Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yapı Statiği MIM 1102016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Özkan İŞLER
Dersi VerenlerProf. Dr. Özkan İŞLER, Öğr. Gör. Volkan ÖZTAŞ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Türkan HARMANBAŞI
Dersin Amacı Çeşitli taşıyıcı sistem elemanlarının hesap ve yapı kuralları öğretilir.
Dersin İçeriğiÇeşitli taşıyıcı sistem elemanlarının hesap ve yapı kuralları öğretilir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hiperstatik sistemlerin çözümünü öğrenmek1, 5, 15A
ÖÇ2Yük analizini, yükün yapı elemanlarına dağıtılmasını öğrenmek1, 5, 15A
ÖÇ3Etkiyen yükler altındaki sistemin statik analizini yapmayı öğrenmek1, 5, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMesnet tipleri, Eksik-tam-fazla bağlılık, İzostatik taşıyıcı sistemler, hiperstatiklik tanımı
2. HaftaUygulama- İzostatik taşıyıcı sistemlerin N, T, M diyagramları, hiperstatik sistemler için ek bağıntılar
3. HaftaCross metodu tanımı
4. HaftaCross metodu ile hiperstatik bilinmeyenlerin bulunması ve N, T, M diyagramları
5. HaftaCross metodu ile hiperstatik bilinmeyenlerin bulunması ve N, T, M diyagramları
6. HaftaCross metodu ile hiperstatik bilinmeyenlerin bulunması ve N, T, M diyagramları
7. HaftaÇerçevelerin Cross metodu ile çözümü ve N, T, M diyagramları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYükler, yapı elemanlarına yük etkimesi
10. HaftaDöşemelerde yük aktarımı
11. HaftaDöşeme serbest cisim diyagramına yüklerin yerleştirilmesi ve T, M diyagramlarının çizilmesi
12. HaftaKiriş serbest cisim diyagramına yüklerin yerleştirilmesi ve T, M diyagramlarının çizilmesi
13. HaftaGenel uygulamalar
14. HaftaGenel uygulamalar
15. HaftaGenel uygulamalar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu-Yapı Statiği Ders Kitapları -TS498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.005.0075.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü109
Toplam İş Yükü / 25 (s)109 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"