Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mimarlık Tarihi-I MIM 2032016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Dr. Kerim ALTUĞ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Dr. Kerim ALTUĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Antik dönemden itibaren 17. yy.a kadar olan dönemin temel sanat ve mimarlık tarihi bilgilerini aktarmaktır. Temel tasarım kuramı inşa edilmiş binaların çözümlenmesi yoluyla -strüktür, mekan gelişimi, yaşam tarzındaki değişimlerin mimarlığa yansıması- aktarılmaktadır.
Dersin İçeriğiAntik dönemden itibaren 17. yy.a kadar olan dönemin temel sanat ve mimarlık tarihi bilgilerini aktarmaktır. Temel tasarım kuramı inşa edilmiş binaların çözümlenmesi yoluyla -strüktür, mekan gelişimi, yaşam tarzındaki değişimlerin mimarlığa yansıması- aktarılmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Paleolitik Çağ’dan Maniyerist Dönem sonuna kadar mimarlık ve kent gelişimi ilkelerini, sosyal ve kültürel perspektif içinde yorumlayabilme ve değerlendirebilme
ÖÇ2Mekan kavramının gelişimini tarihsel bağlamda ele alarak tarih bilincini elde etme
ÖÇ3Tarihi yapıların mekansal analizini yapma yeteneğini geliştirme
ÖÇ4Mimari yapıları dönem ve özelliklerine göre ayırt etme
ÖÇ5Geçmiş dönemlerin yapım ilkelerini ve teknolojisini kavrama, dönemlerin önemli mimarlarını tanıma
ÖÇ61-Mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerini, sosyal, kültürel tarih gelişimi içinde yorumlayabilir ve değerlendirebilir. 2-Mimarlık ve kent tasarımı konularında karşılaştırma yapabilir. 1, 2, 3, 9A
ÖÇ7Sanat ve Mimarlık Tarihi konusunda, her alandaki tarihsel örnekleri, dönemleri, akım ve sanatçıları üslup, konu, malzeme ve teknik özellikleri ile tanıma ve ayırt edecek ölçüde bilgi sahibi olma1, 2, 3, 9A
ÖÇ8Sanat Tarihi, Sanat Kültürü ve Estetik Konularını Anlayabilme1, 2, 3, 9A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 9:Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAnadolu’da Erken Yerleşmeler (Paleolitik, Mezolitik, Neolitik Dönem, Kalkolitik ve Demir Çağ)
2. HaftaMısır ve Mezopotamya Mimarlıkları.
3. HaftaAntik Yunan Mimarlığı.
4. HaftaHellenistik Çağ Mimarlığı.
5. HaftaEtrüsk ve Roma Mimarlığı.
6. HaftaGeç Antik Dönem Mimarlığı.
7. HaftaErken Bizans Mimarlığı.
8. HaftaBizans Mimarlığı.Ara Sınav
9. HaftaArasınav
10. HaftaErken Ortaçağ Avrupa Mimarlığı. Romanesk Çağ Mimarlığı.
11. HaftaGotik Mimarlık.
12. HaftaRönesans Mimarlığı
13. HaftaBarok Mimarlık.
14. HaftaManiyerist Çağ Mimarlığı.
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul. Kuban Doğan, Mimarlık Kavramları, Çevre Yayınları, İstanbul, 1980.
Diğer KaynaklarMimarlık Tarihi Ders Notları I, Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi, İstanbul, 2012.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.003.0045.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü79
Toplam İş Yükü / 25 (s)79 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"