Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Turizm YapılarıMIM 4112016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. İlknur YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Turizm yapıları konusunda tasarıma dönük bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiÜlkemizdeki turizm binaları konusundaki ilgili yönetmelik ve bina türleri konusunda örnekler eşliğinde bilgi sahibi olunması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1ödev1, 2, 3, 5, 10, 15A, C
ÖÇ21.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" konusunda bilgi sahibi olmak1, 2, 3, 5, 12, 14, 15A
ÖÇ32.turizm yapıları kapsamına giren yapıların tasarımı konusunda bilgi ve fikir sahibi olunur.1, 2, 3, 5, 10, 12, 15A
ÖÇ43.turizm kapsamı dışında farklı amaç ve yerlerde yapılacak farklı bina tipleri konusunda da bilgi ve tasarım bilgisine sahip olunacaktır.1, 2, 3, 5, 10, 12, 14A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaoteller ve örnekler üzerinden irdeleme
2. Haftamoteller, tatil köyleri ve örnekler üzerinden irdeleme
3. Haftapansiyonlar, kampingler, apart oteller ve örnekler üzerinden irdeleme
4. Haftahosteller ve örnekler üzerinden irdeleme
5. Haftalokantalar, kafeteryalar ve örnekler üzerinden irdeleme
6. Haftaeğlence yerleri ve örnekler üzerinden irdeleme
7. Haftatermal tesisler ve örnekler üzerinden irdeleme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftasağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları, spor tesisleri, golf tesisleri ve örnekler üzerinden irdeleme
10. Haftakongre ve sergi merkezleri, eğlence merkezleri ve örnekler üzerinden irdeleme
11. Haftatemalı tesisler, günübirlik tesisler ve örnekler üzerinden irdeleme
12. Haftaçiftlik evi-köy evi, yayla evi, dağ evi ve örnekler üzerinden irdeleme
13. Haftaözel tesisler (butik oteller) ve örnekler üzerinden irdeleme
14. Haftaturizm kentleri, turizm kompleksleri, tatil merkezleri ve örnekler üzerinden irdeleme
15. Haftazincir tesisler, mola yerleri, tatil siteleri ve villaları ve örnekler üzerinden irdeleme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDersin içeriği ile ilgili tüm yayınlardan yararlanılabilir, zorunlu kaynak bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklarturizm binaları konusunda tüm yayınlardan faydalanılabilir.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev8.002.0016.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü50
Toplam İş Yükü / 25 (s)50 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"