Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Betonarme Yapılar MIM 3032016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Özkan İŞLER
Dersi VerenlerProf. Dr. Özkan İŞLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Betonarme malzeme ile ilgili hesaplamada kullanılan hipotez ve yönetmelikler, betonarme malzemeye ait özellikler ele alınır. Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması ile ilgili kuralların öğrenilmesi sağlanır.
Dersin İçeriğiBetonarme malzeme ile ilgili hesaplamada kullanılan hipotez ve yönetmelikler, betonarme malzemeye ait özellikler ele alınır. Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması ile ilgili kuralların öğrenilmesi sağlanır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Betonarme yapım sistemi özelliklerini keşfeder.1, 4, 15A
ÖÇ2Betonarme yapım sisteminde taşıyıcı sistem kurgusunu oluşturur.1, 4, 15A
ÖÇ3Mimari projenin büyüklüğü, gereksinimler, açıklıklar, malzemeye ulaşılabilirlik, şantiye alanı gibi veriler doğrultusunda yapım sistemi problemlerini çözer. 1, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBetonarmenin malzeme olarak tanıtılması. .
2. HaftaHesaplamada kullanılan hipotez ve yönetmelikler
3. HaftaTaşıma gücü yönteminin özellikleri. Taşıma gücüne göre bileşik eğilme.
4. HaftaBasit eğilme (dikdörtgen ve tablalı kesitler).
5. HaftaKolonlar. Karşılıklı etki diyagramı.
6. HaftaKesme kuvveti ve burulma etkisindeki betonarme kesitler.
7. HaftaAlt yapı sorunları ve temeller.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBetonarme taşıyıcı sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması kuralları.
10. HaftaBetonarme iskelet yapılar.
11. HaftaÖzellikleri olan betonarme yapılar.
12. HaftaYüksek yapılar.
13. HaftaBüyük açıklıkların örtülmesi.
14. HaftaBetonarme bir yapının taşıyıcı sistemi üzerinde çözümlerin geliştirilmesi.
15. HaftaUygulama saatlerinde, seçilen tipik betonarme eleman/sistem örneklerine ilişkin çözümlerin öğrencilere yaptırılması.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarCelep Z., Kumbasar N., Betonarme Yapılar, Đstanbul, 2005. Ersoy U., Özcebe G. Betonarme Temel Đlkeler TS-500- 2000 ve Türk Deprem Yönetmeliğine (1998) Göre Hesap, 2001. Berktay Đ., Betonarme, Đstanbul, 2003. Doğangün A., Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, 2005.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.004.0060.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"