Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uygulama Projesi MIM 4032016 - 2017T : 2+U : 246.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Erol GÜRDAL
Dersi VerenlerProf. Dr. Erol GÜRDAL, Prof. Dr. Mehmet Oktay CANSUN, Prof. Dr. Özkan İŞLER, Yrd.Doç.Dr. Gülçin KAHRAMAN, Yrd.Doç.Dr. Erkan AVLAR, Öğr. Gör. Veli ÖZTÜRK
Dersin YardımcılarıProf. Dr. Erol GÜRDAL, Prof. Dr. Özkan İŞLER, Yrd.Doç.Dr. Gülçin KAHRAMAN, Yrd.Doç.Dr. Erkan AVLAR, Öğr. Gör. Veli ÖZTÜRK
Dersin Amacı Mimari tasarımın uygulanabilir hale gelmesi için gerekli projelerin hazırlanması
Dersin İçeriğiMimari tasarımın uygulanabilir hale gelmesi için gerekli projelerin hazırlanması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Uygulama projesi kapsamında yapı, yapım, çevre kontrolü sistemleri ve proje yönetimi, Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması sağlanır. (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği vb.)1, 8, 14, 16D, F
ÖÇ2Yapı alt sistemleriyle ilgili statik, sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi sağlanır.1, 8, 14, 16D, F
ÖÇ3Her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygulan olarak hazırlatılması sağlanır.1, 8, 14, 16D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftakonuların belirlenmesi, uygulama yöntemlerinin açıklanması
2. Haftaavan projelerinin belirlenmesi, çalışma düzeni
3. Hafta1/200 ve 1/100 vaziyet planı, tefrişli ölçüleri verilmiş plan, kesit, cephe çizimleri
4. Hafta1/50 ölçüleri verilmiş plan, kesit, cephe çizimleri
5. Haftataşıyıcı sistem analizi, kararların verilmesi
6. Haftapis su, temiz su, ısıtma havalandırma, elektrik işaretleri ve ısı hesabı
7. Haftanokta ve köşe detaylarının 1/5 çizimleri, malzeme seçimi, 1/20 sistem detayı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftadetayların tamamlanması
10. Hafta1/20 mutfak, banyo plan, 2 kesit, 4 cephe çizimleri
11. Haftamerdiven çizimleri, döşeme ilişkisi, malzemelerin seçimi, mahal listeleri
12. Haftadoğramalar, dış kapı, iç kapılar, pencereler 1/10 1/2 detaylar
13. Haftatavanlar, ısı ve ses yalıtımları ile ilgili kararların değerlendirilmesi
14. Haftaeksik noktaların tamamlanması
15. Haftason kontroller, eksik noktaların tamamlanması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklarmerdivenler, abdullah sarı, 1975 çatılar, muhittin binan, 1970
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.004.0060.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.003.0045.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"