Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yapılarda Yangın KorunumuMIM 4202016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ümit Turgay ARPACIOĞLU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ümit Turgay ARPACIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bina yangın güvenliği bağlamında tasarım kılavuzluğu
Dersin İçeriğiGiriş, önleme, haberleşme, kaçış, sınırlama, söndürme
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yangın güvenliği konusunda bilinçlenme1, 8, 12, 14, 16A, F
ÖÇ2Eleştirel düşünme becerisi.1, 8, 12, 14, 16A, F
ÖÇ3Bina servis sistemleri.1, 8, 12, 14, 16A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş, programın açıklanması
2. HaftaKuramsal bilgiler (yangın bilimi, yangın güvenliği tasarımı)
3. HaftaÖnleme (tutuşmanın önlenmesi, yanıcı miktarı kısıtlaması, yangın güvenliği yönetimi)
4. HaftaHaberleşme (Algılama, yorumlama, alarm kaçış simgeleri)
5. HaftaKaçış (kullanım sınıfı, kaçış uzaklıkları)
6. HaftaKurtarma, kaçış aydınlatması
7. HaftaSınırlama (pasif önlemler, yapı elemanlarının korunumu, yangın direnimi)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAhşap, çelik, beton, pişmiş toprak parçaları, cam
10. HaftaKompantmanlama, dış kabuk korununu
11. HaftaAktif önlemler, havalandırma, basınçlama
12. HaftaSöndürme, taşınır söndürücüler, hortum dolapları
13. HaftaOtomatik söndürme - sprinkler
14. HaftaBaşka otomatik söndürme sistemleri
15. HaftaÖğrenci sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarDers notları Paul Stollard and John Abraham S., Fire from first principles, E and FN Spon, London, 1995 İlgili Yönetmelikler (TS, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Yapılarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği, DIN)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0015.0015.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"