Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yapı Malzemeleri-IMIM 2152016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Erol GÜRDAL
Dersi VerenlerProf. Dr. Erol GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yapıda kullanılan malzemelerin genel özelliklerini bilmek
Dersin İçeriğiMalzemelerin genel özellikleri taşıyıcı malzemelerin özellikleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yapı malzemelerinin; üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapılarını ve özelliklerini ayırt eder. 1, 2, 3, 4, 15A, C
ÖÇ2Yapı ürünleri seçiminde alınacak kararların farkına varır. 1, 2, 3, 4, 15A, C
ÖÇ3Yapı ürünlerini doğru yerlerde kullanmaya çabalar. 1, 2, 3, 4, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanımı, Fiziksel Özellikler, Birim Hacim ve Özgül kütle, Akışkanların Geçirmliliği
2. HaftaDona Dayanıklılık,Malzemenin Mekanik Özellikleri, Gerilme,Çalışan Çekme gerilmesi,Betonun basınç gerilmesi
3. HaftaIsıl Özellikler,Termik genleşme,ısıl iletkenlik buhar akımı
4. HaftaBağlayıcı malzemeleri,kireç,su kireci,puzolanlar,çimento üretimi ve özellikleri
5. HaftaBeton, beton karışımına giren maddeler,agrega,garnülometri
6. HaftaBeton yapımı,beton karışım hesapları
7. HaftaDoğal Taşlar,Magmatik Taşlar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTortul ve başkalaşım taşları
10. HaftaTaşların işlenmesi,özellikleri
11. HaftaKerpiç, Toprak
12. HaftaAlçı ve Alçıdan yapı malzemeleri
13. HaftaSeramik Yapı Malzemeleri
14. HaftaSeramik Yapı Malzemeleri
15. HaftaSeramik Yapı Malzemeleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Toydemir Gürdal Tanaçan, Literatür Yayıncılık 2-Adım Adım Yapı Malzemeleri, Hegger Manfred
Diğer Kaynaklar1-Malzeme ve Tasarım, Fındık, Fehmi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi25.003.0075.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.008.0016.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü138
Toplam İş Yükü / 25 (s)138 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"