Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mimari Proje-IV MIM 2022016 - 2017T : 2+U : 466.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Serhat ANIKTAR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Serhat ANIKTAR, Yrd.Doç.Dr. Zeynep KEREM ÖZTÜRK, Arş. Gör. Ayşıl COŞKUNER, Yrd.Doç.Dr. Erkan AVLAR, Öğr. Gör. Deniz Aylin AKIN, Öğr. Gör. Elifcan DUYGUN, Öğr. Gör. Mahmud Sami KARAHASANOĞLU, Öğr. Gör. Mehmet Şimşek DENİZ, Öğr. Gör. Veli ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çevre koşullarını gözönünde bulundurarak tasarım problemlerini çözmek; mimari düşüncenin strüktür, konstrüksiyon ve detay ile birlikte ele alınması; farklı detay düzeylerinde çalışma becerisi kazandırılması; yapı ve yapı grubu tasarım süreçlerinin deneyimlenmesi; teknik verilerin tasarım süreçlerine dahil edilmesi; tüm tasarım alanları ile ilgili bilgilendirme ve araştırma çalışmalarının yapılması amaçlanır.
Dersin İçeriğiÇevre koşullarını gözönünde bulundurarak tasarım problemlerini çözmek; mimari düşüncenin strüktür, konstrüksiyon ve detay ile birlikte ele alınması; farklı detay düzeylerinde çalışma becerisi kazandırılması; yapı ve yapı grubu tasarım süreçlerinin deneyimlenmesi; teknik verilerin tasarım süreçlerine dahil edilmesi; tüm tasarım alanları ile ilgili bilgilendirme ve araştırma çalışmalarının yapılması amaçlanır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1kültürel ve coğrafyasal gerçekliklere bağlı olarak mimari bir tasarım yapabilecekler.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ2kent coğrafyası, kent tipolojileri ve topoloji konuları hakkında çözümleme yapabilecekler.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ3sosyal ve fiziksel bağlamda mimari çevreyi eleştirebilecekler.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ4kent imar yönetmelikleri ile kendi projeleri arasında ilişki kurabilecekler.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ5bağlamı değerlendirme yoluyla bir projeyi tasarlamada yetkinleşmiş olabilecekler.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:D:Proje / Tasarım, E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaProje konularının duyurulması; ön bilgiler ve tartışmalar
2. HaftaKonu hakkında bilgi toplama ve paylaşma
3. HaftaKonu hakkında bilgi toplama ve paylaşma; programın elde edilmesi
4. HaftaYer görme; yerin anlatımı ve analizlerinin yapılması
5. Haftaİlk eskizler; fikirler ve kavramlar üzerinde tartışmalar, alternatif önerilerin geliştirilmesi, Tasarım önerileri 1/1000
6. HaftaÇeşitli ölçütler çerçevesinde bir alternatifin geliştirilmek üzere seçilmesi, Tasarım önerileri 1/500
7. HaftaTasarım önerileri 1/500
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBireysel çalışma 1/200
10. HaftaBireysel çalışma 1/200
11. HaftaBireysel çalışma 1/100
12. HaftaBireysel çalışma 1/100 + 1/50
13. HaftaBireysel çalışma 1/100 + 1/50
14. HaftaBireysel çalışma 1/50
15. HaftaBireysel çalışma 1/50
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu-Steadman, P., The Geometry of Environment, An Introduction to Spatial Organization in Design -Lynch K, Kent İmgesi -Kuban, D. İstanbul- Bir Kent Tarihi
Diğer Kaynaklar-Projeler Yapılar 4 - Kültür Yapıları, YEM Yayınları -Kuban, D., Osmanlı Mimarisi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.006.0090.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"