Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mimarlıkta Grafik TasarımMIM 4122016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Rabia Zeynep İŞLER
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Rabia Zeynep İŞLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İç mekan tasarımlarını, uygun bilgisayar destekli tasarım teknolojilerini kullanarak gerçekleştirme ve tasarım sürecinin her aşamasını grafiksel olarak ifade etme becerisine sahip olmak
Dersin İçeriğiGrafik tasarım kavramı ve tarihsel gelişimi. Grafik tasarımın temel prensipleri ve ilkeleri. Tipografinin temel kuralları, renk bilgisi, Gestalt ilkeleri, layout düzeni, tasarımda kompozisyon oluşturmanın ortak kuralları. Kurum kimliği oluşturma, logo tasarımı, kampanya kapsamında afiş, basın ilanı ilkeleri. Dergi yayıncılığında görsel düzenleme. Adobe Photoshop ve Illustrator programlarını kullanarak çeşitli grafik tasarım çalışmaları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi1, 14, 16A, D, F
ÖÇ2Görsel iletişim konusunda strateji belirleyebilme ve stratejiye uygun dokümanları üretme becerisi1, 14, 16A, D, F
ÖÇ3Gazete, dergi, kitap, web sayfası tasarlayabilme becerisi1, 14, 16A, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaGörüntünün Temelleri
3. HaftaPhotoshop'un Temelleri
4. HaftaTemel Photoshop Çalışması
5. HaftaKatmanlar ve Masklama
6. HaftaGelişmiş Teknikler
7. HaftaGelişmiş Teknikler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİllüstratör'ün Temelleri
10. HaftaTemel İllüstratör Çalışması
11. HaftaŞekil yaratılması ve düzenlenmesi
12. HaftaObjelerin dönüştürülmesi
13. HaftaYazıyla çalışma
14. HaftaKatmanlarla çalışma
15. HaftaGelişmiş Teknikler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGrafik Tasarımın Temelleri, Paul Harris, Gavin Ambrose, Mehmet Emir Uslu(Çev.)
Diğer KaynaklarAdobe Photoshop CS6 Classroom in a Book by Adobe Creative Team Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book by Adobe Creative Team
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0015.0015.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"