, sayma(kombinatoryal ) yöntemler[2] Sayfalar 335-345
2. HaftaPermütasyon,kombinasyon, binom katsayıları,Güvercin deliği ilkesi[2] Sayfalar 347-360
3. HaftaÖnermeler mantığı,küme kuramı, ispatlama yöntemleri[2] Sayfalar 10-70
4. HaftaMatematiksel ispat yöntemleri; doğrudan ispat, tüme varım[2] Sayfalar 260-280
5. HaftaBağıntılar,yinelemeli tanımlar ve yinelemeli bağıntıların tipleri ve çözümleri[2] Sayfalar 294-320
6. HaftaFonksiyonlar ,yinelemeli fonksiyonlar[2] Sayfalar 294-320
7. HaftaAlgoritmalar[2] Sayfalar 167-180
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKombinatoryal olasılık[2] Sayfalar 390-410
10. HaftaÜreten fonksiyonlar[2] Sayfalar 450-475
11. HaftaÇizgeler kuramı[2] Sayfalar 589-640
12. HaftaDüzlemsel çizgeler,yönlü çizgeler[2] Sayfalar 589-640
13. HaftaAğaçlar ,ağlar[2] Sayfalar 683-720
14. HaftaCebirsel yapılar[2] Sayfalar 749-755
15. HaftaBoole cebri[2] Sayfalar 757-780
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu[1] Ders Notları
Diğer Kaynaklar[2] Kenneth Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications, 6 th Edition, McGraw Hill Publishing Co., 2007
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ10Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
PÇ12Yazılım sistemlerinin analizi, tasarımı, doğrulanması, değerlendirilmesi, gerçekleştirilmesi, uygulanması ve bakımı konularında yeterli beceriX
PÇ13Olasılık hesapları, istatistik, bilgisayar biliminin ve diğer destek disiplinlerin ilgili alanlarını karmaşık yazılım sistemlerine uygulayabilme becerisiX
PÇ14Önemli uygulama alanlarından en az birinde çalışabilme becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ara Sınav 220
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav2.0015.0030.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"