Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilgisayar Ağları BIM 4052016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ağ teorisinin temellerini öğretmek. Ağ kavramları modern kablosuz sistemler ile ilgili bilgi edir. Gelişmekte olan mobil bilgisayar fikirleri ve en iyi uygulamaları öğrenir. Yeni bulut bilgi işlem fikirleri ve nasıl mobil bilgi işlem ile ilgili bilgi edinin. Mobil bilgi işlem ve bulut hizmetleri ile bilgi uygulama öğrenir.
Dersin İçeriğiAğ teorisinin temellerini öğretmek. Ağ kavramları modern kablosuz sistemler ile ilgili bilgi edir. Gelişmekte olan mobil bilgisayar fikirleri ve en iyi uygulamaları öğrenir. Yeni bulut bilgi işlem fikirleri ve nasıl mobil bilgi işlem ile ilgili bilgi edinin. Mobil bilgi işlem ve bulut hizmetleri ile bilgi uygulama öğrenir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilgisayar sistemlerinin bir ag aracılıgı ile birbirlerine baglanabilmesi için gerekli yazılım ve donanımları bir araya getirilebilmesi, ayarlamalarının yapılabilmesi ve bu network yapıları üzerinden istemci-sunucu, dagıtık yapıda çalısan uygulamalar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ10-29
2. HaftaAĞ MİMARİSİ TEMELLERİ30-44
3. HaftaAĞ MİMARİSİ TEMELLERİ45-66
4. HaftaVERİ İLETİŞİMİ TEMELLERİ67-91
5. HaftaVERİ İLETİŞİMİ TEMELLERİ92-122
6. HaftaVERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ125-149
7. HaftaVERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ150-168
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaFİZİKSEL KATMAN169-181
10. HaftaVERİ BAĞI KATMANI183-216
11. HaftaVERİ BAĞI KATMANI217-240
12. HaftaORTAMA ERİŞİM ALT KATMANI241-253
13. HaftaAĞ AYGITLARI255-275
14. HaftaAĞ AYGITLARI276-299
15. HaftaProje
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuComputer Networks, 5th Edition, Andrew Tanenbaum, Pearson Education Int., ISBN: 0132126958
Diğer KaynaklarB. Demir ÖNER, BİLGİSAYAR AĞLARI, 2. baskı, PAPATYA YAYINCILIK, 2010
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ10Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
PÇ12Yazılım sistemlerinin analizi, tasarımı, doğrulanması, değerlendirilmesi, gerçekleştirilmesi, uygulanması ve bakımı konularında yeterli beceriX
PÇ13Olasılık hesapları, istatistik, bilgisayar biliminin ve diğer destek disiplinlerin ilgili alanlarını karmaşık yazılım sistemlerine uygulayabilme becerisiX
PÇ14Önemli uygulama alanlarından en az birinde çalışabilme becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 145
2Ödev 15
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0025.0025.0000
Toplam İş Yükü151
Toplam İş Yükü / 25 (s)151 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"