Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Fiziksel Çevre Kontrolü MIM 2062016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER
Dersi VerenlerDoç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER, Yrd.Doç.Dr. Ümit Turgay ARPACIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fiziksel çevreye ait olan iklim konfor şartları, aydınlık düzeyi, enerji kontrolü, ışık ve ses kontrolü, gürültü düzeyi, havalandırma şartları, akustik şartlar, yangından korunum gibi değişkenler ele alınır. Mimariye ait tasarım değişkenleri bu parametreler ışığında ele alınır.
Dersin İçeriğiFiziksel çevreye ait olan iklim konfor şartları, aydınlık düzeyi, enerji kontrolü, ışık ve ses kontrolü, gürültü düzeyi, havalandırma şartları, akustik şartlar, yangından korunum gibi değişkenler ele alınır. Mimariye ait tasarım değişkenleri bu parametreler ışığında ele alınır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Çevre insan arasındaki karşılıklı etkileşimi kentsel ölçek den mekan ölçeğine indirgeyerek tanımlar.1, 4, 5, 6, 14, 16A, C, D, F
ÖÇ2Mimari tasarım ile topografyayı ilişkilendirir.1, 4, 5, 6, 14, 16A, C, D, F
ÖÇ3İnsanın yaşadığı çevrenin doğal bir bileşeni olan suyun mimari tasarımı biçimlendirmesindeki etkisini ve önemini yorumlar.1, 4, 5, 6, 14, 16A, C, D, F
ÖÇ4Mimari tasarım ile iklim arasındaki ilişkiyi analiz eder.1, 4, 5, 6, 14, 16A, C, D, F
ÖÇ5Çevre ile insan arasındaki ilişkinin tarihsel gelişimini değerlendirme yetisi kazanır.1, 4, 5, 6, 14, 16A, C, D, F
ÖÇ6Çevrenin insan üzerindeki etkilerine dikkat eder.1, 4, 5, 6, 14, 16A, C, D, F
ÖÇ7İnsan doğa ilişkisi üzerine felsefi yaklaşımları değerlendirir.1, 4, 5, 6, 14, 16A, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÇevre kavramı ve türleri
2. HaftaMekan kavramı, tanımı, sınıflandırması, mekan bileşen ve öğeleri, mekan komposizyonu, mekan örgütlenmesi
3. HaftaDavranış mekanizması; gereksinme, algı, biliş ve çevresel anlam
4. HaftaÇevresel davranış; mahremiyet, kişisel mekan, egemenlik alanı, kişiye özgü kılma ve yönelme davranışı
5. HaftaToplumsal davranış
6. HaftaToplumsal davranış
7. HaftaSimgesellik ve biçimsel estetik
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKonumların işlevleri arasındaki ilişkiler
10. Haftaİnsan-kültür-mekan ilişkileri
11. HaftaSürdürülebilir mimarlık
12. Haftaİnsan için tasarım
13. HaftaKentsel çevre. İnsan yaşam çevresi olarak kent Kentin fiziksel ve sosyal özellikleri
14. HaftaBina – kentsel çevre ilişkisi. İnsan yaşam çevresi olarak sokak Sokağın fiziksel ve sosyal özellikleri Sokak üzerine güncel tartışmalar
15. HaftaBina – kentsel çevre ilişkisi. İnsan yaşam çevresi olarak sokak Sokağın fiziksel ve sosyal özellikleri Sokak üzerine güncel tartışmalar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHegger, M., Energy Manual Sustainable Architecture, Birkhauser Verlag, 2008. Hawkes, D., Forster, W., Energy Efficient Buildings: Architecture, Engineering and Environment, W.W. Norton&Company, New York, 2002. Enerji Ekonomisi, Isısan Çalışmaları No.351, 2005. Berköz, E., Küçükdoğu, M., Yılmaz, Z., vd., Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Tasarımı, TÜBİTAK INTAG 201 nolu araştırma projesi, 1995, İstanbul. Carter, C., Villiers, J., Passive Solar Building Design, Pergamon Press, 1987. Legg, R., Calby, B.T., Air Conditioning Systems Design Commissioning and Maintenence, Botsford Ltd., London, 1991.
Diğer KaynaklarÇakar, L., Tasarımda İnsan Fakörü, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi, İstanbul, 1993 Küçükali, U. F., Havza Tanımı ve Doğal Kaynak Yönetimi, Yüksek Lisan Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2006 Küçükali, U. F. “Ekoloji ve İnsan Bencilliği” başlıklı Makele, Planlama Felsefesi – Editörler: Ufuk Fatih Küçükali, Emrah Altınok, Töre Seçilmişler, Erhan Kurtarır, Sümer Gürel - Üniversite Yayın No: YTÜ.MF.DK-07.0779 / Fakülte Yayın No: MF.ŞBP-07.001 / ISBN: 978-975-461-421-3 Y.T.Ü Basım Yayın Merkezi – İstanbul, 2007 Tümertekin, E., Özgüç, N., Beşeri Coğrafya İnsan. Kültür. Mekân, Çantay Kitabevi, 2004
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.004.0060.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü90
Toplam İş Yükü / 25 (s)90 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"