Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yapı Elemanları-II MIM 2092016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet Oktay CANSUN
Dersi VerenlerProf. Dr. Mehmet Oktay CANSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; yapım sistemlerinin yük aktarma türüne göre ve malzemelerine göre sınıflandırılması, yapısal elemanların türleri, yapım ve uygulama biçimleri, detay çözümleri, öğrenilen bilgilerin mimari tasarımda uygulanması gibi temel bilgilerin aktarılması. Ayrıntılarıyla kiriş, döşeme ve merdivenlerin uygulama esaslarının ve yapım malzemelerinin verilmesi. Düzlem kafes çelik kirişin kolon birleşiminin çizim ilkeleri ve mesnetlenme biçiminin öğretilmesi.
Dersin İçeriğiDersin amacı; yapım sistemlerinin yük aktarma türüne göre ve malzemelerine göre sınıflandırılması, yapısal elemanların türleri, yapım ve uygulama biçimleri, detay çözümleri, öğrenilen bilgilerin mimari tasarımda uygulanması gibi temel bilgilerin aktarılması. Ayrıntılarıyla kiriş, döşeme ve merdivenlerin uygulama esaslarının ve yapım malzemelerinin verilmesi. Düzlem kafes çelik kirişin kolon birleşiminin çizim ilkeleri ve mesnetlenme biçiminin öğretilmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Taşıyıcı elemanları; betonarme, çelik, ahşap gibi malzeme türlerine ve prefabrike, kompozit gibi üretim biçimi ile yapısal davranışlarını kavrayarak mimari tasarımda taşıyıcı sistem seçiminde bu elemanların seçim kriterlerini ayırt eder.
ÖÇ2Kiriş, döşeme, çatı gibi yatay taşıyıcı elemanların yapısal davranışını ve taşıyıcı sistem bütünündeki yeri, sistem kurgusu ve stabilitelerinin sağlanması için gerekli ölçütleri değerlendirir.
ÖÇ3Yapıların taşıyıcı sistemleri ile yapı elemanlarında kullanılan malzemeleri ve uygulama sistemleri hakkında bilgi sahibi olarak tasarım ve uygulama detayları çözümleyebilme.1, 2, 3, 4, 5, 15A
ÖÇ4Seçilen bir konuda araştırma yaparak teknik veri toplar.1, 2, 3, 4, 5, 15A
ÖÇ5Düşey sirkülasyon elemanlarını öğrenerek asansör, merdiven, rampa, yürüyen merdiven ve yürüyen bant tasarım ilkeleri ile detay prensiplerini kullanır.1, 2, 3, 4, 5, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDöşemenin tanımı, mekanın düşey yönde sınırlanması, iki mesnet arası açıklığın geçilmesi, kirişten döşemeye, kemerden tonoza ve kubbeye geçiş, kirişli döşeme
2. HaftaKat döşemesi, yer döşemesi, teras döşeme, döşemenin görevi, mukavemet-stabilite, ses, ısı, nem ve yangın korunumu, döşemelerde kullanılan malzemeler, ahşap, çelik, kagir, mix döşemeler, yerinde yapım, hazır elemanlarla oluşum ve karışık döşeme tiple
3. HaftaZemine oturan döşemeler, ahşap kirişli döşeme, zemin kat döşeme kurgusu, kılıç demiri ve çelikleme, ahşap döşeme kirişlerinin mesnetlenmesi, düşük döşemede mesnetlenme, kirişin kirişe oturması veya asılması
4. HaftaAhşap döşeme kirişlerinin eklenmesi, mesnet üzerinde ve açıklıkta kiriş eklenmesi, ahşap kirişli döşemelerde ısı ve ses yalıtımı, ahşap döşemelerde sulu hacimler
5. HaftaBetonarme döşemeler, plaklar, kirişli ve hazır döşemeler, nervürlü ve kaset döşemeler
6. HaftaBetonarme kalıp planı, kirişli ve nervürlü döşeme kalıp planı ve kesitleri
7. HaftaDöşeme kaplamaları, düşük betonarme döşeme, su yalıtımı, betonarme döşemede ses yalıtımı, esnek döşemeler
8. HaftaAra sınavAra Sınav
9. HaftaMerdivenler, rampa, eğim kavramı, adım formulü ile basamak genişliği hesabı, merdivenin planda tertip şekilleri, tek kollu, iki kollu ve döner merdivenler
10. HaftaMerdivenin dengelenmesi ve dengelenmiş merdivenin kalıp planı, merdiven konstruksiyonları
11. HaftaBir betonarme merdivenin tüm detaylarıyla çözümü ve uygulama projesi, hazır basamaklı merdivenler ve merdiven kaplamaları
12. HaftaHazır kaplamalar, hazır döküm, kagir kaplamalar, seramik, linolyum ve ahşap kaplamalar
13. HaftaAhşap merdivenler, ahşap basamağın oluşturulması, sürme, gömme ve oturtma ahşap basamaklı merdiven, limon ve omurga kirişi
14. HaftaKirişlerin eklenmesi, kamalı, lamalı ve geçmeli-bulonlu ek, ahşap merdiven altı kaplama, boyuna ve enine kaplamalar, betonarme döşemeler arası ahşap merdiven
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAbdullah Sarı: Düşey sirkülasyon Elemanları ( Yem yayınları) Prof. Dr. Metin Aslan: Yapı Teknolojileri II
Diğer KaynaklarLemi Yücesoy: Temeller, duvarlar,Döşemeler
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Uygulama 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.004.0060.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama5.002.0010.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü104
Toplam İş Yükü / 25 (s)104 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"