Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Meslek Pratiği ve Etik MIM 4042016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Mehmet Şimşek DENİZ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Mehmet Şimşek DENİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, profesyonel mimarlık pratiğini, mimari tasarım ve uygulamayı birbiriyle bağlantılı olarak kavramalarını geliştirmektir.
Dersin İçeriğiÖğrencilerin, profesyonel mimarlık pratiğini, mimari tasarım ve uygulamayı birbiriyle bağlantılı olarak kavramalarını geliştirmektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Meslek etiği kavramı hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 8, 14A, C
ÖÇ2Uygulama ilkeleri ile ilgili yasal süreçleri kavrar1, 2, 8, 14A, C
ÖÇ3Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu sorgular1, 2, 8, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğrencilerle tanışma, derste incelenecek konu başlıklarının açıklanması, Meslekle ilgili Terminolojilerin incelenmesi.
2. HaftaProje nedir, Bir yapıyı inşa edebilmek salt projeye yeterli midir? Yapı kontrollüğünün mutlak üstlenilmesinin gerekliliği ve zorunluluğu
3. HaftaMimari proje yarışmalar yöntemlerinin ve sürecinin irdelenmesi ve açıklanması.
4. HaftaMimari Proje Sözleşmesinin incelenmesi ve irdelenmesi
5. HaftaYapılarda Mimari Kontrollük Hizmeti Sözleşmesinin incelenmesi ve irdelenmesi
6. HaftaMimari özel bürolarda yönetim ya da yardımcı statülerinin incelenmesi ve irdelenmesi
7. HaftaMimarinin tecimsel yönü. Büronun yaşamını sürdürmesi ve kara geçmesi için gereken ticari yöntemler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMimarın şantiyelerde alacağı görevlerin incelenmesi ve irdelenmesi. Şantiye yönetimi konusunda gerekli ve zorunlu bilgiler ve yöntemler.
10. HaftaMeslek odaları ve özellikle TMMOB İç Mimarlar Odası ile ilişkiler, görevler, zorunluluklar, sorumluluklar.
11. HaftaÇeşitli aşamalardan geçmiş önemli mimarların deneyimleri. Bu konuda dışarıdan bir konuşmacı sağlanmaya çaba gösterilecektir.
12. HaftaBakanlık ya da Belediyeler gibi resmi dairelerde mimar olarak çalışma koşullar. Söz konusu dairelerle serbest mimar olarak ilişkiler.
13. HaftaMimari telif hakkı nedir, telif hakkının yasal yönünün incelenmesi ve irdelenmesi
14. Haftaİmar durumu ne demektir. Değişik imaryasalarının incelenmesi ve irdelenmesi.
15. HaftaÖdev sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarAnon., 2002 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 2002. PANCARCI, A., ÖCAL, M.E., Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Kemal Matbaası, Adana, 1976. EKŞİOĞLU, K., ERUZUN, Cengiz., İmar, İhale, İnşaat, Mühendislik, Mimarlık, Müteahhitlik Mevzuatı, Yasa Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1986.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"