Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yazılım Mühendisliğine GirişYAM 103E2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Hakan YILDIZ, (Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Muhammad FAHIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yazılım mühendisliği branşının temellerini, temel kavramlarını ve terminolojisini öğretmek. Soyutlama, problem çözme ve sistemik bakış açısı kazandırma.
Dersin İçeriğiHesaplama prensipleri: Soyutlama, problem çözme, tekrar kullanım, sitemlerin bölümlenmesi. Yazılım mühendisliğine genel bakış: yaşam döngüsü, sistemler, müşteriler, kullanıcılar, gereksinimler, tasarım, gerçekleştirim, yazılım kalite güvencesi, test ve bakım.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri ve ilgili süreçleri belirlemek.1, 2, 4A, C
ÖÇ2Yazılım proje yönetimi temellerini ve maliyet, zamanlama, kalite ve risk gibi ana konuları açıklamak1, 2, 4A, C
ÖÇ3Yazılım sistemlerinin analizi , tasarımı , test ve bakım için gerekli bilgilerin kazanımı.1, 2, 4A, C
ÖÇ4 Yazılım ürün ve süreç kalitesini açıklamak 1, 2, 3A
ÖÇ5 Yazılım mühendisliği ile ilgili yöntemler , teknikler ve araçların kullanımı hakkında bilgi edinmek 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYazılım mühendisliği ve sosyo-teknik sistemler
2. HaftaYazılım mühendisliği ve sosyo-teknik sistemler
3. HaftaYazılım süreç modelleri
4. HaftaProje yönetimi
5. HaftaProje yönetimi
6. HaftaYazılım gereksinimleri
7. HaftaGereksinim mühendisliği kavramları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGereksinim mühendisliği kavramları
10. HaftaSistem modelleri
11. HaftaTasarım kavramları: Mimari tasarım, Nesne-yönelimli tasarım, Kullanıcı arayüzü tasarımı
12. HaftaTest, doğrulama ve geçerleme
13. HaftaTest, doğrulama ve geçerleme
14. HaftaKalite yönetimi
15. HaftaKonfigürasyon yönetimi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSommerville, "Software Engineering", Addison-Wesley, Seventh Edition, 2004
Diğer Kaynaklar1. S.L. Pfleeger and J.M. Atlee, "Software Engineering: Theory and Practice", Pearson Education, Third Edition, 2006, ISBN: 0-13-198461-6. 2. Arifoğlu and A. Doğru,, “Yazılım Mühendisliği”, SAS Bilişim Yayınları, 2001, 975-97197-2-X. 3. R.Pressman, “Software Engineering: APractitionar’s Approach”, McGraw Hill, Sixth Edition, 2005, ISBN:0-07-285318-2 4. Carnegie Mellon Software Engineering Institute, http://www.sei.cmu.edu 5. World Wide Web Consortium, http://www.w3.org.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ10Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
PÇ12Yazılım sistemlerinin analizi, tasarımı, doğrulanması, değerlendirilmesi, gerçekleştirilmesi, uygulanması ve bakımı konularında yeterli beceriX
PÇ13Olasılık hesapları, istatistik, bilgisayar biliminin ve diğer destek disiplinlerin ilgili alanlarını karmaşık yazılım sistemlerine uygulayabilme becerisiX
PÇ14Önemli uygulama alanlarından en az birinde çalışabilme becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü83
Toplam İş Yükü / 25 (s)83 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"