Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mimari Proje-III MIM 2012016 - 2017T : 2+U : 466.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Serhat ANIKTAR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Gülçin KAHRAMAN, Yrd.Doç.Dr. Serhat ANIKTAR, Doç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER, Öğr. Gör. Banu BODUROĞLU, Öğr. Gör. Besim Ömer DARTAN, Öğr. Gör. Ergün ŞİMŞEK, (Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. İlknur YÜKSEL
Dersin YardımcılarıYrd.Doç.Dr. Gülçin KAHRAMAN, Doç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER, Öğr. Gör. Banu BODUROĞLU, Öğr. Gör. Besim Ömer DARTAN, Öğr. Gör. Deniz Aylin AKIN, Öğr. Gör. Ergün ŞİMŞEK
Dersin Amacı Amaca yönelik tasarım problemini bütün olarak ele alıp çözüm geliştirme; doğal ve kültürel çevre koşullarının tasarım içindeki rolünün tartışılması; mimarinin tasarım problemleri yoluyla irdelenmesi; mimarlık ile ilgili terminolojiye ve kavramlara hakim olma ve kullanabilme becerisinin kazandırılması
Dersin İçeriğiAmaca yönelik tasarım problemini bütün olarak ele alıp çözüm geliştirme; doğal ve kültürel çevre koşullarının tasarım içindeki rolünün tartışılması; mimarinin tasarım problemleri yoluyla irdelenmesi; mimarlık ile ilgili terminolojiye ve kavramlara hakim olma ve kullanabilme becerisinin kazandırılması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Var olan bir çevreye ait kentsel ve mimari verileri okuyabilmek, algılayabilmek bunlar arasında bağlam (senaryo/ konsept) geliştirerek konut yerleşimi tasarlama becerisi.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ2Yerleşime ait üst ölçekte verilmiş kararları mimari ölçeğe indirgeyebilme becerisi.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ3Tekrar, çoğaltma, çeşitlendirme problemlerini mimari bir gramer (mekânsal, strüktürel, yapısal) içerisinde çözümleme becerisi.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ4Mimari fikrin grafiksel anlatımında teknik yeterliliğin kazanılmasının yanı sıra konuya özgü sunum geliştirebilme becerisi.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
ÖÇ5Takım çalışması yürütebilme.1, 4, 5, 6, 8, 14, 16D, E, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:D:Proje / Tasarım, E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaProje Gruplarının İlanı: Tasarım programlarının öğrencilerle tartışılması
2. HaftaYer-program üzerine tartışmalar. / Yer’e ilişkin kent okuma çalışması ve Pafta hazırlanması
3. HaftaKent Okuma çalışmalarının Teslimi ve çalışmaların değerlendirilmesi. Kavram çalışmaları Hakında öğrencilere bilgi verilmesi. / Kavram çalışmaları: ilk eskizler. Yere ait tespit edilen sorunların program üzerinden tartışılması.
4. HaftaKavram paftalarının sunumu/ Yer ve Programla ilgili konsept geliştirme üzerine tartışma.
5. HaftaToplu Tartışma 1: Kavram paftalarının teslimi ve değerlendirilmesi
6. HaftaKavram maketleriyle program üzerinden projenin geliştirilmesi/ Kavram maketleriyle atolye çalışmasına devam edilmesi, Ders 2: Taşıcı sistem seçimi ve özellikleri
7. HaftaEskiz, Siluet ve vaziyet planı çalışmaları 1/200 ve 1/100 mimari çözüm önerileri, Ders 3: Çekirdek çözümleri, Yatay ve düşey sirkülasyon elemanları: merdiven, asansör, rampa, yürüyen merdiven, koridor,engelli girişi ve ulaşımı.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta1/200 ve 1/100 mimari çözüm önerileri Ders 4: Islak hacimler
10. Hafta1/200 ve 1/100 mimari çözüm önerileri
11. HaftaToplu Tartışma 2: Mimari Proje çalışmalarının teslimi ve değerlendirilmesi.
12. Hafta1/100 , 1/200 ve 1/20 mimari çözümler, detaylar ve sistem detayı önerileri.
13. Hafta1/100 , 1/200 ve 1/20 mimari çözümler, detaylar ve sistem detayı önerileri.
14. Hafta1/100 , 1/200 ve 1/20 mimari çözümler, detaylar ve sistem detayı önerileri.
15. Hafta1/100 , 1/200 ve 1/20 mimari çözümler, detaylar ve sistem detayı önerileri.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProceedings of Revitalising Built Environments- Requalifying Old Places for New Uses, IAPS-CSBE & Housing Network, International Symposium 12-16 October 2009,İstanbul Lee J.H., (2009). Celebrating the City Urban Facilities, C3 Publishing Lynch, K., (1960).The Image of the City, Cambridge, Mass: MIT Press
Diğer KaynaklarAldo Cibic, (2006). Mikrogerçeklikler. XXI dergisi Lee J.H.,(2008). Architecture for Public, C3 Publishing
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.006.0090.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"