Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriBIM 1552016 - 2017T : 0+U : 223.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Şahika ÖZDEMİR
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Şahika ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayarın donanım ve yazılım parçalarını genel olarak öğrenmek ve gerekli MS Office programlarını minimum gerekli düzeyde kullanabilir düzeye gelmek.
Dersin İçeriğiBilgisayarın gerekli donanım ve yazılım parçalarını öğrenerek gerekli MS Office programlarını kullanabilir düzeye gelmek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilgisayarın tanımı bilir ve donanım parçalarını tanır.1, 5, 6, 13A, F
ÖÇ2Bilgisayar donanım parçalarının görev ve işlemlerini bilir.1, 5, 6, 13A, F
ÖÇ3Windows İşletim sistemini kullanır ve denetim ayarlarını yapar.1, 5, 6, 13A, F
ÖÇ4İnternet servis hizmetlerine aşinadır ve internet üzerinden araştırma yapar.1, 5, 6, 13A, F
ÖÇ5MS Word uygulama programında belge oluşturur, biçimlendirme yapar, tablo oluşturur, programın ve belgelerin özelliklerini ayarlar.1, 5, 6, 13A, F
ÖÇ6MS Excel uygulama programında çalışma kitabı oluşturur, hücrelere biçimlendirme yapar, formül ekler, programın ve çalışma kitaplarının özelliklerini ayarlar.1, 5, 6, 13A, F
ÖÇ7MS Powerpoint uygulama programında sunu slaytları oluşturur, slayt düzeni, slayt tasarımı ve slayt animasyonu gibi biçimlendirme özelliklerini gerçekleştirir, programın ve sunun özelliklerini ayarlar1, 5, 6, 13A, F
ÖÇ8MS Outlook ile e-postaları ve randevularını düzenleyebilir, e-posta gönderimi ve alımı yapar, MS Outlook ayarlarını gerçekleştirir.1, 5, 6, 13A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgisayar Tanımı, Tarihçesi, Temel Özellikleri, Donanım ve Yazılım kavramları
2. HaftaWindows XPye giriş, Dosya dizin kavramı, Pencere özellikleri, Yeni klasör oluşturmak, Kes-Kopyala-Yapıştır, Bilgisayarı kapatmak
3. HaftaWindows XP- Bilgisayarım, Geri dönüşüm kutusu, Kısayol oluşturma, Birlikte aç, Masaüstü özellikleri, Görev çubuğu, İletişim kutuları, Form elemanları, Başlat menüsü, Donatılar
4. HaftaTemel İnternet servisleri, İnternet tarayıcılar ve ayarları, Arama motorları
5. HaftaMS Word MS Word ekranı, Araç çubukları ve özellikleri, Kaydet, Güvenlik seçenekleri, Sayfa Yapısı, Wordde yazı yazma, Yazı tipi özellikleri, Biçim boyacısı, Paragraf özellikleri, Sekmeler, Kenarlık ve Gölgelendirme, Sütunlar, Madde işaretleri ve numa
6. HaftaMS Word Tablo eklemek ve tablo araç çubuğu, Çizim nesnesi eklemek, Şablonlar, Otomatik düzeltme seçenekleri, Özel yapıştır, Bul-Değiştir-Git, Küçük resim ve resim eklemek, resim araç çubuğunun kullanılması
7. HaftaMS Excel - Excel´e Giriş, Sayfa ve Hücre Kavramı, İmleç Çeşitleri, Sayfa Sekmeleri, Kes-Kopyalama-Yapıştır, Satır ve Sütun İşlemleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMS Excel - Araç Çubuklarıyla Tanışmak, Dosyalarla Çalışmak, Çalışma Sayfasında Gezinmek
10. HaftaMS Excel - Operatörler, Formül Oluşturma, Hücre Biçimlendirme, Çizim Nesneleri Oluşturmak, Grafikler
11. HaftaMS Excel - Operatörler, Formül Oluşturma, Hücre Biçimlendirme, Çizim Nesneleri
12. HaftaMS Excel - Operatörler, Formül Oluşturma, Hücre Biçimlendirme, Çizim Nesneleri
13. HaftaMS Excel - Operatörler, Formül Oluşturma, Hücre Biçimlendirme, Çizim Nesneleri
14. HaftaMS Powerpoint - Slayt oluşturmak, Slayt düzeni, Slayt Tasarımı, Özel animasyon, ses eklemek ve slaytı başlatmak
15. HaftaMS Powerpoint - Slayt oluşturmak, Slayt düzeni, Slayt Tasarımı, Özel animasyon, ses eklemek ve slaytı başlatmak
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1- TEMEL BILGI TEKNOLOJILERI-I Yazarlar Prof.Dr. C. Hakan AYDIN,Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU, Ögr.Gör.Dr. Nejdet Karadag, Ögr.Gör.Dr. Ilker USTA, Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN, Yrd.Doç.Dr. Mehmet FIRAT, Yrd.Doç.Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKIN,Doç.Dr. Hasan ÇALISKAN,Doç.Dr. Elif TOPRAK, Ögr.Gör.Dr. Esra Pınar UÇA GÜNES, Yrd.Doç.Dr. Serp_l KOÇDAR Editörler Prof.Dr. T. Volkan YÜZER, Yrd.Doç.Dr. M. Recep OKUR 2- TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-II Yazarlar Prof.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUŞ, Yrd.Doç.Dr. Engin KURŞUN, Prof.Dr. E. Nezih ORHON, Öğr.Gör. Engin Tamer ŞEN, Av.Dr. Barış GÜNAYDIN, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU, Dr. Özkan DALBAY, Dr. Tunç Durmuş MEDENİ, Arş.Gör. Nuri KARA, Yrd.Doç.Dr. Özgür YILMAZEL, Reha YURDAKUL , Oğuz ONAY Editör Yrd.Doç.Dr. Özgür YILMAZEL 3- Easy Office 2016,Patrice-Anne Rutledge
Diğer Kaynaklar1- Step by Step Office Professional 2013, Joyce Cox, Joan Lambert, Curtis Frye
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü70
Toplam İş Yükü / 25 (s)70 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"