Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Malzeme SeçimiMIM 3152016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Erol GÜRDAL
Dersi VerenlerProf. Dr. Erol GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Proje uygulamalarında malzeme seçimi ilkelerinin belirlenmesi
Dersin İçeriğiMalzeme seçim kriterleri, fonksiyonel malzemeler, yapı elemanlarının malzeme türleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yapıya ait sistemlerden strüktür sistemlerinin ve strüktürel malzemelerin tanır.1, 4, 5, 15A, C, F
ÖÇ2Malzeme detay konularında bilgi sahibi olur.1, 4, 5, 15A, C, F
ÖÇ3Malzemelerin tarihsel süreç içindeki gelişmesini irdeler.1, 4, 5, 15A, C, F
ÖÇ4Kaba ve ince yapı malzemelerinin özellikleri ve detaylandırmayı analiz eder.1, 4, 5, 14A, C, F
ÖÇ5Yapı malzemelerinin; üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapılarını ve özelliklerini ayırt eder.1, 4, 5, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin amacının açıklanması, yapı malzeme ilişkisi
2. HaftaProjeye bağlı malzeme seçim yöntemleri
3. Haftaİşlevsel malzemeler: Isı ile ilgili bilgiler ve ısı hesapları
4. HaftaIsı tutucu malzeme türleri ve özellikleri
5. Haftasu ve buhar yalıtımında kullanılan malzemeler, buhar yoğuşma hesabı
6. HaftaSes ile ilgili problemler, ses yalıtım malzemeleri
7. HaftaYangın ile ilgili malzemeler, yangın kesici ve geciktirici malzeme türleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDuvar kompozisyonu oluşturulması, ilkeleri, dış yüzü sıvasız duvarlar
10. HaftaDış yüzü sıvalı ve iki yüzü sıvasız duvar olanakları ve malzemeleri
11. HaftaDöşeme tipleri, döşeme katmanlarının analizi, altlıklar
12. HaftaAltlık ve fonksiyonları, döşeme kaplama malzemeleri
13. HaftaDöşeme kaplamaları, Çatı örtü ve taşıyıcı konstrüksiyonlar
14. HaftaDüz çatılar ve malzemeleri
15. HaftaDersin tekrarı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYapı Elemanı Tasarımında Malzeme
Diğer KaynaklarYapı Elemanı Tasarımında Malzeme
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.005.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"