Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mekanda RenkMIM 4102016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Serhat ANIKTAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mimari tasarım öğesi olan rengin özelliklerini kavratmak, iç mekan ve yapı yüzü renk tasarım ilkelerini vermek
Dersin İçeriğiGörme ve renk algılama, iki ve üç boyutlu renk dizgeleri, renk karışım kuralları, ışık – renk ilişkisi, genel renk komposizyon kuralları, iç mekan ve yapı yüzü renk tasarım ilkeleri, Munsell Renk Dizgesi ile kuramsal ve kılgısal çalışmalar, renk tasarım örneklerinin incelenmesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1mimari bir öğe olan rengi, iç mekanda ve yapı yüzünde tutarlı ve bilimsel bir biçimde kullanarak renk tasarımı yapabilme becerisini kazanmak.1, 8, 14, 16A, D, F
ÖÇ2mimari ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak ve Temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulayabilme becerisi.1, 8, 14, 16A, D, F
ÖÇ3Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek.1, 8, 14, 16A, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaRenk kavramı, mimaride rengin önemi, renk-doku ilişkisi, yüzey renklerine ilişkin iki boyutlu dizgeler ve günümüzde kullanılan kavramlar, rengin üç bileşeni, yüzey rengi dizgeleri
2. HaftaÜç boyutlu yüzey rengi dizgelerinden Munsell Renk Dizgesi ve Katısının genel özellikleri
3. HaftaMunsell Renk Dizgesi aracılığı ile rengin bileşenlerini simgelemeye yönelik alıştırma uygulamaları
4. HaftaMunsell Renk Dizgesi aracılığı ile rengin bileşenlerini simgelemeye yönelik alıştırma uygulamaları
5. HaftaRenkli-renksiz ışık, yüzey nesne tanım ve özellikleri, görünen renk ve öz renk
6. HaftaRenklerin karışımı, toplamsal- çıkarımsal bileşim, gözün renksel uyması, çevre etkisi; laboratuvarda deney ve uygulamalar.
7. HaftaGörsel algı, renkte karşıtlık, genel renk düzenleme kuralları, iki boyutta ve iç mekanda ışık-renk ilişkisi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDoymuşluk karşıtlığı uygulaması ve ödevi
10. HaftaDeğer karşıtlığı uygulaması ve ödevi
11. Haftaİki ve üç boyutta renk düzenlerinin karşılaştırılması, iç mekan renk düzenlerine ilişkin genel ilkeler
12. Haftaİç mekanda ışık-renk ilişkisine yönelik maket çalışması ve ödevi
13. HaftaYapı yüzü ve yerleşim ölçeğinde renk tasarımı genel ilkeleri, renk tasarımında bilgisayar programı kullanımı
14. Haftaİç mekan renk tasarımı uygulaması ve ödevi
15. Haftaİç mekan renk tasarımı uygulaması ve ödevi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSirel, Ş., Kuramsal Renk biligisi, İstanbul, 1974. Beazley, M., The Color Book, London, 1997.
Diğer KaynaklarMunsell, A. H., A Color notation, Munsell Color Comp., N Y, 1971.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.007.007.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.009.009.0000
7Final1.0014.0014.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"