Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi MIM 3062016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Candan ÇITAK
Dersi VerenlerDoç. Dr. Candan ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnşaat sektörünün işleyişi ve dinamikleri hakkında kavramsal bir çerçevenin oluşturulması.
Dersin İçeriğiTürkiye’de yapı üretimi sürecine katılan rol sahipleri, bunların yetki ve sorumlulukları. Türkiye’de yapı sektörünün gelişim süreci. Yapım yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Yapım yönetimi ve proje yönetimi teknikleri. Yapı üretiminde maliyet; keşif ve metraj uygulamaları ve fayda – maliyet analizlerinin yapım yönetiminde tartışılması.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mimari tasarım ve uygulama süreçlerini bütünleştiren şantiye yönetimi temel kavramlarının farkına varır.1, 5A
ÖÇ2Keşif, metraj, hak ediş hesaplarının yapılmasına ilişkin temel bilgileri sentezler.1, 5A
ÖÇ3Şantiye organizasyonu ve işçi güvenliği için temel bilgileri yorumlar.1, 5A
ÖÇ4İş programı oluşturur.1, 5A
ÖÇ5Nakliyat işlerini ve hesaplarını analiz eder.1, 5A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel kavramlar. Yapı üretiminde rol alanlar.
2. HaftaYapı üretim sürecinde yönetimsel ve ekonomik kararlar ve düzeyleri (sektör, firma, proje, işlem).
3. HaftaSistem olarak inşaat sektörü; kuruluşlar, işlevler, çevre elemanları.
4. HaftaTasarım ve yapım firmaları: işlevleri, örgütlenme biçimleri.
5. Haftaİnşaat yatırımlarının değerlendirilmesi; fizibilite çalışmaları.
6. Haftaİş usulleri, örgütlenme biçimleri ve sözleşmeler.
7. HaftaMaliyet yönetimi; maliyet tahmini, planlaması ve denetimi, bina yapımında maliyeti etkileyen faktörler.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSüre ve kaynak yönetimi; süre ve kaynak tahmini, planlaması ve denetimi.
10. HaftaŞantiye yönetimi; şantiye planlaması, iş ilerlemesi denetimi.
11. HaftaRisk yönetimi; risk planlaması, denetimi. Kalite yönetimi; kalite planlaması, denetimi, şartnameler.
12. HaftaEnformasyon yönetimi; yapım yönetiminde enformasyon sistemleri.
13. HaftaYapı üretiminde üretkenlik; Mimarın yapı üretim sürecinin çeşitli evrelerindeki rolleri.
14. HaftaYapı üretiminde mevzuat. Mimarın mesleki sorumlulukları.
15. HaftaBina maliyeti hesabı, proje planlaması ve programlaması, ve fizibilite çalışmaları üzerine uygulamalar.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBilgin, Đ. Yapı Üretiminde Ürün Süreç Đlişkisi, YÜMFED, 1994. Önel, H. Yapı Üretimi: Yapım Yönetimi ve Ekonomisi, Basılmamış Ders Notu.
Diğer KaynaklarMale, S., Stock, R., Competitive Advantage in Construction ,Butterworth, Heinemann, Oxford, 1991. Langford, D., Male, S., Strategic Management in Costruction, Gower, Hants, 1991. Hillebrandt, P.M., Cannon, J., Lansley, P., The Construction Company in and out of Ression, Macmillan, London, 1995.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü80
Toplam İş Yükü / 25 (s)80 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"